Artalk.cz

TZ: Akordy modernosti

AKORDY MODERNOSTI české krajinomalby a plastiky přelomu 19. a 20. století / Zámek Troja / Praha / nová stálá expozice otevřena od 1. 4. 2011

AKORDY MODERNOSTI ČESKÉ KRAJINOMALBY A PLASTIKY PŘELOMU 19. A 20. STOLETÍ

nová stálá expozice v Zámku Troja – otevřena od 1. 4. 2011

Nová dlouhodobá expozice Akordy modernosti české krajinomalby a plastiky ze sbírek Galerie hlavního města Prahy představuje přední české umělce, kteří od osmdesátých

a devadesátých let 19. století připravovali půdu modernismu, a zároveň tvůrce o generaci mladší, kteří se od roku 1907 sdružovali kolem skupiny Osma, či později kolem Skupiny výtvarných umělců. Mimo ně jsou zastoupeni i bytostní krajináři, jejichž tvorba zůstala umírněná a nedospěla k rozkladu forem. Vybrané krajiny přelomu 19. a 20. století působí jako antropomorfní výjevy oproštěné od figurativních námětů. Jistý protipól k nim představují soudobé plastiky.

Výstava se námětově soustřeďuje zejména na krajinu, jejím hlavním záměrem však je sledování proměny formy od romantické krajinomalby (Maxmilián Pirner, Zdenka Braunerová) přes „okořskou školu“ (Antonín Slavíček, Antonín Hudeček, Jaroslav Panuška), expresionistické tendence (Otakar Nejedlý, Otakar Kubín, Václav Špála, Emil Artur Pittermann-Longen, Jindřich Prucha) až po akademické ustrnutí v impresionistické formuli (Václav Radimský) či kopie starých mistrů (Otakar Kubín), jež byly předzvěstí neoklasicismu (Willi Nowak). Prezentovanou sbírku doplňují secesní plastiky (Ladislav Šaloun, Josef Mařatka, Bohumil Kafka) a modernistická poloha sochařů Jana Štursy a Otty Gutfreunda.

Galerie hlavního města Prahy poprvé otevírá stálou expozici ze sbírek soustřeďující se na krajinomalbu od osmdesátých let 19. století do dvacátých let 20. století. Současně výstava zhodnocuje akviziční a výstavní historii jednotlivých děl. Mnohá z nich byla městem Prahou získávána od samotných autorů již ve třicátých a čtyřicátých letech minulého století a později, roku 1963, přešla pod městskou galerii. Další díla Galerie hlavního města Prahy postupně nakupovala od soukromých majitelů či dokonce získávala darem. Frekvence vystavování vybraných sbírkových předmětů se výrazně liší. Osvědčená díla klasické moderny se zapůjčují na české i zahraniční výstavy opakovaně. Akordy modernosti však představují i malby a plastiky, jež dosud nebyly prezentovány, ani přibližně datovány, a snaží se je uvést do kontextu doby.

K nové expozici vydává Galerie hlavního města Prahy průvodce doprovozeného úvahou o vývoji české krajinomalby daného období a bohatou obrazovou dokumentací. Akordy modernosti nahrazují Obrazárnu, jež byla otevřena před pěti lety jako původní součást expozice Věčné léto v římské vile. Liší se od předchozího salonního způsobu prezentace a vytváří z prostředí Zámku Troja adekvátní výstavní prostor, do jehož celku je možno citlivě vstoupit výstavnickými panely a sokly, přičemž původní ráz zámku zůstává zachován. O architektonické řešení se postaral konceptuální umělec Tomáš Svoboda. Grafickou úpravu expozice i průvodce vytvořila Adéla Svobodová, opakovaně nominovaná na grafickou designérku roku v rámci udělování prestižních cen Czech Grand design.

Sandra Baborovská

Autorka výstavy: Sandra Baborovská

Architektonické řešení: Tomáš Svoboda

Grafické řešení: Adéla Svobodová

Anglický překlad: Ivan Vomáčka

Redakce textů: Marta Nožková

Registr sbírek: Eva Štěpánková

Propagace: Miroslav Koláček, Michaela Moučková, Alice Lenská, Lucie Haškovcová, Růžena Karlíková

Instalace a produkce: Diana Brabcová, Radka Lhotáková, Kateřina Adamová, Marek Fryš, Petr Tlučhoř, Martin Krsek

Restaurování a konzervace: Kateřina Kořenková, Jan Kyncl

Poděkování: Pavla Beranová, Michal Hora

Hlavní partner: Dopravní podnik hlavního města Prahy

Hlavní mediální partneři: Lidové noviny, Vltava ČRo

Mediální partneři: Atelier, Art and Antiques, ArtMix, A2, ArtMap, Rádio 1, Houser, Metropolis, DIGI foto, Pragueout.cz, PlaGat.cz, Kulturní pecka, Kudyznudy.cz

Kontakty: Michaela Moučková, +420 725 818 721, +420 224 826 391, michaela.mouckova@ghmp.cz, pr@ghmp.cz, Sandra Baborovská,

sandra.baborovska@ghmp.cz

Místo konání výstavy: Zámek Troja, U Trojského zámku 1, Praha 7

Termín konání: dlouhodobá expozice otevřená od 1. 4. 2011

Otevírací doba: út-ne 10.00-18.00, s výjimkou pátku od 13.00-18.00, zahrady do 19.00

Vstupné: plné 120,- Kč / snížené 60,- Kč

Další informace: www.ghmp.cz

Výstava Akordy modernosti české krajinomalby a plastiky přelomu 19. a 20. století je součástí expozice Věčné léto v římské vile.