Artalk.cz

Peter Zumthor: Promýšlet architekturu

Peter Zumthor, Promýšlet architekturu, Archa, přeložila Eva Hermanová, Zlín 2009.

Nakladatelství Archa vydalo nákladem 900 kusů drobnou knihu přednášek (pro tisk upravených) o architektuře švýcarského architekta Petera Zumthora, držitele Pritzkerovy ceny pro rok 2009. Jeden z výtisků si našel cestu i do mých rukou, a proto jsem se rozhodl o knize napsat kratší text, který by měl přimět ostatní výtisky, aby si hledaly cesty do dalších rukou. Svůj nikomu nepůjčím.

Promýšlet architekturu lze patrně nejlépe označit jako vyznání z architektury. Ať je to třeba klišé nejklišeovatější, Zumthor představuje bytostně tvůrčího architekta. (Má cenu připomínat, že PZ nedávno přednášel v ČR ?)

Aby bylo hned jasno, text nepřináší ucelenou teorii architektury. Není návodem, jak stavět kvalitní architekturu, ani příručkou pro architekty. Je výsledkem hledajícího, důsledného a precizního přístupu k architektuře. Čtenář má možnost nahlédnout do architektova myšlenkového zázemí, má možnost ocenit architektovo vnímání prostředí nebo se na základě poznání autorských principů blíže identifikovat se Zumthorovými realizacemi. Je ovšem třeba připomenout, že švýcarský architekt svá jednotlivá díla v knize nevysvětluje. Jsme svědky různorodých záznamů – zážitků, dojmů, úvah – tvůrčího hledání vymezení architektury, vztahu architektury a jedince. Podobně fotografie americké umělkyně žijící v Německu Laury Padgett  zobrazují pouze rozličné detaily architektury. Ona architektova důslednost je doslova cítit, jeden má chuť říci sahat, na knize samé, vždyť papír a plátno v požadované kvalitě byly na Zumthorovo přání dovezeny z Německa.

Stěžejním motivem úvah je individualizovaná architektura, která zcela vychází z architektovy osobnosti. Zdrojem návrhů staveb jsou mentální obrazy, vzpomínky a asociace. Zumthor proto popisuje dojmy od jednotlivých detailů kliky až po nálady místností horských chat. V paměti mu utkví světlo, vůně, zvuk – téměř cokoli. Lze to přičíst jeho komplexnímu pojetí architektury. Při navrhování však nejde o reprodukci již vytvořeného, v architektově mysli jsou skutečné zážitky upraveny do ideální podoby, a právě ty se snaží využít a ztvárnit.

K tomu švýcarský architekt přidává uvažování abstraktních pojmů pravdy, krásy a celku koneckonců mezi tyto pojmy můžeme zařadit i uvažování prostoru. Příznačně postihuje jak konkrétní atmosféru uzavřeného/ukončeného obývaného prostoru, tak náležitost k většímu nekonečnému/otevřenému prostoru vesmíru. Tento způsob myšlení je převeden i na konkrétní architekturu – důrazem na detail, výběr materiálů a jejich soulad tak, aby byla stále držena představa celku. Ostatně divák, lépe obyvatel architektury, by podle Zumthora měl soustředěně pozorovat každodenní detaily (např. právě materiál, popřípadě skladbu materiálů), aby mohl lépe vnímat skutečnost, docenit její krásu (celku).

Peter Zumthor patří k architektům, kteří kriticky reagují na architektonický vývoj
20. stol., což je snad jediná věc, která ho spojuje se současnými starchitekty. Jeho architektura má také intencionálně osobní charakter, je to architektura s výrazem, s vlastní identitou. Co ho činí jedinečným, je i v knize popisované „staromilecké“ hledání krásy architektury, při kterém se opírá o intimitu vztahu jedince a architektury, architektury a jejího okolí a v neposlední řadě o kvalitu detailu.

Víc neprozradím, Promýšlet architekturu i do Vašich rukou!

Termální lázně Vals, Švýcarsko, 1996.

Polní kaple bratra Klause, Wachendorf, Německo, 2007.

Komentáře

    • jirka

    Pro některé, a možná že i pro většinu českých architektů by to návod být měl.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *