Artalk.cz

Nejnovější články
Inzerce

Ešte raz o COČ… 

Cena Oskára Čepana je v umeleckej obci najsledovanejšia a najdiskutovanejšia. Prešla rôznymi etapami a ako píše Barbora Komarová vo svojom komentári, posledných päť rokov sa nevyhla, takisto ako iné podobné ceny v okolitých krajinách od Čiech až po UK, diskusiám a kritike zo všetkých strán. Uvažuje aj nad tým, či

Konceptuálna obsedantnosť

V Galérii mesta Bratislavy je možné ešte posledný víkend vidieť výstavu Petra Bartoša Celok je menší ako súčet jeho častí. Recenzia Damasa Grusku prináša postrehy týkajúce sa kurátorskej koncepcie Miry Keratovej, ktorú hodnotí v rámci náročnosti výkladu tohoto autora ako vydarenú, aj keď možno príliš konzervatívnu, pre bežného diváka náročnú

Tranzit má čo zasiať. Uvidíme, či bude vedieť ako, a čo sa ujme

Na jar odštartoval priestor tranzit.sk nový niekoľkoročný program s názvom Svet mnohých svetov založený na kritike antropocénu. Prvou aktivitou programu je výstava Príprava ~ Zasievanie, ktorú recenzuje Peter Tuka. Píše, že kurátorský tím rozhodne pripravil objemnú semenicu, no zároveň sa pýta, aký typ moci zvolí pri zasievaní a udržiavaní záhrady. Tranzit má

Bod zlomu: Be good and shut up!

V rubrike Bod zlomu sa venujeme špecifickým a kľúčovým životným zážitkom a fascináciám. Umelkyňu Annu Balážovú som oslovila s tým, či by nechcela napísať o svojej fascinácii pole dancom. Nakoniec sa text nevzťahuje k nemu, ale k niečomu dôležitejšiemu, čo pole dance predchádzalo a čo je pre väčšinu žien bodom

Maso vs. mäso

Recenzia výstavy Miznúce telo od Lucie Repašskej sa dokonale napojila na tému výstavy a analyzuje ju doslova lingvisticky performatívnym telesným spôsobom. Zapadá tak do konceptu výstavy natoľko, že sa sama vo svojej podstate stáva jej nemiznúcou extenziou.   Maso vs. mäso Kedysi galéria insitného umenia, dnes miesto fúzie a dialógu. Dramaturgiou výstav

Výstava ako ornament

Damas Gruska recenzuje výstavný projekt Nikdy sme neboli bližšie v tranzit.sk. Kurátori výstavy Dušan Barok a Ivana Rumanová sa pomocou archívnych materiálov z 90. rokov snažili pomenovať aspekty, v ktorých vidia prepojenie nielen s aktuálnymi otázkami, ale aj s bezradnosťou, ktorej nás tieto otázky vystavujú. Výstava ako ornament Či sa

Fulla goodbye party

Galéria Ľudovíta Fullu v Ružomberku ide do rekonštrukcie, keďže stav budovy už ohrozuje aj samotnú zbierku a vystavené diela. Budovou sa tiahne veľká prasklina a galéria sa rozhodla poňať túto alarmujúcu situáciu ako tému pre výstavu. Veronika Vaculová Repová vo svojej recenzii upozorňuje na viacero aspektov a prirovnáva tento stav