Artalk.cz

TZ: Druhý ročník Festivalu Fluidum

Festival Fluidum / Intermediální most Reykjavík-Praha / Galerie K4, Klub K4 / Praha / 21. – 28. 10. 2011 

FESTIVAL FLUIDUM (vol. 2): INTERMEDIÁLNÍ MOST REYKJAVÍK-PRAHA (INTERMOST)

21.-28.10.2011

Galerie a Klub K4, Celetná 20, Praha 1

www.galeriek4.cz/intermost

Galerie a Klub K4 srdečně zvou na druhý ročník Festivalu Fluidum, zaměřený stejně jako loni na nejmladší generaci audiovizuálních umělců. Letošní ročník je zároveň prvním výročím vzniku Galerie K4 nacházející se v prostoru studentského Klubu K4 ve sklepeních Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v centru Prahy. Program festivalu, sestavený z projekcí, koncertů a performancí, vychází z mezinárodního projektu spolupráce mezi studenty uměleckých škol z České republiky a Islandu. Vyvrcholí vernisáží společné výstavy zúčastněných umělců nazvané „Unikající intimita”. Dalším vyústěním projektu je celodenní konference ohledávající roli malých nezávislých galerií a kurátorských projektů v oblasti lokálního i mezinárodního současného umění. Projekt Intermediální most Reykjavík-Praha je podpořen z prostředků Finančních mechanizmů EHP a Norska, které jsou zastoupeny pod značkou EEA Grants a Norway Grants. Projekt je pořádán pod hlavičkou organizace Studentského fondu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, o.s. (http://strada.ff.cuni.cz). Jeho partnerem je školní galerie Kaffistofa, která patří pod Lístaháskóli Íslands – islandskou Akademii umění v Rejkjavíku. Ta je druhou zaštiťující organizací projektu.

PROGRAM

21.10. (pátek) Klub K4, 19:00

Projektor#5 /projekce videoartu studentů AVU/

Slunovratovy paprsky /koncert/

22.10. (sobota) Komunikační prostor Školská 28, 10:00-17:00

Intimita nezávislých institucí /konference/

„Současné umění je prostoupeno čím dál tím komplikovanější sítí institucí, projektů či spoluprací odpovídající snaze hledat stále nové a originální umělce na globální úrovni. Tyto podmínky nahrávají mezinárodní spolupráci a nezávislým subjektům, které nejsou vázány svými zřizovateli a mohou se sami profilovat. Právě těmto aspektům současné umělecké produkce se věnuje konference uspořádaná Galerií K4 k příležitosti završení projektu Intermost Rejkjavík – Praha, který spočívá v dlouhodobé spolupráci islandských a českých studentů výtvarného umění.

Konference si klade za cíl prozkoumat možnosti nezávislých institucí na mezinárodní úrovni. Jednotlivé příspěvky nabídnou zejména reflexi konkrétních projektů a institucí, ale také perspektivu teoretického zhodnocení těchto podmínek a možností současného umění. Východiskem těchto úvah jsou naděje vkládané právě do určité autentičnosti menších a nezávislejších subjektů. Zatímco na první pohled se může zdát „intimita“, ať již v kontextu institucí obecně, nebo na úrovni umělecké praxe, naivním ideálem, v druhém plánu může rozkrýt právě možnosti, které současné umění otevírá.“

PROGRAM:

10:00-10:30

Václav Janoščík: Stereotypy versus intimita: role umělce v konstrukci kulturních obrazů (úvod)

10:30-11:00

Lenka Sýkorová: Pražský kulturní entuziasmus neboli umělci sobě

11:00-11:30

Viktor Čech: Iniciativa pro současné umění I.D.A.

11:30-12:00

Jana Doudová: UmakArt – You Make Art

12:00-12:30

Jan Pffeifer: Galerie Pavilon

12:30-13:30 Pauza na oběd

13:30-14:00

Klára Břicháčková – Marie Štindlová: Galerie v peněžence

14:00-14:30

Viktor Vejvoda: Galerie Ducato

14:30-15:00

Katrína Mogensen – Nikulás Stefán Nikulásson: Another possibilities? The grassroots movement in Iceland is growing up and their work is getting more visible to the public. How?

15:00-15:30

Ásta Fanney Siggúrdardóttir – Baldvin Einarsson: Umělecké aktivity v Reykjaviku

15:30-16:00

Markéta Kubačáková: Alternativa a paradoxy umělecké svobody

16:00-17:00

Diskuse

Konference je součástí projektu Intermediální most Reykjavík – Praha, bude probíhat v anglickém jazyku. Vybrané příspěvky budou otištěny ve zborníku, který vyjde v prosici 2011 k výstavě i konferenci, a bude zdarma distribuován.

23.10. (neděle) Zbraslavský les, 17:00

Živá performance Martina Bražiny

24.10. (pondělí) Galerie a Klub K4, 19:00

Vernisáž výstavy Unikající intimita

Otevření pojízdné Galerie Ducato /projekce, křest kofeinem/

Lafidki (Cam); Mammút (Is) /koncerty, performance/

28.10. (pátek) Galerie a Klub K4, 19:00

Hot Springs /projekce a performance islandských umělců/

Instant DJ /závěrečná párty/

– – – –

UMĚLCI

CZ: Alex Moralesová, Martin Bražina, Petra Hermanová, Viktor Vejvoda

IS: Ásta Fanney Sigurðardóttir, Baldvin Einarsson, Dóra Hrund Gísladóttir, Guðlaug Mía Eyþórsdóttir, Katrína Mogensen, Lukka Sigurðardóttir a Nikulás Stefán Nikulásson

KURÁTOŘI

Václav Janoščík, Jakub Hauser, Katarína Chlustiková a Eliška Žáková za Intermost, Vitkor Čech pro Projektor#5

PODROBNÝ POPIS PROGRAMU:

Festival bude zahájen v pátek 21. října 2011 v 19 hodin v hlavním sále Klubu K4 projekcí videoartu studentů Akademie výtvarných umění (AVU) v Praze, připravenou teoretikem umění a kurátorem Viktorem Čechem. Večer s názvem „Projektor#5” navazuje na čtyři loňské večery, v rámci nichž organizátoři Galerie K4 představili audiovizuální tvorbu studentů uměleckých škol. Večer zakončí koncert kapely Slunovratovy paprsky.

Druhý den festivalu, v sobotu 22. října 2011, bude od 10 do 17 hodin probíhat konference s názvem „Intimita nezávislých institucí” ve výstavním sále Komunikačního prostoru Školská 28. V několika příspěvcích budou představeny vybrané projekty z Čech a Islandu. Vystoupí tito hosté: Václav Janoščík (úvodní teoretická přednáška), Lenka Sýkorová (o několika pražských galeriích), Viktor Čech (představí nově otevřený prostoru pro umění „I.D.A.”), Jana Doudová (představí mezinárodní projekt UmakArt), Jan Pffeifer (představí autorsky vedenou Galerii Pavilon), Klára Břicháčková a Marie Štindlová (o netradiční Galerii v peněžence), Viktor Vejvoda (o projektu nové mobilní Galerie Ducato), dále Katrína Mogensen a Nikulás Stéfansson (o partnerské Galerii Kaffistofa z Reykjavíku), Ásta Fanney Siggúrdardóttir s Baldvinem Einarssonem (shrnou situaci nezávislých institucí v Reykjavíku) a Markéta Kubačáková (přednese teoretický příspěvek o alternativách a paradoxech umělecké svobody). K účasti v následné diskusi jsou zváni zástupci všech dalších galerií nejen z Prahy.

V neděli 23. října 2011 proběhne od 17 hodin v lesích na Zbraslavi performance Martina Bražiny, studenta 5. ročníku AVU. Autor je součástí uměleckého týmu projektu Intermost. Performance založená na reflexi pobytu na Islandu a na práci s přírodními elementy je součástí výstavy Unikající intimita. Místo konání bude upřesněno na internetových stránkách projektu v sekci PROGRAM, kde bude také popsaná možná cesta.

V pondělí 24. října 2011 vyvrcholí projekt Intermost i Festivalu Fluidum 2011 slavnostním otevřením výstavy Unikající intimita, kterou kurátorsky připravili Václav Janoščík, Jakub Hauser, Katarína Chlustiková a Eliška Žáková. Vystavující umělci jsou: Alex Moralesová, Martin Bražina, Petra Hermanová a Viktor Vejvoda z České republiky a Ásta Fanney Sigurðardóttir, Baldvin Einarsson, Dóra Hrund Gísladóttir, Guðlaug Mía Eyþórsdóttir, Katrína Mogensen, Lukka Sigurðardóttir a Nikulás Stefán Nikulásson z Islandu. Multimediální výstava se bude skládat z projekcí, živých performancí, fotografií či objektových instalací. Hlavní obsahovou náplní vystavených děl bude napětí jako hlavní výraz umění balancujícího na hranici mezi intimitou a odstupem. Myšlenka vychází z premisy či známého klišé o islandském umění, které má být budováno na niterném sepjetí s přírodou. V mezikulturním dialogu se přizvaní studenti umění pokusí najít pokračování, ne však řešení tohoto tvrzení, a to jeho zakouzlením. Druhá myšlenka plující výstavou je otázka budování osobního prostoru v době intenzivní spolupráce každého z umělců, kdy se jakýkoliv odkaz na intimitu ztrácí na jevišti dění a před zraky dalších účastníků, ale také diváků výstavy. Výstava bude mít reprízu v Galerii Kaffistofa v Reykjavíku od 29.12.2011-30.1.2012 a bude k ní v průběhu prosince vydán katalog.

Externí část výstavy proběhne formou jednorázové prezentace a pokřtění nové Galerie Ducato na vnitřním dvoře univerzitního komplexu nad Klubem K4. Galerie oscilující na hranici skutečné instituce a umělecké intervence sídlí v malém prostoru dodávky nabídne několik projekcí. Prostor bude pokřtěn kofeinem a představí první instalace přímo uvnitř dodávky. Projekt je součástí výstupu jednoho ze zúčastněných umělců, studenta 4. ročníku AVU Viktora Vejvody. Mezi prezentovaným materiálem bude množství reportáží, které autor spolu s Martinem Bražinou a za asistence dalších účastníků projektu natočil mezi umělci a v různých galeriích v Reykjavíku letos v září. Součástí vernisáže budou performance umělců v průběhu večera a vystoupení několika hudebních projektů. Představí se ve Francii působící kambodžský zvukový experimentátor Lafidki a část islandského uskupení Mammút v podání Katríny Mogensen.

V pátek 28. října proběhne od 19 hodin v Klubu K4 závěrečný večer projektu. Vystoupí na něm přizvaní islandští umělci formou prezentace své práce na velkoplošné projekci. Diváci tak budou mít možnost seznámit se komplexně s jejich dosavadní tvorbou. Večer zakončí party s hudebním představením Instant DJ.

KONTAKTY

Katarína Chlustiková – chlustik@gmail.com

Jakub Hauser –  jakub.hauser@seznam.cz

Iniciátoři projektu:

Galerie K4 (www.galeriek4.cz)

Klub K4 (www.k4klub.org)

Studentský fond Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, o.s. (http://strada.ff.cuni.cz)

Partneři projektu:

Lístaháskóli Ísland (www.lhi.is)

Kaffistofan Nemendagallerí (http://www.facebook.com/profile.php?id=1560194094)

Komunikační prostor Školská 28 (www.skolska28.cz)

Mediální partneři:

Rádio 1 (http://www.radio1.cz/)

Rádio Wave (http://www.rozhlas.cz/radiowave/)