Artalk.cz

Chystá se nová galerie OFF/FORMAT

Vernisáží výstavy velkoformátových maleb Tomáše Bárty 9. listopadu 2011 zahajuje provoz nová soukromá galerie OFF/FORMAT zaměřená na prezentaci mladých, především českých umělců. Cílem galerie je iniciovat nová setkání a podporovat inovativní pohledy v oblasti vizuální kultury, k čemuž zve všechny současné i budoucí zájemce o kvalitní umění z řad odborné i široké veřejnosti.

Mozaiku subjektů věnujících se prezentaci vizuálního umění v druhém největším městě České republiky nelze nesrovnávat s pojetím mozaiky pražské, byť při vědomí všech specifik a odlišností. Ukazuje se, že moravská mozaika je téměř bez valérů; vedle dobře fungujících velkých institucí, jakými jsou Moravská galerie nebo Dům umění, Brno nabízí mnohem chudší spektrum dalších alternativ. Pomineme-li úzce vyprofilované galerie, zřejmě z komerčních důvodů zaměřené na malbu, nenajdeme v soukromém sektoru žádnou, která by přinášela obraz současného umění prezentovaného generací mladých kvalitních výtvarníků.

Galerie OFF/FORMAT tak vybočuje z formátu jsoucích výstavních prostor svou koncepcí nezávislé scény při otevřenosti uměleckému vyjádření různých obsahů a médií. V dvouměsíční výstavní periodě představí do konce roku 2012 tvorbu Tomáše Bárty (1982), Pavly Scerankové (1980), Vladimíra Vély (1980), Josefa Mladějovského (1986), Matěje Smetany (1980), Tomáše Javůrka (1983), Kateřiny Šedé (1977) a Jakuba Janovského (1984).

Za výstavním plánem, jakož i dalším programem (autorská čtení, hudební vystoupení, přednášky, besedy), stojí tříčlenný kolektiv výtvarníků a historiků umění – Ondřej Navrátil, Magda Garguláková a Petr Kovář a samozřejmě velkorysé mecenášství, bez něhož by zmiňovaná nezávislost nebyla tak nezávislá.