TS: Lajos Kassák

Lajos Kassák – RE/KONŠTRUKCIA / Galérie umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch / vernisáž: 23. marca 2017 o 17.00 hodine / Termín výstavy: 24. marec …