TS: Nadikhuno muzeumos

Nadikhuno muzeumos + Zbierky a prezentácie rómskej kultúry /Pavla Ďurinová, Marcela Hadová, Oto Hudec, Daniela Krajčová, Emília Rigová / tranzit.sk, Beskydská …

TS: Oto Hudec

Oto Hudec – Súostrovie / kurátor výstavy: Daniel Grúň / Kunsthalle LAB, Bratislava / Vernisáž:  20. apríla 2017 od 18:00 do 20:00 …

TS: Oto Hudec

Oto Hudec – Agú di Tchuba Lda / Kurátor: Marek Kuchár / Šopa Gallery, Hlavná 40, Košice / Vernisáž: 14.10.2016, 19:00 …

TS: Newrope

Newrope / Marcin Berdyszak, Martinka Bobríková & Oscar de Carmen, Anton Čierny, ex-artists‘ collective (Tamás Kaszás & Anikó …

TS: K.E.G.A.

K.E.G.A. – Krátkodobá Estetická Gravitácia Autorov / Filip Bielek, Ján Hoffstädter, Oto Hudec, Patrik Kovačovský, Kristína Orsághová, Helena Lukášová, Štefan Papčo, Martin Piaček, Dionýz Troskó, Mira Podmanická / Galéria Medium, Hviezdoslavovo …