Artalk.cz

O Artalk.cz

Kontakt
info@artalk.cz

Sídlo (fakturační adresa)
Artalk z.s.
Skutilova 11
621 00 Brno
IČ: 22832645
DIČ: CZ22832645

ISSN: 1805-6989

Korespondenční adresa
Artalk z.s.
Moravské nám. 13
602 00 Brno


Šéfredaktorka
Klára Peloušková
klara.pelouskova@artalk.cz

Redaktorka
Anna Remešová
anna.remesova@artalk.cz

Asistentka redakce
Jana Kořínková
jana.korinkova@artalk.cz

Media monitoring
Matěj Kruntorád
Anna Kvášová
info@artalk.cz

Stálí přispěvovatelé
Alžběta Bačíková, Anežka Bartlová, Milena Bartlová, Pavel Besta, Simona Binková, Zdeněk Brdek, Alžběta Cibulková, Barbora Čápová, Viktor Čech, Jiří David, Martin Drábek, Petra Hlaváčková, Ondřej Horák, Filip Jakš, Tereza Jindrová, Lenore Jurkyová, Tomáš Knoflíček, Karina Kottová, Jen Kratochvil, Tomáš Kubart, Petra Lexová, Tereza Nováková, Michal Novotný, Jana Písaříková, Jiří Ptáček, Barbora Ropková, Hana Rousová, Eva Slunečková, Jan Skřivánek, Lenka Sýkorová, Jitka Šosová, Jan Štěpánek, Kateřina Štroblová, Martin Vaněk, Andrea Vatulíková, Romana Veselá, Jan Zálešák, Ladislav Zikmud-Lender, Dana Zikmundová

Kustodka Květa
scénář: Tomáš Končinský
ilustrace: Františka Loubat


Slovenská redakce
info@artalk.sk

Zuzana Janečková
zuzana.janeckova@artalk.sk

Maja Štefančiková
maja.stefancikova@artalk.sk


Grafická úprava
Peter Snoha


Inzerce
info@artalk.cz


Artalk byl založen v roce 2008. Od té doby přináší zprávy týkající se výtvarného umění: informuje o dění na výtvarné scéně, o probíhajících i chystaných výstavách, přednáškách, besedách, akcích i o tom, co se o umění píše v médiích. Zřizovatelem stránek Artalk.cz je zapsaný spolek Artalk, jehož cílem je podpora rozvoje umělecké činnosti, poskytnutí prostoru pro prezentaci uměleckých děl a informování o dění ve výtvarném umění.

Předsedkyně Artalk z.s.
Silvie Šeborová
silvie.seborova@artalk.cz


Provoz portálu Artalk.cz v roce 2017 finančně podporují Ministerstvo kultury České republiky, Statutární město Brno a Ministerstvo kultúry Slovenské republiky.

loga