Artalk.cz

Václav Janoščík a Adam Vačkář

Václav Janoščík: Narozen 1985, je pedagog, teoretik a kurátor. V současnosti působí jako odborný asistent na Akademii výtvarných umění a Katedře fotografie FAMU, ale přednáší i na dalších vysokých školách (UMPRUM, FF UK). Zaměřuje se na filosofii, teorii médií a umění a další oblasti, k jeho hlavnímu profesnímu zájmu patří interdisciplinarita či dialog a kritický potenciál umění i teorie. Podílel se na přípravě několika knih, například Objekt (2015) nebo Reinventing Horizons (2016). Adam Vačkář: Narozen 1979, je umělec, studoval japonštinu v Nichibei Kaiwa Gakuin v Tokiu a diplomoval na École Nationale Supérieure des Beaux-arts v Paříži, účastnil se rezidenčních programů le Pavillon v Palais de Tokyo a Residency Unlimited v New Yorku. Vačkář prezentoval své práce na samostatných a skupinových výstavách v Centre Pompidou, Centre Pompidou Metz, Palais de Tokyo, Trienále v Bukurešti, Trienále v Praze, GHMP, Národní galerii, Art Basel - Statements a Film, OG2 v Kölnischer Kunstverein, Museum Morsbroich a dalších. Spoluzakládal kolektiv Hope Recycling Station, který organizuje přednášky umělců, kurátorů a filozofů.

Lucie Váchová

Narozena 1975, je historička umění. Dějiny umění absolvovala na Filozofické fakultě UK v Praze a od roku 2011 pracuje ve čtrnáctideníku pro současné umění Ateliér. Vedle umělecké kritiky se příležitostně věnuje také kurátorství.

Lukáš Václavík

Narozen 1986, vystudoval Srovnávací uměnovědná studia a Management v kultuře na ÚHV FF MU a od roku 2014 pokračuje v doktorském studiu na Semináři dějin umění FF MU. Ve své disertační práci se zaměřuje na knižní ilustraci a umění 19. a poč. 20. století. Pracuje ve Vile Tugendhat a Vile Stiassni v Brně, publikoval v magazínu Musicologica či ve sbornících Forum Brunense.

Martin Vaněk

Narozen 1982, je historik umění, kurátor a výtvarný kritik. Vystudoval dějiny umění a český jazyk a literaturu na FF MU v Brně. Od roku 2017 je doktorandem na UMPRUM. Pracoval jako kurátor v Muzeu Jindřichohradecka, Alšově jihočeské galerii a také v metodickém centru při Moravské galerii. Je spoluautorem stálé expozice v AJG s názvem Meziprůzkumy. Sbírka AJG 1300–2016 (2017, 2018). Působí jako externí kurátor AJG a člen iniciativy Je to i tvoje město.

Petr Vaňous

Narozen 1975 v Kutné Hoře, historik umění, nezávislý kurátor a kritik. Absolvoval obor Dějiny a teorie výtvarných umění na FF UP v Olomouci (1993-99), působil jako redaktor časopisu Ateliér, Art & antiques, Revue art a kulturního týdeníku A2. Od r. 2006 pravidelně spolupracuje s redakcí Revolver revue. Patří mezi zakládající členy Archivu výtvarného umění. Od roku 2011 působí jako odborný asistent na pražské AVU. Věnuje se vztahu tradičních výtvarných médií (především malířství) k novým vizuálním trendům a monitoringu malby a kresby v podmínkách postmediální společnosti. Je autorem několika publikací o současném umění a řady kurátorských projektů a výstav (např. Resetting. Jiné cesty k věcnosti, Fundamenty & Sedimenty nebo Motýlí efekt?).

Vendula Vašátková

Narozena 1982, absolvovala FF UK ,obor Dějiny umění, kde po rigorózní zkoušce pokračuje v doktorských studiích, v jejichž rámci se věnuje tvorbě výtvarnic první poloviny 20. století. Má za sebou odbornou stáž na Universidad Complutense v Madridu a v posledních dvou letech také v New Yorku, kde střídavě působí. Vedle přispívání do odborných periodik se zabývá kurátorskými projekty reagujícími zejména na problematiku propojení české a mezinárodní umělecké scény.

Andrea Vatulikova

Narozena 1984, vystudovala Management v kultuře a Teorii interaktivních médií na Filozofické fakultě MU v Brně. V současné době je doktorandkou na brněnské FaVU a nezávislou novinářkou. Píše zejména výtvarné kritiky (Atelier, Artalk) a literární recenze (Host, iLiteratura), publikuje také eseje a rozhovory (Literární noviny atd.) a básně (Tvar, A2). Knižně debutovala v roce 2010 sbírkou básní Ona je ten tragický typ… V současné době se také zabývá umělecko-kurátorskou činností.

Romana Veselá

Narozena 1985, vystudovala Kurátorská studia na Fakultě umění a designu UJEP v Ústí nad Labem, kde nyní pokračuje v doktorském studiu. Je teoretička a kurátorka současného umění a zaměřuje se především na možnosti prezentace umění ve významově zatíženém prostředí a na umění ve veřejném prostoru. V současné době působí na Fakultě umění a designu UJEP v Ústí nad Labem a je ředitelkou kulturní fabriky Armaturka.

Lenka Veselá

Narozena 1980, je absolventkou MA Fine Art na Central Saint Martins v Londýně a FaVU v Brně, kde nyní pokračuje jako doktorandka. Ve výzkumu vycházejícím z pozic materiálního feminismu se zabývá strategiemi rezistence, zejména na úrovni intimního prostoru individuálního těla. V současné době je na stáži u prof. Benjamina Noyse v Chichesteru.

Karel Veselý

Od roku 2008 se živí jako hudební publicista. Píše pro ČRo – Radio Wave, Full Moon, A2, Aktuálně.cz a další. Je autorem knihy Hudba ohně (2010) o dějinách "černošské hudby" a románu Bombafunk (2017). Dále se podílel na publikacích Kmeny, Made in Japan, Planeta Nippon nebo Fordlandia.

Erik Vilím

Narozen 1990, je estetik. Pôsobí ako interný doktorand na Ústave literárnej a umeleckej komunikácie na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Jeho kurátorské projekty sú zväčša úzko spojené s jeho výskumnou činnosťou. Publikuje v rôznych vedeckých a umeleckých časopisoch. Súčasne spolupracuje s galériou Zahorian & Van Espen.

Markéta Vinglerová

Narozena 1977, je historička umění, kurátorka, působí v Uměleckoprůmyslovém museu v Praze. Absolvovala obor Dějiny umění na FF UK v Praze a je v současnosti doktorandkou na Katedře teorie a dějin umění na UMPRUM, kde 2011 - 2016 působila jako odborný asistent v Ateliéru textilní tvorby. V letech 2007-2016 vedla etc. galerii, neziskový prostor zaměřený na současné umění.

Martina Vítková

Narozena 1968, vystudovala teorii a dějiny výtvarného umění na Univerzitě Palackého v Olomouci. Pracovala mj. v Galerii moderního umění v Hradci Králové a na Univerzitě Hradec Králové. Spolupracuje s Galerií města Pardubic, Klubem konkretistů KK3, Uskupením Tesla, které se zabývá propojením mezi uměním a vědou a vystavuje na Fakultě chemicko-technologické v Pardubicích.

Alena Vodáková

Narozena 1989, je studentkou magisterského programu oboru Dějiny umění na FF MU v Brně, kde také obdržela bakalářský titul. Mimo jiné se především zajímá o středověké židovské umění. Studijně pobývala v Barceloně, Florencii a izraelské Haifě. V současné době je na studijním pobytu na Humboldt Universität v Berlíně.

Miloš Vojtěchovský

Narozen 1955, je kurátor, zvukový umělec a teoretik, působí na FAMU v Centru audiovizuálních studií.

Martin Vrba

Narozen 1987, vystudoval filozofii a teorii interaktivních médií na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity a intermediální tvorbu v ateliéru Pavla Sterce na FaVU. V současnosti je doktorandem Německé a francouzské filosofie na FHS v Praze, kde se věnuje matematické ontologii Alaina Badiou a Teorie a dějin současného umění na AVU, kde se věnuje teorii kulturního kapitálu Pierra Bourdieu. Pracuje jako výtvarný redaktor v magazínech A2 a FlashArt a je občasným přispěvatelem do periodik A2larm, Artalk.cz nebo Art&Antiques.

Alena Vrbanová

Narodená 1960, je historička a teoretička vizuálneho umenia. Vyštudovala Vedu o výtvarnom umení na FF UK v Bratislave. 2012 doktorát z estetiky na Ústave literárnej a umeleckej komunikácie FF UKF v Nitre. V rokoch l992 - l995 a 1999 – 2007 bola riaditeľkou Štátnej galérie v Banskej Bystrici. Od roku 2003 pôsobí vo vysokom školstve: 2003 – FVU AU v Banskej Bystrici, Katedra teórie a dejín umenia. 2007 – 2008 FU TU Košice, Katedra výtvarných umení a intermédií. 2013 – 2014 Katedra Teórie a dejín umenia VŠVU v Bratislave.

Adam Vrbka

Narozen 1989, student Katedry dějin umění a teorie na UMPRUM, stážista v MeetFactory, kurátor a provozovatel galerie Horní konírna v Mikulově. Dlouhodobě spolupracuje se společností pro Mikulovské výtvarné sympozium.