Artalk.cz

OMA, trvání a legoland

Rem Koolhaas, Reiner de Graaf, OMA – nová budova radnice Rotterdam

1251990659-oma-stadskantoor-collage-meent-rodezand-528x374

Mezi současnými architektonickými ateliéry zastává OMA dlouhodobě vůdčí pozici. Patří mezi architektonickou elitu – stačí se podívat na výčet zadavatelů, popřípadě současných projektů. Bylo by však velkým omylem posuzovat jejich práci jen z hlediska kvantity. Podívejme se blíže, v čem tkví kvalita jednoho z jejich posledních uveřejněných projektů – nová budova rotterdamské radnice.

Jeden ze zakladatelů Office for Metropolitan Architecture Rem Koolhaas je krom jiného také značně profláknutou mediální tváří ateliéru, přednášejícím na Harvardu a v neposlední řadě autorem – ostych odhoďme stranou jako Koolhaas vlasy – skvělého retroaktivního manifestu pro Manhattan z roku 1994 (2007 české vydání). I když jsem zdárně odkopal své zdání objektivního posuzovatele a přijal tvář fanouška, Třeštící New York je jednoduše majstrštyk.

04-04_full

Vítězný návrh na Stadskantoor, tedy novou budovu radnice, zahrnuje prostory zajišťující chod městské správy, kanceláře, ale také byty. Základní charakter navržené architektury je z vizuálů zřejmý – je založený na opakování jednoduché modulové jednotky. Celkový dojem hradu z lega, případně fotky se zatraceně špatným rozlišením je kompenzován neukončeností – možností přidávání či ubírání jednotlivých modulů. Neukončenost, nestálost architektury je pozoruhodným motivem objevujícím se v různých variacích u skupiny architektů na konci 80. let označených jako dekonstruktivisté. Tehdy neoblomní kritici soudobé architektonické produkce jsou dnes ne-li největšími, pak přinejmenším nejvyhledávanějšími architekty. Téma nestálosti či proměnlivosti sledují dnes v různých podobách již pouze někteří – např. Coop Himmelb(l)au nebo právě OMA.

Architektura je tradičně pojímána jako opak nestálosti, jako kulturní statek, který spíše vytváří pozadí a zázemí v čase se pomalu proměňující ve srovnání s lidským tělem. Ptáme-li se (a měli bychom se ptát), proč se takové tendence objevují, jedna z možných odpovědí je – jde o výsledek hledání identity architektury. Trvalost jako hlavní motiv, vytváření „věčných“ staveb není tím, s čím se architekti-tvůrci ztotožňují. Změna je na pořadu dne. Opodstatnění lze vidět v značné proměnlivosti současné (euroatlantické) kultury. Nebo také v tom, že podstatou nového stavění (nejen ve městě) je také odstranění starší nevyhovující architektury. Pak tím, že architekti zahrnou do svého projektu variabilitu, vytvářejí jinou formu trvalosti své architektury. Pointa: změna a proměnlivost je zárukou stálosti, zachování budovy do budoucna. Dost, zastavte úvahy a zpět ke konkrétnímu.

1256132774-stadskantoor-model-frame-1000x669

Jedním z hlavních požadavků investora byla ekologicky šetrná budova. OMA (projekt vedli Rem Koolhaas s Reinerem de Graafem) navrhla sbírání horkého vzduchu v teplých měsících a jeho využití pro vytápění v zimních měsících a průsvitné tepelné izolace na skleněné fasádě. Do tohoto trendu lze přičíst i možnost zahrad na stupních budovy, zeleně přímo v centru města. Legohrad od OMA slovy Reinera de Graafa nemá být „dalším rotterdamským nej; projekt je částečně architekturou, částečně urbanistickým zásahem – samostatným městským panoramatem. Návrh se snaží propojit přilehlou starší radnici, poštu a Stadstimmerhuis. Díky záměrné mnohoznačnosti se hmota budovy noří do rozličných architektonických období, vstřebává měřítka a styly blízkého okolí.“ Tak minimálně s tím se dá polemizovat. Hádám, že rotterdamští radní si tím prošli a přece vybrali tento návrh. A navzdory slovům Reinera de Graafa, Rotterdam získá v případě realizace další turistický tahák.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *