TS: Žofia Dubová

Žofia Dubová: Aspect/Prospect Žofia Dubová / Kurátorka: Barbora Komarová / Galéria Jána Koniarka, Synagóga – Centrum súčasného umenia, Halenárska 2, Trnava / Vernisáž: …

TZ: Fragile XY

Ilja Bílek, Luba Bakičová, Nikola Čermáková, Soňa Dermeková, Daniel Kinský, Martin Opl, Marcela Šilhánová, Šárka Vačkářová / Fragile …