Artalk.cz

Lucie Rosenfeldová a Matěj Pavlík

Lucie Rosenfeldová (*1986) a Matěj Pavlík (*1991) studují na UMPRUM v Praze - Lucie v Ateliéru sochařství, Matěj v Ateliéru fotografie. Oba jsou členy Ateliéru bez vedoucího.

Martina Pachmanová

Martina Pachmanová (1970) je historička umění, kurátorka a umělecká kritička. Působí na Katedře teorie a dějin umění na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze.

Michaela Pašteková

Narodená 1982, vyštudovala estetiku na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. V roku 2011 obhájila dizertačnú prácu na Katedre teórie a dejín umenia VŠVU v Bratislave, kde v súčasnosti vedie semináre a prednášky zamerané na teóriu fotografie. Zaoberá sa tiež vplyvom nových médií a sociálnych sietí na estetiku a hodnotenie fotografického obrazu. Popri publikačnej činnosti sa príležitostne venuje aj kurátorským projektom.

Jiří Pátek

Narozen 1970, kurátor, vedoucí Oddělení fotografie a nových médií Moravské galerie v Brně. Vystudoval obory dějiny umění a etnologie na FF MU Brno (2001). Roku 2001 nastoupil jako asistent kurátora sbírky fotografie a nových médií Moravské galerie v Brně. Od roku 2006 je kurátorem a vedoucím této sbírky. Zaměřen na fotografii a teorii fotografie po druhé polovině 20. století. Autor výstav Příjemné závislosti. Inscenovaná fotografie 70. let 20. století (2009) a Element F. Fotografie a umění ve druhé polovině 20. století. (2012). Spolupracoval při přípravě řady větších i menších výstav a odborných publikací. Publikuje v časopisech Fotograf, Imago, Camera Austria, Host, Atelier, Art+Antiques ad. Příležitostná přednášková činnost pro FI MU Brno, FAMU Praha, ITF Opava. Vedl kurs Fotografie: podoby a role moderního média pro Sdružená uměnovědná studia na FF MU Brno (2008, 2010, 2011, 2012). Žije v Brně.

Klára Peloušková

Narozena 1991, absolvovala dějiny umění a teorii interaktivních médií na Filozofické fakultě MU v Brně a ve studiu pokračuje na Katedře teorie a dějin umění VŠUP v Praze. V letech 2013–2014 byla koordinátorkou rezidenčního programu studios das weisse haus při organizaci pro současné umění das weisse haus ve Vídni. Působí jako kritička a kurátorka, od ledna 2016 je šéfredaktorkou Artalk.cz. Je laureátkou Ceny Věry Jirousové pro mladé kritiky výtvarného umění do 28 let.

Lukáš Pilka

Narozen 1986, studoval Dějiny umění na FF UK a Mediální studia na FSV UK. V současné době působí jako artdirector ve studiu BlueGhost a zároveň studuje Dějiny a teorii umění na UMPRUM. Zabývá se grafickým designem a jeho přesahy do volného umění.

Jana Písaříková

Narozena 1984. Kurátorka, teoretička umění, autorka krátkých novel a básní. Studuje v doktorském studiu na Fakultě výtvarných umění při VUT v Brně. Ve svém výzkumu se věnuje archivování a historické reflexi efemérních děl (performance art, umění pohyblivého obrazu). Společně s Andreou Vatulíkovou založila v roce 2010 asociaci Expanded performance. Kurátorství se věnuje od roku 2009 (Skříň Metthaw Barneyho, Galerie města Bratislavy, 2009; Bylo-Nebylo, Open Gallery Bratislava 2013, Alotrium, Galerie u Dobrého pastýře společně s Tomášem Hodboděm, dále kurátor v Galerii Aula FaVU VUT, dlouhodobá spolupráce s Galerií města Blanska). Od roku 2014 působí jako associate researcher v Rewind Archive, Dundee ve Skotsku.

Ľudmila Kasaj Poláčková

Narodená 1983, absolvovala Katedru dejín umenia a kultúry na Filozofickej fakulty v Trnave (2007). Počas štúdií pravidelne prispievala do periodík a časopisov. Pracovala ako kurátor v Galérii umenia Ernesta Zmetáka V Nových Zámkoch (2007-2012). Krátko pôsobila ako riaditeľka Galérie Jána Koniarka v Trnave (2012). Ako kurátorka sa zaujíma hlavne o interpretáciu súčasnej maľby a možnosti závesného obrazu, nie sú jej však ani cudzie súčasné postkonceptuálne formy umenia. Blízko má aj ku kultúrnemu fundraisingu a PR. Momentálne na materskej dovolenke. Má dvoch synov Vincenta a Vavrinca.

Sylva Poláková

Narozena 1981, je filmová historička a teoretička. Ve své publikační a lektorské činnosti dlouhodobě sleduje vztahy mezi filmem, výtvarným uměním a architekturou převážně v českém prostředí posledních dvou dekád. Publikuje v časopisech (Cinepur, A2, Flash Art ad.), spolupracuje s festivaly (PAF, MFDF Jihlava), působila v distribuční společnosti Artcam a je členkou výzkumné platformy mediabaze.cz

Veronika Polnická

Narozena 1986, studentka oboru Dějiny umění na Filozofické fakultě JU v Českých Budějovicích. Od roku 2012 členka redakční rady studentských novin MINISTRY OF “SILLY“ TALKS . Externě spolupracuje s AJG.

Jiří Pometlo

Narozen 1974, přednáší dějiny umění a estetiku na Katedře výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Ostravské univerzity a na Katedře architektury Fakulty stavební Vysové školy báňské - Technické univerzity Ostrava.

Tomáš Pospiszyl

Narozen 1967, studoval dějiny umění na FF UK a kurátorská studia na Bard College v New Yorku. Jako kurátor, badatel a publicista se zabývá uměním 20. a 21. století. Publikoval několik knih, od antologií teoretických textů, přes monografie až po studie na pomezí dějin umění a vizuálních studií. Vyučuje na FAMU a AVU v Praze.

Lýdia Pribišová

Lýdia Pribišová, PhD. (1980, Bratislava), je kurátorkou a teoretičkou umenia, žije v Bratislave. Od roku 2006 je redaktorkou, od roku 2014 managing editor časopisu Flash Art Czech & Slovak Edition. Od roku 2013 je projektovou koordinátorkou tranzit.sk (www.tranzit.org). V roku 2012 založia OZ Pilot. V období 2013 spolupracovala s Kunsthalle Bratislava, kurátorovala tu sériu diskusií s názvom Lupa. Je členkou slovenskej sekcie AICA, kurátorského boardu Viafarini v Miláne a kurátorského boardu White House Biennial v Aténách. V rokoch 2007 a 2011 spolukurátorovala slovenskú sekciu na Prague Biennale. V roku 2007 spoluzaložila galériu nemateriálneho umenia www.evolutiondelart.net. Pravidelne prispieva do časopisov Flash Art, Artribune, Luxflux a Vlna. V roku 2013 obhájila doktorát na Univerzite La Sapienza v Ríme, témou jej dizertačnej práce bolo rímske Quadriennale. Za tento výskum bola ocenená v roku 2010 Nadáciou Lemmermann.

Zuzana Friday Přikrylová

narozena 1989, píše o hudbě převážně na volné noze od roku 2006. Její texty se objevily např. v HIS Voice, Tamto revue, Metropolis, Gagarin records fanzinu nebo na Denikreferendum.cz, Freemusic.cz, Rave.cz a Createdigitalmusic.com. Střídavě se věnuje všemu, co s hudbou souvisí, ať už se jedná o spoluorganizaci různých hudebních akcí a festivalu NewNew!, rozhlasu (pořad na Rádiu R, spolupráce na Parasol Elektroniczny), spolupráci na různorodých projektech s hudebníky i umělci (Ateliér Banka Luka, Yap Xap) nebo DJingu.

Jiří Ptáček

Narozen 1975, působí jako kritik a kurátor. Od roku 1998 publikuje v periodickém tisku a v odborných časopisech. V letech 2003 až 2006 působil jako šéfredaktor časopisu Umělec. V letech 2007 až 2008 byl kurátorem Galerie NoD v Praze. V letech 2009 až 2011 působil jako umělecký vedoucí a asistent v Ateliéru video na FaVU v Brně. V roce 2011 připravil celoroční výstavní program pro Galerii mladých v Brně s názvem Galerie Mládí. Od roku 2012 je kurátorem Fotograf Gallery v Praze a od roku 2015 také jedním z kurátorů Galerie Měsíc ve dne v Českých Budějovicích. V roce 2015 za činnost v oblasti umělecké kritiky získal Cenu Věry Jirousové.