Artalk.cz

RE: Pubic art: O umění ve veřejném prostoru

Ve dnech 23. – 25. 2. 2011 proběhl v brněnském Domě umění první blok přednáškového cyklu RE: Public art věnovaný funkci a podobám umění ve veřejném prostoru. Jednotlivé prezentace byly zaměřeny především na způsob vnímání, hodnocení a současného nakládání se sochařskými realizacemi do veřejného prostoru vzniklými po r. 1945. Svoje příspěvky zde odpřednášeli Radek Horáček, Marcel Fišer, Daniela Kamerová (23. 2.), Jana Kořínková a Tomáš Hladík, Fedor Blaščák, Pavel Karous (24. 2.) a Vladimír Kokolia (25. 2.). Vzhledem k odezvě, kterou tyto tematické příspěvky vyvolaly, lze konstatovat, že oficiální umění vzniklé za minulého režimu se stává horkým tématem a žádá si další zpracování.

V nadcházejícím týdnu proběhne blok druhý zaměřený na tendence v současné negalerijní prezentaci výtvarného umění. Dramaturgie se tentokrát ujala Silvie Šeborová, která představí osobnosti zabývající se využitím a možnostmi netradičních či alternativních výstavních prostorů. Své projekty zde uvedou Silvie Šeborová, Michal Koleček, Viktor Čech (29. 3.), Lenka Sýkorová, Sylva Poláková, Hana Vorlová (30. 3.), Mira Keratová, Ondřej Horák, Blanka Čermáková (31. 3.). Středeční přednáškové odpoledne bude završeno návštěvou nezávislé brněnské galerie Umakart. Další tematický blok prezentací je plánován na květen 2011.

kompletní program 2. přednáškového bloku zde