TS: Kata Kissoczy

Kata Kissoczy: KISSOCHY / Kurátorka:  Beata Jablonská / Galéria Čin Čin, Podjavorinskej 4/a, Bratislava / Otvorenie: 6.9. 2017 o 17.00 / Trvanie …