Artalk.cz

Lucie Váchová

Narozena 1975, je historička umění. Dějiny umění absolvovala na Filozofické fakultě UK v Praze a od roku 2011 pracuje ve čtrnáctideníku pro současné umění Ateliér. Vedle umělecké kritiky se příležitostně věnuje také kurátorství.

Lukáš Václavík

Narozen 1986, vystudoval Srovnávací uměnovědná studia a Management v kultuře na ÚHV FF MU a od roku 2014 pokračuje v doktorském studiu na Semináři dějin umění FF MU. Ve své disertační práci se zaměřuje na knižní ilustraci a umění 19. a poč. 20. století. Pracuje ve Vile Tugendhat a Vile Stiassni v Brně, publikoval v magazínu Musicologica či ve sbornících Forum Brunense.

Martin Vaněk

Martin Vaněk (*1982) je historik umění, kurátor a výtvarný kritik. Dlouhodobě se věnuje problematice vztahu umění a muzea. Vystudoval dějiny umění a český jazyk a literaturu na FF MU v Brně. Od roku 2017 je doktorandem na UMPRUM. Pracoval jako kurátor v Muzeu Jindřichohradecka, Alšově jihočeské galerii a také v metodickém centru při Moravské galerii. Je spoluautorem stálé expozice v AJG s názvem Meziprůzkumy. Sbírka AJG 1300 – 201(6,7…). Působí jako externí kurátor AJG, kurátor Mezinárodního keramického sympozia Bechyně a člen sdružení Je to i tvoje město. Je spoluautorem publikace Jak se dělá galerie, která v minulém roce vyhrála mezinárodní cenu na veletrhu dětské knihy v italské Bologni.

Petr Vaňous

Narozen 1975 v Kutné Hoře, historik umění, nezávislý kurátor a kritik. Absolvoval obor Dějiny a teorie výtvarných umění na FF UP v Olomouci (1993-99), působil jako redaktor časopisu Ateliér, Art & antiques, Revue art a kulturního týdeníku A2. Od r. 2006 pravidelně spolupracuje s redakcí Revolver revue. Patří mezi zakládající členy Archivu výtvarného umění. Od roku 2011 působí jako odborný asistent na pražské AVU. Věnuje se vztahu tradičních výtvarných médií (především malířství) k novým vizuálním trendům a monitoringu malby a kresby v podmínkách postmediální společnosti. Je autorem několika publikací o současném umění a řady kurátorských projektů a výstav (např. Resetting. Jiné cesty k věcnosti, Fundamenty & Sedimenty nebo Motýlí efekt?).

Vendula Vašátková

Narozena 1982, absolvovala FF UK ,obor Dějiny umění, kde po rigorózní zkoušce pokračuje v doktorských studiích, v jejichž rámci se věnuje tvorbě výtvarnic první poloviny 20. století. Má za sebou odbornou stáž na Universidad Complutense v Madridu a v posledních dvou letech také v New Yorku, kde střídavě působí. Vedle přispívání do odborných periodik se zabývá kurátorskými projekty reagujícími zejména na problematiku propojení české a mezinárodní umělecké scény.

Andrea Vatulikova

narozena 1984, vystudovala Management v kultuře a Teorii interaktivních médií na Filozofické fakultě MU v Brně. V současné době je doktorandkou na brněnské FaVU a nezávislou novinářkou. Píše zejména výtvarné kritiky (Atelier, Artalk) a literární recenze (Host, iLiteratura), publikuje také eseje a rozhovory (Literární noviny atd.) a básně (Tvar, A2). Knižně debutovala v roce 2010 sbírkou básní Ona je ten tragický typ… V současné době se také zabývá umělecko-kurátorskou činností.

Romana Veselá

Narozena 1985, vystudovala Kurátorská studia na Fakultě umění a designu UJEP v Ústí nad Labem, kde nyní pokračuje v doktorském studiu. Je teoretička a kurátorka současného umění a zaměřuje se především na možnosti prezentace umění ve významově zatíženém prostředí a na umění ve veřejném prostoru. V současné době působí na Fakultě umění a designu UJEP v Ústí nad Labem a je ředitelkou kulturní fabriky Armaturka.

Karel Veselý

Od roku 2008 se živí jako hudební publicista. Píše pro ČRo – Radio Wave, Full Moon, A2, Aktuálně.cz a další. Je autorem knihy Hudba ohně (2010) o dějinách "černošské hudby" a románu Bombafunk (2017). Dále se podílel na publikacích Kmeny, Made in Japan, Planeta Nippon nebo Fordlandia.

Markéta Vinglerová

Markéta Vinglerová (*1977) - historička umění, kurátorka, působí v Uměleckoprůmyslovém museu v Praze. Absolvovala obor Dějiny umění na FF UK v Praze a je v současnosti doktorandkou na Katedře teorie a dějin umění na UMPRUM, kde 2011 - 2016 působila jako odborný asistent v Ateliéru textilní tvorby. V letech 2007-2016 vedla etc. galerii, neziskový prostor zaměřený na současné umění.

Martina Vítková

Narozena 1968, vystudovala teorii a dějiny výtvarného umění na Univerzitě Palackého v Olomouci. Pracovala mj. v Galerii moderního umění v Hradci Králové a na Univerzitě Hradec Králové. Spolupracuje s Galerií města Pardubic, Klubem konkretistů KK3, Uskupením Tesla, které se zabývá propojením mezi uměním a vědou a vystavuje na Fakultě chemicko-technologické v Pardubicích.

Alena Vodáková

Narozena 1989, je studentkou magisterského programu oboru Dějiny umění na FF MU v Brně, kde také obdržela bakalářský titul. Mimo jiné se především zajímá o středověké židovské umění. Studijně pobývala v Barceloně, Florencii a izraelské Haifě. V současné době je na studijním pobytu na Humboldt Universität v Berlíně.

Miloš Vojtěchovský

Miloš Vojtěchovský (*1955) je kurátor, zvukový umělec a teoretik, působí na FAMU v Centru audiovizuálních studií.

Martin Vrba

Narozen 1987. Vystudoval filozofii na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity, v současnosti se věnuje spekulativním realismu a ontologii umění v rámci Teorie interaktivních médií tamtéž. Současně se snaží aplikovat afirmacionismus Alaina Badiou v umělecké praxi v rámci ateliéru Intermédií pod vedením Pavla Sterce. Je spoluorganizátorem brněnské iniciativy Generace Z a občasným přispěvatelem do periodik jako je A2, A2larm, ERA21, SmartCities nebo Deník Referendum.

Alena Vrbanová

PhDr. Alena Vrbanová, PhD. (1960) historička a teoretička vizuálneho umenia. Vyštudovala Vedu o výtvarnom umení na FF UK v Bratislave. 2012 doktorát z estetiky na Ústave literárnej a umeleckej komunikácie FF UKF v Nitre. Dizertačná práca: Alternatívna slovenská grafika. Modely interpretácie vizuálneho diela. V rokoch l992 - l995 a 1999 – 2007 bola riaditeľkou Štátnej galérie v Banskej Bystrici. Od roku 2003 pôsobí vo vysokom školstve: 2003 – FVU AU v Banskej Bystrici, Katedra teórie a dejín umenia. 2007 – 2008 FU TU Košice, Katedra výtvarných umení a intermédií. 2013 – 2014 Katedra Teórie a dejín umenia VŠVU v Bratislave. Kurátorstvo výstav (výber): Barbakan´92, Juraj Bartusz (1992, 1996), Ivan Csudai (1993, 2006), Rudolf Sikora (1994, 2001), Otis Laubert (1994, 2013), Ľubo Stacho (1994, 2000, 2014, 2016), trienále Súčasná slovenská grafika 12.-16. (1993 – 2005), Bratrstvo (1994), Peter Meluzin (1997), slovenský pavilón na 23. Bienále grafiky v Ljublani (1999), Podoby súčasnej slovenskej grafiky, Halle (2000), Artotéka umenia 90. rokov (2001), Peter Kalmus, Public/Subject (2001), Concave/Convexe (2002), Stanislav Filko: Sonda 1971 - 1984 (2003), Digitálna a elektronická grafika. SK (2004), Alternatívna slovenská grafika (1997, 2011), Martin Derner (2010, 2014, 2016), Marek Kvetan (2005, 2015), Stála expozícia Slovenská grafika 20. storočia (2006), Nové teritóriá modelácie priestoru (2014), Copy (20) Ride (2017). Autorsky participovala na odborných a vedeckých publikáciách (výber): Slovník svetového a slovenského umenia 2. polovice 20. storočia (1999), Dejiny slovenského výtvarného umenia – 20. storočie (2000), Stanislav Balko (2003), Ľubo Stacho (2004), Slovenská grafika 20. storočia (2006), Miroslav Nicz (2009), Štefan Balázs (2010), Transmediálny priestor grafiky (2011), Re_Vízia (2013), Zbierka GCM (2014), Alternatívna slovenská grafika (2017).

Adam Vrbka

Narozen 1989, student Katedry dějin umění a teorie na UMPRUM, stážista v MeetFactory, kurátor a provozovatel galerie Horní konírna v Mikulově. Dlouhodobě spolupracuje se společností pro Mikulovské výtvarné sympozium.