Pár poznámek o švábech a jiné havěti…

Dragana Sapanjoš vystavila ve Futuře dvě stě obráceně postavených skleniček a do každé z nich uvěznila jednoho švába, česká perfomerka Karíma Al-Mukhtarová je všechny propustila na svobodu. Následující text se zabývá nejen počiny obou umělkyň, ale je především vhledem do historie a kontextu užití živého zvířete v umění.

svaby4