Artalk.cz

TZ: Lucie Skřivánková a Kateřina Kučerová

Lucie Skřivánková a Kateřina Kučerová / Konstrukční nesrovnalosti / Galerie AVU / Praha / 11. – 22. 11. 2011 

Konstrukční nesrovnalosti

Galerie AVU, 11.11.- 22.11.2011

Výstava absolventky ateliéru Malba III Lucie Skřivánkové a studentky ateliéru Kresby Kateřiny Kučerové. Obě autorky spojuje přirozený zájem o architektonický prostor, ke kterému ovšem přistupují každá odlišným způsobem. Lucie Skřivánková přistupuje k práci s prostorem z pozice malířky, které je vlastní živelný temperament a zájem o gesto a barvu. Schopnost podmanění si velkého otevřeného prostoru, které vede nezřídka k jeho expresivní deformaci, je v její práci provázán s citlivostí, jenž je patrná v barevnosti nebo ve vztahu velké plochy a detailu. Podstatné v její práci s architekturou je lidské měřítko: člověk je obvykle v roli nepatrného hmyzu, jehož pohyb je determinován mocným architektonickým organismem. Ve své nové práci představené na této výstavě se Lucie Skřivánková vzdává své expresivní živelnosti ve prospěch formální čistoty a hravosti. I zde je ovšem podstatný posun a dekonstrukce jako hlavní výtvarný i významový princip. Kateřina Kučerová vychází oproti tomu ze své zkušenosti kreslířky, pro kterou je charakteristická výrazová úspornost a nedořečenost. Stejně jako Skřivánková, také ona svými pečlivě kresebně budovanými, fiktivními architekturami odkazuje k člověku a jeho fyzické zkušenosti s prostorem. Tyto konstrukce, ač antropometricky navržené, se však v jejích posledních pracích nezdají být ideálním místem pro lidskou existenci. V prázdných a geometricky chladných místnostech tušíme nejen člověka, ale také nemožnost jeho splynutí s tímto prostředím. Odkázanost člověka na jím vytvořený, umělý svět pojmenovává každá z autorek sobě vlastním způsobem: nadsázkou a smyslovým prožitkem na straně jedné a s odstupem a lakonickou úsporností na straně druhé. V obou případech je to však, s nadsázkou řečeno, konstrukční nesrovnalost, kterou člověk pociťuje mezi sebou a umělým prostředím, které jej obklopuje.