Artalk.cz

Muži známí i neznámí v portrétech Maxe Švabinského

Gabriela Pelikánová: Muži známí i neznámí v portrétech Maxe Švabinského, knihovna GVUO, Ostrava, 29. 4. 2009 v 17.00

Max Švabinský portrétoval ženy zpravidla proto, že byly krásné a v jeho životě měly nezaměnitelnou úlohu. Podoby mužů vytvářel převážně pro jejich celospolečenský význam, inteligenci a výjimečnost ve svém poslání. Zakázky na portréty významných spisovatelů, vědců, umělců a politiků Švabinský získával zpravidla zprostředkovaně. Nalezneme u něj však i portrétní díla, která vznikala z jeho vlastního popudu. Většinou se jednalo o osoby, kterých si velice vážil a jako důkaz svého obdivu jim dokončený portrét i věnoval. Švabinský patřil k našim nejtalentovanějším portrétistům. Dokázal na papíře zachytit nejen podobu osoby, jíž maloval, ale i její specifická gesta a z nich snadno vysledovatelné povahové rysy. Výtvarníkova jedinečnost v oblasti portrétního umění je dána i tím, že dané osobnosti nemusel znát osobně. Žádala-li si to situace a dotyčný již nežil, byl Švabinský schopen nakreslit portrét pouze z fotografické předlohy. Kvalitu a unikátnost konečného výsledku to nepoznamenalo. Naopak. Mnohdy se stávalo, že se takto vytvořená podobizna stala veřejně uznávanou podobou portrétovaného.
Mgr. Gabriela Pelikánová
Gabriela Pelikánová (1974) – vystudovala bakalářský obor dějin umění na Ostravské univerzitě a magisterský obor dějin umění na Palackého univerzitě v Olomouci. Od roku 2005 pracuje jako kurátorka sbírky kresby a grafiky v Galerii výtvarného umění v Ostravě. V současné době je na mateřské dovolené.