TS: Klyzma

Klyzma – úvod k pozemským metódam / Palo Čejka, Jan Čumlivski, Tomáš Klepoch / Galéria Gagarinka na Gagarinovej 10/A, Bratislava / 6. 6. …

TS: Klyzma