TS: Ako doma

Ako doma / Modelová situácia slovenského sochárstva 20. a 21. storočia / Odborná spolupráca: Vladimíra Büngerová / Vystavujúci autori a autorky: Maria …

TS: Tatrahundert

100-ročné kresby Tatier v nájdenom skicáku spojili súčasných umelcov do projektu Tatrahundert / Tatraszáz / Tatrasto / Iniciátor a kurátor projektu: …