Artalk.cz

Ruský konceptualismus

Tomáš Glanc: Ruský konceptualismus, VŠUP, učebna č. 115, Praha, 14. 4. 2009 v 18.30

Druhé dubnové úterý pokračuje 13. přednáškový cyklus Jindřicha Vybírala „Umění včera a dnes“ přednáškou Tomáše Glanze na téma Ruský konceptualismus. Přednáška představuje nejvýznamnější a mezinárodně nejúspěšnější směr v poválečném ruském umění. Jeho iniciátoři začínali v ruském kulturním undergroundu a jako ilustrátoři dětských knih. Dnes už jde o několik generací autorů, kteří vytvořili mnohostrannou vyjadřovací platformu, reagující pronikavě pronikavě jak na tradice ruské avantgardy, tak i na proudy současného umění v „západním“ světě.

Doc. Tomáš Glanc, Dr. pracuje na univerzitě v Brémách (Ústav pro výzkum Východní Evropy), od 90. let působil na Filozofické fakultě Karlovy univerzity, v letech 2000-2003 jako ředitel Ústavu slavistických a východoevropských studií, absolvoval pracovní pobyty v Německu a ve Spojených státech, v letech 2005-2007 byl ředitelem Českého centra v Moskvě. Zabývá se ruskou kulturou, otázkami kulturních dějin literární vědou. Autor Lexikonu ruských avantgard (2005).

Přednáška je součástí cyklu Umění včera a dnes.