Artalk.cz

Nejnovější články
Inzerce

Z Matfyzu do galérie

Hoci je momentálne v centre mediálnej pozornosti rekonštrukcia dostavby Slovenskej národnej galérie, Vladimír Dedeček v Bratislave koncom 70. rokov 20. storočia realizoval i budovy Matematicko-fyzikálnej a Prírodovedeckej fakulty UK. Damas Gruska, ktorý v jednej z nich dlhé roky pracuje, ponúka komparatívny pohľad nielen na samotné stavby, ale i na inštitúcie,

We are all well

Čo znamená otvoriť budovu galérie, ktorá bola zavretá 21 rokov? Navyše v čase ekonomickej, ekologickej a energetickej krízy. Čo v galérii potom vlastne v takejto situácii vystaviť? Má zostať prázdna? Ak nie sú adekvátne prostriedky na prevádzku a vytváranie programu, možno by sme mali tento status/fakt prijať a otvoriť tieto

Príprava stálej expozície je najkolektívnejší galerijný šport

Diela, ktoré uvidíme v dlhodobej expozícii úžitkového umenia a dizajnu, vyberala kurátorka Viera Kleinová. Koncepcia, ktorú pripravili s Janou Švantnerovou, je založená na dialógu, nie chronológii či kunsthistorických témach. Priestor, kde bude expozícia umiestnená, je síce malý, ale do budúcnosti umožňuje jednotlivé celky optimálne vymieňať, aktualizovať a inovovať, hovorí Viera

Sponzor je dôležitý, ale nesupluje štát

Rozhovor s Luciou Gregorovou Stach, ktorá koncipuje expozíciu moderného a súčasného umenia v Dedečkovom Premostení, pripravila Gabriela Kisová. V rozhovore sa okrem samotnej koncepcie rozprávali aj o akvizičnej politike Slovenskej národnej galérie (SNG), ktorá aktuálne viac-menej závisí len od súkromného sektora, čo do veľkej miery formuje zbierku SNG a následne

Staré umenie v novej galérii 

Na konci minulého roka Slovenská národná galéria (po)otvorila svoj nový galerijný areál po 21 rokoch. V rámci jedného víkendu postupne behom troch dní slávnostne privítala najvyššiu politickú reprezentáciu, umeleckú obec a verejnosť. Rozhovorom Petra Megyešiho s vedúcim kurátorom zbierok starého umenia Dušanom Buranom otvárame sériu textov o galérii. Jednotlivé rozhovory

COČ 2022: Lenka Adamcová

Rozhovor Ivany Hrončekovej s laureátkou Ceny Oskára Čepana 2022 Lenkou Adamcovou uzatvára sériu rozhovorov s minuloročnými laureátmi*kami. Adamcová vo svojich prácach vytvára zvukové krajiny, ktoré môžu byť strašidelné a oslobodzujúce zároveň. Ponúka nimi aj možnosť uvažovať o alternatívnych realitách. Veľa vecí sa zmení, keď do skladby vstúpi hlas Tvoje diela

COČ 2022: Peter Kašpar

Aký je účinok antropomorfizovania umelej inteligencie? Čo je syntetická kreativita a aké sú nástrahy manipulácií vo virtuálnom priestore?  O témach súvisiacich nielen s technológiami, ale aj nostalgiou sa s Petrom Kašparom, laureátom Ceny Oskára Čepana, rozprávala Ivana Hrončeková. Za technológiu považujem aj sociálno-politickú architektúru Vo svojich dielach tematizuješ predovšetkým vzťah

No nekúp to

Damas Gruska reflektuje fenomén preberania výstav zo zahraničia. Píše, že príčin preberania výstav je viac. Od personálneho a finančného podvyživenia inštitúcií až po absenciu premysleného plánu.  No nekúp to V čase dostupného cestovania je niekoľko dobrých dôvodov, prečo usporadúvať výstavy prevzaté zo zahraničia. Jedným je, že téma výstavy je mimoriadne atraktívna