Zápisky z Vytváření dějin

Národní galerie ve spolupráci s VVP AVU uspořádala sympozium, které mělo reagovat na otázky vyvolené výstavou Ostrovy odporu. Tuto funkci zrovna přímo nenaplnilo, avšak zaznělo na něm několik podnětných příspěvků. Přinášíme stručnou rekapitulaci témat, o nichž se na sympoziu mluvilo.

pozvanka