Artalk.cz

TZ: Miroslav Štolfa

Miroslav Štolfa: Výběr z díla / Galerie města Blanska / Blansko / 13. 2. – 10. 3. 2010

Miroslav Štolfa

Narozen: 1930 (Brno)

Studia: 1949 – 1953 Pedagogická a Filosofická fakulta MU Brno

1962 zakládající člen skupiny Parabola

1992 podíl na založení Fakulty výtvarných umění Brno, poté zde vedl ateliér malby

1998 laureát Hlavní ceny Středoevropského bienále kresby v Plzni

Žije a pracuje v Brně

Samostatné výstavy (výběr):

2009 Divadlo U stolu, Galerie Platinium, Brno

2008 Slévárna Vaňkovka, Brno

2005 Galerie Otakara Kubína, Boskovice

Galerie ARS, Brno

2004 Galerie výtvarného umění, Cheb

2001 Galerie výtvarného umění, Hodonín

Moravská galerie, Brno

Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory

1994 Galerie Caesar, Olomouc

1991 Dům umění, Brno

1986 Galerie v předsálí, Blansko

1980 Galerie Vysočiny, Jihlava

1977 Galerie výtvarného umění, Olomouc

1961 Kabinet umění, Brno

Skupinové výstavy (výběr):

2002 III. středoevropské bienále kresby Plzeň, UVU, NG, Praha, Západočeská galerie, Plzeň

Art-Prague, veletrh současného umění, Mánes, Praha

2000 90 let Domu umění města Brna, Dům umění, Brno

1999 Umění zrychleného času. Česká výtvarná scéna 1958-1968, ČMVU, Praha

1996 Nový zlínský salon, Zlín

1994 Záznam nejrozmanitějších faktorů, Jízdárna Pražského hradu, Praha

1992 Minisalon, Nová síň, Praha

1990 Současná česká kresba, Moravská galerie, Brno

1989 Současné československé malířství ze sbírek MG, Galerie Karas, Zagreb, Chorvatsko

1987 České a slovenské malířství 1947-87, Galerie Zachenta, Varšava, Polsko

1968 Brněnští výtvarní umělci, Moderna Galerija, Zagreb, Chorvatsko

1964 Tvůrčí skupina Parabola, Dům pánů z Kunštátu, Brno

                                                                                                                         

Miroslav Štolfa se narodil 11. srpna 1930 v Brně – Maloměřicích. Po maturitě na reálném gymnáziu studoval v letech 1949-1953 na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně obor výtvarná výchova (profesoři E. Milén, B. S. Urban, V. Makovský) a na Filozofické fakultě historii (profesoři F. Stiebitz, J. Macůrek, R. Holinka). Těžištěm jeho zájmu byla především malba. Poprvé zveřejnil svoje práce na výstavě v Klubu zaměstnanců školství v Brně v roce 1955. Od té doby uskutečnil přes padesát samostatných výstav, podílel se na 160-ti kolektivních výstavách, z toho na více než 70-ti v zahraničí. V počátcích své tvorby se inspiroval technickou civilizací a městem. Koncem padesátých a počátkem šedesátých let se zabýval vztahem člověka a stroje. Postupně se však oprošťoval od závislosti na reálném předmětu a koncem šedesátých let dospěl na práh abstraktního projevu. Začal zkoumat svět v obecné rovině vztahů, sil a pohybů. V sedmdesátých letech se vedle malby věnoval také velkoformátovým kresbám, které se pak stávaly východiskem pro jeho další malířský vývoj. V letech osmdesátých a devadesátých pracoval na rozsáhlých obrazových cyklech Nová příroda a Horizonty. Od konce let devadesátých se postupně odkláněl od témat konkrétní skutečnosti k meditativnímu projevu, často vyvolávajícímu představu osudovosti lidské existence. Ve svém oboru působil též pedagogicky. Vyučoval malbě na univerzitách v Olomouci, Brně a po založení Fakulty výtvarných umění VUT v Brně vedl do roku 1993 její malířský ateliér. Dosud největší soubornou výstavu malířského díla Miroslava Štolfy připravilo 2003 Muzeum umění v Olomouci. K výstavě byl vydán obsáhlý katalog s textem Ivana Neumanna. Miroslav Štolfa žije a pracuje v Brně.

Galerie města Blanska má tu čest uspořádat panu Miroslavu Štolfovi výstavu k významnému životnímu jubileu. Jak napovídá název, výstava je průřezem jeho dosavadní tvorbou. Autor představuje technicistní uhlové kresby a malby, které postupem času vytrácejí konkrétní tvary a dospívají k abstrahujícím formám. Výběr je oživen autorovými ranými realistickými pracemi z mládí.

Beseda s autorem v pátek 26. 2. 2010 od 16 hodin.