Nechtěný artikl?

Na neděli 17. 6. 2012 je plánováno zahájení demolice vstupního parteru budovy Fakulty informatiky Masarykovy univerzity v Brně. Dominantou stávající budovy je monumentální kovová plastika brněnské sochařky Sylvy Lacinové (∗1923), s jejíž přítomností na jakémkoliv místě vně či uvnitř areálu ovšem architekti v rámci přestavby objektu nepočítají.

Sylva Lacinova na FI MU 2