Artalk.cz

denní tisk 14. 9. 2011

Magdelena Čechlovská v HN zrecenzovala výstavu „Volný čas“ pražské Národní galerie. Mezinárodní přehlídka s podtitulem Utopie na hranici všednosti se do Prahy dostala již značně zredukovaná. Mnohé příspěvky zahraničních kurátorů proto vyznívají nedotaženě a odbytě. Nejvíce pozornosti na sebe upoutá instalace o českém trampingu, kterou vytvořil Milan Knížák za přispění Tomáše Vlčka. Ani tato část výstavy se však nevyhne kritice: „Trampské hnutí patří k podobným stylotvorným aktivitám, i když vychází z pokleslé, kýčovité inspirace,“ uvádí Knížák.

 Možná by se tato věta mohla stát klíčem k životaschopné expozici. To by ale platilo, kdyby Knížák nechal svou část výstavy hustě zasypat trampskými cetkami a zálesáckou výbavou, kdyby v galerii zavonělo jehličí a zazněla táboráková „Niagára“, možná by se podařilo zachytit atmosféru „weekendové utopie“. Kurátor ale zvolil opačný postup: jednotlivé „artefakty“ vystavil na soklech. Z kýče se však umění nestalo a fenomén přišel o své kouzlo.“ Nejlépe z celé výstavy nakonec vyznívá katalog.

Břeclavský deník láká na ojedinělou výstavu do zdejší Galerie 99. Majitel galerie a malíř Antonín Vojtek zde, spolu s ministrem kultury Jiřím Besserem, představí výstavu děl Josefa Čapka, Františka Janouška, Aloise Kalivody, Pravoslava Kotíka, Bohumila Kubišty, Alfonse Muchy nebo Františka Tichého. „Výstava je jedinečná tím, že díla, která na ní lidé budou moci zhlédnout, dosud nikdy nebyla vystavovaná,“ vyzdvihla manažerka Galerie 99 Jitka Vojtková.

O výstavě slovenského umění 2. poloviny 20. století informují Deníky Olomouckého kraje. Výstava ze sbírek Muzea umění Olomouc je součástí projektu Středoevropského fóra, který se dlouhodobě potýká s nedostatkem financí. „Bylo skutečně z čeho vybírat, protože od šedesátých let dvacátého století do současnosti se slovenská sbírka rozšířila na více než čtyři sta položek. Na výstavě se jich ale vzhledem k prostorovým možnostem sálu uplatní desetina,“ uvedla kurátorka výstavy Katarína Gatialová.

V Brněnském deníku se vrátili k projektu Sochy v ulicích. Autor článku však koncept výstavy zjevně nepochopil: „Myšlenka akce je rozhodně nosná a ušlechtilá, měla by však zřejmě mít jinou podobu. Obyvatele i návštěvníky Brna by jistě více uspokojily opravdové objekty, tedy sochy nebo plastiky, které by dočasně nebo i trvale byly umístěny nejlépe v parcích, a tak přispívaly k hezčí tváři našeho města.“

Zprávu ČTK o malíři Alexi Schaeferovi přebírá Metro a MfDnes. Tento kalifornský umělec na sebe upoutal pozornost malbami hořících bank. O jeho díla mají zájem sběratelé, ale i policie, které vyšetřovala, zda malíř není terorista.

Obraz českého malíře Jana Mikulky upoutal nejvíc návštěvníků prestižní soutěžní výstavy v londýnské Národní portrétní galerii. Informují LN.

V MfDnes se dočteme o výstavě Ondřeje Svobody v pražské galerii Kus Kovu. Autor proslul kombinovanou prací v kovu a ve dřevě.

O zřízení nové Městské galerie v Pardubicích informuje Pardubický deník a východočeská příloha Práva.

Středočeské Deníky připomínají dnešní jubileum Jiřího Anderleho. Malíř, grafik a hudebník se dožívá 75 let.