Artalk.cz

TZ: neLidské komunikace s Hermannem Nitschem

FaVU VUT Brno, ateliér scénografie JAMU / neLidské komunikace s Hermannem Nitschem / divadlo Reduta / Brno / 20. 4. – 15. 5. 2011 

(Ne)lidská komunikace s Hermannem Nitschem

Od 20. 4. do 15. 5. 2011 probíhá v brněnském divadle Reduta výstava neLidské /Komunikace s Hermannem Nitschem/. Své práce představí studenti a absolventi vysokých uměleckých škol reagujících na postavu a dílo rakouského umělce Hermanna Nitsche. Jedná se o soubor individuálních reakcí na témata vázaná k tvorbě jednoho ze zakladatelů Vídeňského akcionismu. Četné souvislosti a interpretační roviny se vzájemně střetávají v aspektech předstíraného či organizovaného násilí nebo střetu civilizace a lidské podstaty vůbec.

Nitsch se proslavil především aplikací krve jako výtvarného média, jehož dramatický potenciál systematicky rozvíjel celý život. Ve své celistvosti vyústil projektem šestidenních slavností na pomezí happeningu, náboženské liturgie a lidové zábavy – Orgies Mysteries Theatre. Jedná se o dramatické ztvárnění psychických i tělesných hraničních situací. Násilný exces, který je zde určitým způsobem zastoupen, je současně také aktem psychického osvobození. Tělo a jeho podmíněnost jsou u Nitschových raných i pozdějších akcí předmětem psychoanalýzy i re-konstrukce.

Projektu se účastní především studenti brněnské FaVU (ateliér tělového designu, performance, videa a další), ale také katedra scénografie JAMU.

Jedním z hlavních podnětů uspořádání výstavy bylo společné setkání a debata s Hermannem Nitschem o jeho tvorbě v kontextu společenském, dějinném, uměleckém a „lidském“.

Projektu se účastní především studenti různých ateliérů FaVU VUT Brno, ale také ateliéru scénografie na JAMU a speciální hosté.

Výstava je přístupná každý den od 10 do 22h