Artalk.cz

TZ: Petr Písařík

Petr Písařík: K2 / Galerie ad astra / Kuřim /26. 5. – 27. 6. 2010

Na poslední výstavě před letními prázdninami v květnu a červnu představuje svou nejnovější tvorbu pražský autor Petr Písařík. Je to jeho druhá výstava v této galerii, poprvé zde vystavoval v roce 2007.

Písařík se narodil roku 1968 v Jindřichově Hradci. Od roku 1987 do 1994 studoval na Akademii výtvarných umění v Praze v atelierech Stanislava Kolíbala, Milana Knížáka a Jiřího Veselého. Žije a pracuje v Praze.

Tvorba Petra Písaříka představuje obrazy a plastiky. Obě tyto polohy jsou zastoupeny i na této výstavě, opět v originální autorské instalaci, kterou aspiruje na titul výstavy roku. Jeho malířská tvorba stále překmitává mezi znakovostí zobrazivého projevu a abstraktní polohou. Jeho obrazy, vycházející dříve ze světa módy a designových značek, nyní ztrácejí maličko na lesku a jasná výrazná barevnost působí v některých cyklech poněkud tlumeněji. Také v jeho objektech je stále více cítit napětí mezi elegancí současného designu a syrovostí používaných materiálů a přetvářených nalezených objektů. Celek pak působí současně jemně i brutálně, destruktivně i elegantně, často až s jakýmsi dekadentním přídechem. Autor sám tuto výstavu uvádí mottem: „Ten, kdo se dnes zabývá zítřkem, zabývá se ničím. A ten, kdo zítra nepřinese nic z toho, co udělal dnes, není užitečný pro budoucnost. Dnešek, to je čin. Budeme si ho vážit i zítra. Minulost nechme za sebou jako zdechlinu. Budoucnost ponechme prorokům. Pro sebe si vyhraďme dnešek.” Z dopisu Notona Pevsnera Naumu Gabovi, Moskva 1920.

Písařík působil začátkem devadesátých let společně s Dopitovou, Humhalem, Lysáčkem, Nesázalem a Zubkem ve skupině Pondělí, která byla výrazným a důležitým fenoménem tehdejším výtvarné scény u nás. I po rozpadu této skupiny zůstává Petr Písařík výraznou postavou naší umělecké scény.

Výstavu je možno shlédnout i na www.ad-astra.cz