TS: Matej Fabian

Jednota 2017: Matej Fabian / Periférne centrá, Dúbravica (okres Banská Bystrica) / Vernisáž: 24. jún 2017 o 16.00 hod  Občianske združenie …