TS: Čerstvé ruiny

Čerstvé ruiny – Antiplenér / Matúš Astrab, Emília Blašková, Vladimír Ganaj, Martin Jombík, Adam Macko, Ján Salanci, Katarína Škamlová, Miroslav …