Artalk.cz

Protest zhrzeného umělce na lešení Domu umění

Sochař Michal Blažek, který měl podle zadání architekta Petra Hrůši provést kontroverzní sgrafito na Domě umění v Brně, se dnes rozhodl demonstrovat na lešení stavby. Provedení sgrafita, které dlouho znepokojovalo odbornou veřejnost i ředitele Domu umění, bylo nakonec na popud kulturní rady a díky rozhodnutí Rady města Brna 14. 4. 2009 zrušeno.

dum-umeni-02

Sochař Blažek se ale přesto v den, kdy měly oficiálně začít práce na fasádě, na lešení vydal a odmítal slézt. Tvrdil, že jde o zásah do svobodné tvorby umělce a že fotografie návrhu sgrafita, na jejichž základě rozhodla Rada města jsou falešné. Jde přitom o návrh, který ve skutečné velikosti provedl přímo technikou sgrafita na zkušební zdi na zahradě své usedlosti u Břeclavi, kam 2. 4. 2009 pozval zástupce Domu umění, stavební firmy Tocháček a NPÚ, aby se mohli s podobou sgrafita seznámit. Z památkového ústavu nebyl předvedení návrhu přítomen nikdo, zástupkyně Domu umění však provedla fotografie přímo na místě mimo jiné za přítomnosti architekta Petra Hrůši.

Vitruviova postava podle Jeana Martina (16. století) od sochaře Michala Blažka - foto z předvedení sgrafita ve skutečné velikosti na zahradě Blažkovy usedlosti u Břeclavi pro zástupce DUMB, NPÚ, firmy Tocháček a arch. Hrůšu

Zřejmě díky negativní reakci na zveřejnění fotografií z řad veřejnosti i odborníků však Blažek zhotovil další náčrty vyznačující se zejména černou nečitelnou šrafurou a potlačením původních kritizovaných atributů. Blažkovo sgrafito je odborníky zpochybňováno zejména kvůli narušení funkcionalistické koncepce Domu umění, která vznikla díky poválečné přestavbě původně secesního domu Bohuslavem Fuchsem. Architekt Hrůša tuto čistotu v zásadě respektuje, složitý a zavádějící obrazec nahé mužské postavy odkazující k Vitruviovi a jeho pojednání o lidských proporcích je proto překvapivým a nepochopitelným vyjádřením architektova ideového směřování.

Protestujícího Michala Blažka stylizujícího se do role rozervaného bojovníka za svobodné umělecké vyjádření musela na popud náměstka pro kulturu Rychnovského z lešení sundávat policie.

Video:  Brněnský deník

Související články (viz Komentáře):
Dům umění zůstane bez sgrafita
Nepovedená neorenesance ve funkcionalistickém Brně
Proč se architekt Fuchs obrací v hrobě

dum-umeni-03

Komentáře

  1. […] Protest zhrzeného umělce na lešení Domu umění […]

  2. […] ohlasy z řad veřejnosti by se přenesly do formy otevřeného protestu, jednalo by se po sgrafitu na Domě umění města Brna o další doplnění Hrůšova architektonického návrhu o kontroverzní umělecké […]

Comments are closed.