Svetové slovenské konceptuálne umenie

Vo svete nebývajú často významné výstavy vo významných múzeách či galériách, na ktorých by boli zastúpení slovenskí umelci. Výnimkou sú slovenskí konceptuálni umelci. Aj v tých najvýznamnejších múzeách Európy a Severnej Ameriky nájdeme v zbierkach či sa občas objavia na výstavách najmä Július Koller, Stano Filko, či Rudo Sikora.

Rudo Sikora, Výkričník IV.