Artalk.cz

TZ: Lenka Pilařová

Lenka Pilařová: Příběhy Marpaslíka, Kabinet XX&XY Galerie Albertovec, 8.11. 2008 – 28.12. 2008

lenka-pilarova

Malířka Lenka Pilařová (1972), absolventka brněnské FaVU, ateliéru malby (prof. Jiří Načeradský), se veřejnosti poprvé představila samostatnou výstavou Řeč věcí v Brněnské Galerii Normaalnii v roce 1994. V průběhu druhé poloviny devadesátých let vystavovala samostatně i společně, často s uměleckým sdružením „Oddělitelní“ či výtvarnou skupinou „Nate“, které spoluzaložila. Autorka se již během studia vyjadřovala v cyklech obrazů jasné barevností, expresivitou a přesvědčivou životností námětů (např. cyklus těhotných aktů z let 1998 – 2000). V roce 2001 vznikla řada obrazů v rámci projektu „Dvě squaw“, na kterém se podílela s Marií Vávrovou. Obě tehdy vytvářely společná díla, obrazy krajin doplňovaných o děj z fiktivního života figurek indiánů, přičemž jednotlivé plány malby byly od sebe odděleny bublinkovou fólií. Docházelo tak k překrývání a prolínání dvou světů i spojení různých malířských přístupů v jeden celek.
Reálný svět, který bývá východiskem prací, Pilařová zobrazuje ve výřezech, v detailech a kompozicích, které často vedou k nejednoznačnosti nebo lépe k mnohoznačnosti a ze zobrazovaného zůstávají pestré barevné plochy – obrazy. Tak je tomu i malbách inspirovaných vídeňskými blešími trhy z roku 2004. (Plocha pokrytá ovocem, 2004). V sériích obrazů se můžeme často setkat s dvojicemi pozitiv – negativ, podobně jako je tomu u fotografií. Na rozdíl od nich se nejeví malované dvojobrazy pouze jako zobrazení jednoho a téhož světa, pouze s přehozenou barevností, nýbrž jako zcela samostatné reality neslučitelných světů (např. S trumpetkami, 2004). Pilařová pro své malebné cykly připravuje koncepty nebo chceme-li „cestovní mapy“, které pak celé projekty prolínají. Podobně tomu je i v případě „Příběhů Marpaslíka“.Výstava Lenky Pilařové Příběhy Marpaslíka v Kabinetu XX&XY v Galerii Albertovec představuje uzavřený projekt, který vznikal v letech 2005 až 2006. Částečně byl prezentován v řadě výstav. Jako rozsáhlý celek jej můžeme vidět až nyní. Těžištěm inspirace je postava Marpaslíka, vymodelovaná z probarvené marcipánové hmoty, kterou autorka umístila na čtyřpatrový marcipánový dort a obklopila jej dalšími marcipánovými postavami. Tento reálný svět marpaslíků sloužil jako model první části projektu, ve které Pilařová pořídila několik set fotografií celků i nejrůznějších detailů scenérií. Fotografie posloužili jako východisko pro další tvorbu. Následovala práce ve dvou řadách obrazů. První se zaměřila především na popis postav a vzájemné vztahy mezi nimi, druhá pak na zachycení prostředí „krajiny“, ve které jsou postavy, jako takové na první pohled víceméně skryty. Výstava představuje všechny tři části projektu. Můžeme je vnímat jako vhledy do zvláštního snového světa marcipánových krajů a jeho obyvatel. Můžeme se za nimi na obrazech vypravit a přemýšlet o jejich strastech i radostech… Nebo také můžeme k jednotlivým plátnům přistupovat jako samostatným obrazům bez dalších naznačených konotací a soustředit se „jen“ na barevné výbuchy a malířský prostor.