Artalk.cz

Nepovedená neorenesance ve funkcionalistickém Brně

Podoba kontroverzního sgrafita, které má být zhotoveno na štítě severní fasády Domu umění v Brně v rámci probíhající rekonstrukce, je již známa.

dsc_00153
Vitruviova postava podle Jeana Martina (16. století) od sochaře Michala Blažka - foto z předvedení sgrafita ve skutečné velikosti na zahradě Blažkovy usedlosti u Břeclavi pro zástupce DUMB, NPÚ, firmy Tocháček a arch. Hrůšu

Architekt Petr Hrůša zvolil motiv lidských proporcí podle Vitruviova popisu z jeho teoretického díla Deset knih o architektuře. Tento antický spis byl objeven v roce 1415 ve švýcarském klášteře St. Gallen původně bez ilustrací. Podle podrobného popisu vyhotovil jednu z prvních ilustrací znázorňující lidské proporce Leonardo da Vinci. Jeho známá kresba zobrazuje lidskou postavu ve čtverci (materiální substance) a kruhu (duchovní přesah lidského konání).

Petr Hrůša si vybral další z dochovaných ilustrací Vitruviova díla –  kresbu od francouzského manýristického umělce Jeana Martina z roku 1547. Ten mužskou postavu pojal v kontrapostu opírající se o kvádr a držící v pravé ruce měřidlo. Tuto předlohu dal Petr Hrůša k dispozici sochaři a restaurátorovi Michalu Blažkovi, který ji má převést na fasádu Domu umění technikou sgarfita. Blažkův návrh se ovšem od originálu značně liší. Nejen, že lidské proporce v Blažkově pojetí vyznívají poněkud nešikovně, navíc jsou kresbě přidány zcela nevhodné atributy. Místo kruhu ohraničující lidskou hlavu tak vznikla svatozáře s doplňkem připomínajícím diadém, motiv čtverce byl rozvinut do podoby geometrického ornamentu a kresebná jednoduchost převedena do těžkopádné šrafury. Kresba tak více než klasické ideály připomíná lidovou tvořivost konce 19. století provedenou v duchu socialistického realismu.

Kolem umístění sgrafita na stavbu se v Brně již dlouho vedou spory. Proti jeho provedení na fasádě funkcionalistické památky se staví ředitel Domu umění Rostislav Koryčánek a řada historiků umění a teoretiků architektury. Selhává také památková ochrana této významné stavby. Po odvolání architekta Karla Doležela, který byl jako garant za NPÚ proti převední tohoto motivu na fasádu, již o výslednou podobu Blažkova díla nikdo z památkového ústavu neprojevil zájem.

Související články:

Protest zhrzeného umělce na lešení Domu umění

Proč se architekt Fuchs obrací v hrobě

marc-vitruve-pollion3
Vitruviova postava od Jeana Martina z roku 1547

Komentáře

  1. […] články (viz Komentáře): Dům umění zůstane bez sgrafita Nepovedená neorenesance ve funkcionalistickém Brně Proč se architekt Fuchs obrací v […]

Comments are closed.