Olchoj Chorchoj v MG

Michal Froněk (*1966) a Jan Němeček (*1963) založili studio Olgoj Chochoj v roce 1990. Tehdy byli mladými studenty proslulého designéra Bořka Šípka, který začal po sametové revoluci vyučovat na VŠUP v Praze. Šípkovo zaujetí emocionální, nespoutanou postmodernou navazující na historické dekorativní styly a řemeslnou tradici studentům doslova „otevřelo svět“. Už kolem poloviny devadesátých let se ale dvojici Olgoj Chorchoj – jak sami říkají – „šípkovské postmoderní emoce přejedly“. Tehdy se začínali postupně přiklánět ke strohým, logičtějším formám neomodernismu, aniž by ovšem ve svém výrazu postmoderní hravost zcela vytěsnili. Designérská koncepce Olgoj Chorchoj je vědomým propojením účelu a krásy, inženýrské konstrukce s výtvarným tvarováním, spojením moderních robotizovaných technologií a tradičních rukodělných řemesel, racionality a elegance. Logiku i emoci lze považovat za charakteristický projev jejich tvůrčí identity a v tomto smyslu byl zvolen podtitul výstavy. Pozornost Olgoj Chorchoj se zaměřuje na spolupráci s tradičními českými fabrikami, z nichž mnohé byly po letech socialistického znárodňování průmyslových podniků ve stavu provizoria. Olgoj Chorchoj jsou v pozadí úspěšného restartu řady z nich; připomeňme zejména firmy TON, Bomma, Moser, Kavalier Glass, Prim, Mikov, a další.

Počet hlasů: 14

Ohodnoťte tuto výstavu:
12345678910
Průměrné hodnocení: 5,14 z 10
Loading...Loading...
UMPRUM_expozicevystav_OCH_Slechta_MPekar_fotoKamilTill-37_web

Olgoj Chorchoj / Logika emoce / kurátoři: Lada Hubatová-Vacková a Rostislav Koryčánek / Moravská galerie: Uměleckoprůmyslové muzeum / Brno / 9. 12. 2016 – 16. 4. 2017

Web MG

TZ: Olgoj Chorchoj a jejich nadčasový design v Moravské galerii

Recenze Víta Jakubíčka

Fotoreport

Sen × skutočnosť v SNG

Obdobie existencie slovenského štátu (1939–1945) patrí k najkontroverznejším obdobiam našich novodobých dejín. V poslednom čase vyšiel celý rad publikácií, ktoré sa venujú vývoju slovenskej spoločnosti v tomto období z rôznych aspektov; dodnes však nevznikla publikácia, resp. iné odborné výstupy, ktoré by komplexnejšie interpretovali dejiny výtvarnej kultúry tohto obdobia. Výstava so sprievodným katalógom mapuje postavenie a premeny podôb a funkcií umenia, vizuálnej kultúry a propagandy v týchto rokoch. Cieľom je ukázať paradoxy fungovania vizuálneho umenia v sieti doteraz viac či menej tabuizovaných kontextov, ideologických a sociokultúrnych väzieb v rámci vtedajšieho režimu v celej žánrovej šírke (maliarstvo, sochárstvo, kresba, grafika, fotografia, film, úžitkové umenie a dizajn); reflektovať možnú závislosť – ne-závislosť (autonómnosť) umenia od spoločnosti (štátu, moci), špecifiká výtvarnej prevádzky, problematiku propagandy či vizuálnej kultúry každodenného života.

Počet hlasů: 18

Ohodnoťte tuto výstavu:
12345678910
Průměrné hodnocení: 8,06 z 10
Loading...Loading...
yung-16_novy_jpg

Sen × skutočnosť. Umenie & propaganda 1939–1945 / kurátorky: Katarína Bajcurová, Petra Hanáková, Bohunka Koklesová / Slovenská národná galéria: Esterházyho palác / Bratislava / 20. 10. 2016 — 26. 2. 2017

Web SNG

TS: Sen × skutočnosť. Umenie & propaganda 1939–1945 v SNG

Recenze Mileny Bartlové

Fotoreport

Henri Rousseau v NG

Henri Rousseau, zvaný Celník (1844–1910), patří k nejvýznamnějším umělcům přelomu 19. a 20. století. Svým dílem zaujal nejen intelektuály, jako byli Guillaume Apollinaire a sběratele – například Wilhelma von Uhde, ale také řadu malířů. Ve svých obrazech předjímal nebo řešil podobné problémy jako Paul Cézanne, Paul Gauguin, Pablo Picasso, Frida Kahlo ad. Jako svůj inspirační zdroj ho vyzdvihovala zejména skupina Der Blaue Reiter v čele s Wassily Kandinskym.

Výstava je realizována ve spolupráci s pařížským Musée d'Orsay na základě konceptu, který připravila Gabriella Belli (Fondazione Musei Civici di Venezia) a Guy Cogeval (Musée d'Orsay). Autoři Rousseaua zasazují do kontextu ostatních neméně významných umělců a snaží se vysledovat podněty spojené s archaičností, klasičností a svébytnou vizí realismu. Národní galerie v Praze představuje dílo Henriho Rousseaua na podzim roku 2016 po skončení výstavy v Musée d’Orsay. Výběr z pařížské expozice je doplněn o díla českých umělců, jako jsou Otto Gutfreund, Jan Zrzavý nebo Toyen, která přiblíží působení malíře na domácí prostředí. Na výstavu jsou zapůjčena díla z řady prestižních domácích a zahraničních institucí i soukromých sbírek.

Počet hlasů: 15

Ohodnoťte tuto výstavu:
12345678910
Průměrné hodnocení: 9,00 z 10
Loading...Loading...
rousseau

Celník Rousseau: Malířův ztracený ráj / autoři koncepce: Gabriella Belli, Guy Cogeval / kurátorka: Kristýna Brožová / Národní galerie v Praze: Palác Kinských / Praha / 15. 9. 2016 – 15. 1. 2017

Oficiální web

Recenze Marie Klimešové

TZ: Národní galerie vystavuje Rousseaua po boku slavných jmen světového umění

TZ: Historicky první výstava Celníka Rousseaua začne už za měsíc

TZ: Celníka Rousseaua vidělo už 36 tisíc lidí

Císař Karel IV. 1316–2016 v NG

Cílem výstavy je ukázat portrét Karla IV. oproštěný od zkreslujících nánosů ideologických předsudků a nabídnout veřejnosti plastickou podobiznu historické osobnosti s jejími pozitivními i stinnými stránkami. Tedy představit jej nejen jako zbožného, vzdělaného, a prozíravého panovníka, nýbrž i jako stratéga a cílevědomého politika, který k prosazení vlastních cílů neváhal použít širokou paletu diplomatických prostředků, včetně taktizování a lsti. Osobnost Karla IV. bude v širším kontextu promítnuta na kaleidoskopické pozadí dalších dobových kulturněhistorických souvislostí, k nimž ve 14. století patřily např. klimatické změny, sucha i povodně, neúrody, hladomory, morové epidemie, židovské pogromy anebo finanční krize. Prostřednictvím více než 170 mimořádných exponátů všech uměleckých a uměleckořemeslných oborů, kulturně-historických a archivních dokumentů, vypůjčených z více jak stovky prestižních muzeí, církevních i soukromých sbírek, tak budou mít návštěvníci možnost poznávat zblízka nejen osobnost Karla IV., jeho inspirace, motivace a psychologii, ale také život na císařském dvoře v Praze a roli, kterou v říšské politice určil umění a umělecké oslavě panovnického majestátu.

Počet hlasů: 31

Ohodnoťte tuto výstavu:
12345678910
Průměrné hodnocení: 7,23 z 10
Loading...Loading...
Karel-IV---instalace---11_resized

Meziprůzkumy. Sbírka AJG 1300–2016 / Nová stálá expozice Alšovy jihočeské galerie

Stálá expozice nazvaná „Sbírka AJG. 1300–2016“ vůbec poprvé v historii představí dobře známý soubor památek středověkého umění společně s českým moderním uměním 20. století, které bylo možné souhrnně zhlédnout naposledy v letech 2003–2008. Od té doby byly různé části sbírky vystavovány velmi sporadicky. Bohatství sbírky této významné regionální galerie dovoluje expozici pravidelně obměňovat. Návštěvníci tak budou moci spatřit díla Bohumila Kubišty, Otto Gutfreunda, Toyen, Josefa Šímy, Hany Wichterlové, Bedřicha Stefana, Kamila Lhotáka, Zdeňka Sýkory, Václava Boštíka, Mikuláše Medka, Roberta Piesena a mnohých dalších. Jednou ročně, na počátku sezóny, bude expozice oživena též vstupy současných českých i zahraničních umělců.

Počet hlasů: 34

Ohodnoťte tuto výstavu:
12345678910
Průměrné hodnocení: 7,59 z 10
Loading...Loading...
ajg_exp_07

Meziprůzkumy. Sbírka AJG 1300–2016 / Nová stálá expozice Alšovy jihočeské galerie / Alšova jihočeská galerie / Hluboká nad Vltavou / od 16. 4. 2016

Oficální web

TZ: Meziprůzkumy. Sbírka AJG 1300–2016 / Nová stálá expozice Alšovy jihočeské galerie

Fotoreport

Retromuseum GAVU

Základem nově otevřené pobočky GAVU Cheb je stálá expozice vymezená dvěma přelomovými událostmi. Na jedné straně je to světová výstava Expo 58 v Bruselu, počátek pootevírání se západnímu světu po mnohaleté odmlce a impulz nového vizuálního stylu, na straně druhé ji ohraničuje sametová revoluce v listopadu 1989. Tato doba, která je dosud v dosahu paměti velké části společnosti, se pojí s jistou nostalgií a její negativa začíná překrývat milosrdný opar. Vystavené exponáty ilustrují tři roviny tehdejší produkce. Jednak to jsou prototypy, které se kvůli nepružnosti systému nedostaly do výroby a na trh, případně byly v malých sériích vyráběny na export. Dále je zde běžná sériová produkce, která za světovým vývojem většinou výrazně zaostávala. A konečně třetí vrstvu představuje tzv. „domácí umění“ – kutilská produkce, která vzešla z permanentního nedostatku zboží, zdejší rukodělné tradice a dostatku volného času, často i během pracovní doby. Další oddíly jsou věnovány hudbě, architektuře a umění ve veřejném prostoru. Vedle exponátů prezentovaných muzeálním způsobem ve vitrínách jsou součástí expozice i „reálná“ prostředí bytů a kanceláří.

Počet hlasů: 13

Ohodnoťte tuto výstavu:
12345678910
Průměrné hodnocení: 7,92 z 10
Loading...Loading...
100delzGVUO_nahled (4)

Retromuseum – design a životní styl 60. až 80. let v ČSSR / kurátorka: Daniela Kramerová / GAVU Cheb / Cheb / od 17. 2. 2016

Oficální web

TZ: Designér Josef Cupák

TZ: Když boty, tak botasky! Fenomén Botas v Československu

Fotoreport

ART IS HERE v MG

Osu nové stálé expozice tvoří umělecká sbírka a archiv Jiřího Valocha, klíčové osobnosti nejen kulturního Brna. Expozice dokumentuje nejen zásadní projevy nového umění, ale mapuje rovněž jeho lokálně historické předpoklady i mezinárodní přesahy. Společně s novou expozicí ART IS HERE: Nové umění po roce 1945, je v druhém patře Pražákova paláce otevřena nově zrekonstruovaná stálá expozice Moderního a současného umění zaměřená na prezentaci tvůrců české moderny a meziválečné avantgardy. Zastoupení vystavených exponátů je obohaceno o představení okruhu autorů spojených s brněnskou odnoží uměleckého seskupení Devětsil nebo o sochařský ostrov prezentující prostorové exponáty ze sbírek Moravské galerie. Pokračováním této expozice je částečně zpřístupněný depozit soch v suterénu Pražákova paláce, který umožňuje divákům nahlédnout do zákulisí galerijního provozu. Komplexní změny v Pražákově paláci završuje úprava výstavního prostoru Atria. Jeho oddělením od vnitřního zázemí galerie vzniknl prostor čtvercového půdorysu nabízející prestižní výstavní prostředí pro prezentaci autorů střední a nejmladší generace.

Počet hlasů: 46

Ohodnoťte tuto výstavu:
12345678910
Průměrné hodnocení: 6,93 z 10
Loading...Loading...
MG

ART IS HERE / nová stálá expozice Moderní umění, nová stálá expozice Nové umění, zpřístupněný depozitář soch, dětská herna, revitalizace interiéru Pražákova paláce / kurátoři expozic: Ondřej Chrobák a Petr Ingerle (Moderní umění), Ondřej Chrobák a Jana Písaříková (Nové umění) / Moravská galerie: Pražákův palác / Brno / od 1. 12. 2015

TZ

Fotoreport

Recenze Marie Klimešové

Recenze Jana Wollnera

Budování státu v NG

Výstava na souboru vybraných exponátů různých uměleckých médií představuje způsoby, jakými se Československo v letech 1918–1939 a 1945–1992 reprezentovalo jako státní celek a jak se na státní reprezentaci podílelo vizuální umění a jeho instituce. Rejstřík představených uměleckých médií je nezvykle široký a sahá od olejomaleb a bronzových soch malého i velkého měřítka přes grafiky, fotografie, prostorové instalace, modely a plány architektonických realizací i filmy až po průmyslový design, výstavnictví či oděvní produkci Ústředí lidové umělecké výroby. Namísto obvyklého uměleckohistorického kánonu je prezentován průřez skutečnou podobou dobové vizuální kultury.

Počet hlasů: 34

Ohodnoťte tuto výstavu:
12345678910
Průměrné hodnocení: 5,12 z 10
Loading...Loading...
564ee834231a220674581737

Budování státu. Reprezentace Československa v umění, architektuře a designu / kurátorka: Milena Bartlová / Národní galerie v Praze: Veletržní palác / Praha / 20. 11. 2015 – 7. 2. 2016

TZ

Doprovodné programy

Fotoreport

Recenze výstavy Karin Grohmannové a Františka Novotného

Reakce Jindřicha Vybírala na recenzi J. H. Vitvara v Respektu 51/2015

Ladislav Zikmund-Lender: In fundamine [nejen o státní reprezentaci]

Zastihla je noc

Projekt mapuje dosud neznámou kapitolu česko-francouzských vztahů ve výtvarném umění a prezentuje díla českých umělců, kteří prožili druhou světovou válku ve Francii. Mezi umělce, kteří zde žili dlouhodobě, patří František Kupka či Josef Šíma, další skupina zahrnující Adolfa Hoffmeistra či Antonína Pelce sem utekla před nacisty, aniž by tušila, že je zde čeká divoký osud v podobě vězení a koncentračních táborů.

Počet hlasů: 27

Ohodnoťte tuto výstavu:
12345678910
Průměrné hodnocení: 7,48 z 10
Loading...Loading...
zastihla-je-noc

Zastihla je noc. Čeští umělci ve Francii 1938–1945 / kurátorka: Anna Pravdová / Moravská galerie v Brně: Místodržitelský palác / Brno / 11. 9. – 10. 1. 2016

tisková zpráva

fotoreport z premiéry výstavy v GAVU Cheb

fotoreport z výstavy v MG

informace na stránkách galerie

Umělci a proroci

Pražská repríza frankfurtské výstavy představuje návštěvníkům více než 350 exponátů, zastoupena jsou díla Egona Schieleho, Františka Kupky, Johannese Baadera, Heinricha Vogelera, Josepha Beuyse, Jörge Immendorffa nebo Friedensreicha Hundertwassera. Jejím cílem je přiblížit nejen tvorbu a životní postoje tzv. „bosonohých proroků“, jejichž význam pro umění moderny zůstal v podstatných rysech neodvyprávěným příběhem, ale také vliv, který měli na dnes slavné umělce.

Počet hlasů: 26

Ohodnoťte tuto výstavu:
12345678910
Průměrné hodnocení: 6,04 z 10
Loading...Loading...
Umělci a proroci

Život Galerie hlavního města Prahy 50

Počet hlasů: 25

Ohodnoťte tuto výstavu:
12345678910
Průměrné hodnocení: 5,80 z 10
Loading...Loading...
GHMP_01

Jan Kotík (1916-2002)

Počet hlasů: 19

Ohodnoťte tuto výstavu:
12345678910
Průměrné hodnocení: 6,32 z 10
Loading...Loading...
O 17151

Hra o čas

Počet hlasů: 10

Ohodnoťte tuto výstavu:
12345678910
Průměrné hodnocení: 6,50 z 10
Loading...Loading...
NIKL

Obrazy krásy a spásy. Gotika v jihozápadních Čechách

Počet hlasů: 12

Ohodnoťte tuto výstavu:
12345678910
Průměrné hodnocení: 7,83 z 10
Loading...Loading...
ASC_1420

Olbram Zoubek

Počet hlasů: 19

Ohodnoťte tuto výstavu:
12345678910
Průměrné hodnocení: 4,32 z 10
Loading...Loading...
zoubek

Začátek století

Počet hlasů: 10

Ohodnoťte tuto výstavu:
12345678910
Průměrné hodnocení: 4,80 z 10
Loading...Loading...
Ostrava06

Vlasta Vostřebalová Fischerová

Počet hlasů: 21

Ohodnoťte tuto výstavu:
12345678910
Průměrné hodnocení: 7,86 z 10
Loading...Loading...
Vos_02

Neklidná krása

Počet hlasů: 17

Ohodnoťte tuto výstavu:
12345678910
Průměrné hodnocení: 6,76 z 10
Loading...Loading...
Podhrazsky