TS: CE∙ZA∙AR 2016

CE∙ZA∙AR 2016 / XV. ročník Ceny Slovenskej komory architektov za architektúru / Stredoslovenská galéria, Bethlenov dom, Dolná 8, Banská Bystrica / Trvanie …

TS: Jana Kapelová

Nylonové súvislosti / Jana Kapelová / kurátorka: Eliška Mazalanová / Centrum Ciachovňa Arzenal, Štefanikova 2, Žilina / vernisáž: piatok 28. apríla …