Artalk.cz

Zuzana Jakalová

Narozena 1986, je kurátorka a kulturní manažerka, v současnosti pracuje jako kurátorka v galerii tranzitdisplay a studuje doktorandský program na FaVU v Brně. Vystudovala Studium humanitní vzdělanosti na FHS UK v Praze a Teorii interaktivních médií na MU v Brně, absolvovala stáž u Renate Lorenz na Akademie der bildenden Künste ve Vídni. Ve své práci se věnuje tématům selhání, trapnosti či neúspěchu, teoreticky se věnovala ekofeminismu a etice péče jako strategiím současného umění. Její práce je silně ovlivněna feministickými východisky. Dříve pracovala jako kurátorka rezidenčního programu MeetFactory, a kurátorsky a koordinačne zastřešovala také Prostor pro aktuální umění Prádelna Bohnice.

Filip Jakš

Narozen 1986, vystudoval dějiny křesťanského umění na KTF UK (2005-2013). Specializuje se na současné umění s problematikou jazyka a sdělnosti či obecně filosofické kontexty v umění. Spolupracuje např. s Alešem Čermákem a Jiřím Skálou. Kromě občasných kurátorských aktivit, či přispívání pro časopisy A2 a Ateliér je i hudebním redaktorem časopisu H_aluze. Učí na SUŠTŘ dějiny umění a výstavnictví a je i aktivním hudebníkem (Asstma, Postižená Oblast, noAR+IS+).

Vít Jakubíček

Narozen 1987, vystudoval Seminář dějin umění na Filozofické fakultě MU v Brně. V současnosti je kurátorem sbírky sochařství a designu Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně. Je doktorandem na Fakultě multimediálních komunikací UTB ve Zlíně. Externě vyučuje na Fakultě multimediálních komunikací, Fakultě managementu a ekonomie Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a Fakultě výtvarných umění VUT v Brně. Dlouhodobě se věnuje především dějinám umění a designu 20. století, zejména ve vztahu ke Zlínu a firmě Baťa.

Zuzana Janečková

Narodená 1979, je absolventkou Fakulty humanitny vied, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Katedra výtvarej tvorby, odbor slovenský jazyk – výtvarná výchova (1998—2004), Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, odbor Socha, objekt, inštalácia a odbor Intermédia a multimédia (2006—2008) a Fakulty výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně (2009—2012). Je aktívna umelkyňa. V súčasnosti pracuje ako kurátorka v Galerii mladých TIC Brno.

Hana Janečková

Narozena 1987, je kurátorka, teoretička a umělkyně žijící v Londýně a v Praze. Vystudovala vizuální umění na Chelsea College of Art and Design (2011), historii a filozofii na King’s College London a nyní působí na University of the Arts London. Její výzkum se zabývá afektivitou, technologiemi a tělem v pozdním kapitalismu z perspektiv feministického a queer umění. Z vybraných aktivit lze zmínit Multilogues on the Now (Display, Praha), Speak, Body (FAHAC, University of Leeds, 2017), Hotel Ozone, kurátorskou komisi programu Cinema6 v Arcadia Missa London ve spolupráci s FAMU, Feminist Library London a projekt New Feminism pro Artycok.TV. Byla spoluzakladatelkou a redaktorkou Artycok.TV London (2010–2015). Přispívá do periodik, jako jsou FlashArt, Frieze, Springerin, Romboid, A2, Kapitál a jiné a je také aktivistkou za práva migrantů pro NELMA.

Michaela Janečková

Narozena 1982, vystudovala architekturu na FA ČVUT a obor Teorie a dějiny designu a nových médií na UMPRUM, kde v současnosti působí také jako doktorandka. V nedávné době pracovala na projektu Paneláci (UPM v Praze) a vyučovala předměty Contemporary Architecture, Contemporary Architecture and Theories (Archip) a Czech Architecture and Design (CIEE při UK).

Václav Janoščík

Narozen 1985, pedagog, teoretik a kurátor. V současnosti působí jako odborný asistent na Akademii výtvarných umění a Katedře fotografie FAMU, ale přednáší i na dalších vysokých školách (UMPRUM, FF UK). Zaměřuje se na filosofii, teorii médií a umění a další oblasti, k jeho hlavnímu profesnímu zájmu patří interdisciplinarita či dialog a kritický potenciál umění i teorie. Podílel se na přípravě několika knih, například Objekt (2015) nebo Reinventing Horizons (2016), které prezentují problémy současné filosofie, jakými jsou objektově orientované přístupy, nový materialismus, akcelerace, budoucnost i technologie ve vztahu k umění.

Mária Janušová

Narodená 1989, absolvovala odbor dejiny umenia na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Medzi rokmi 2014 až 2016 pracovala ako asistentka v Krokus Galérii. V roku 2015 získala so svojím kurátorským projektom Novodobý romantizmus Štipendium Radislava Matuštíka, ktoré udeľuje Galéria mesta Bratislavy. Od februára 2017 pôsobí ako kurátorka v Nitrianskej galérii.

Petr Janyška

Celý život se zabývá jazykem a kulturou, léta překládal (hlavně z francouzštiny, polštiny), byl novinářem (Respekt, TV Respektování, Lidové noviny), následně diplomatem (velvyslancem ve Francii a později v Unesco), psal o kulturní a politické Francii a Polsku, učil na univerzitě, v současnosti se soustřeďuje na kulturu. Dnes je ředitelem Českého centra ve Varšavě, pracuje na tom, aby se umělci a tvůrci obou zemí víc poznávali a setkávali a aby se do Polska dostalo to nejzajímavější z českého umění.

Edith Jeřábková

Narozena 1970, působí jako kurátorka a kritička; studovala Dějiny umění na FF UP v Olomouci; 2006–2009 kurátorka sbírky a zástupce ředitele Galerie Klatovy/Klenová; 2010–2012 členka týmu Vědecko-výzkumného pracoviště Akademie výtvarných umění v Praze a kurátorka Fotograf Gallery v Praze (od 2011 hlavní kurátor); od 2011 působí na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze jako vedoucí Ateliéru sochařství (s Dominikem Langem); od roku 2012 je členkou kurátorského sdružení Are | are-events.org z.s. Zabývá se interpretací témat současného umění prostřednictvím výstav a jeho reflexí v kritických textech pro odborné časopisy, publikace a katalogy. Sleduje transformativní procesy v českém umění posledních třiceti let.

Tereza Jindrová

Narozena 1988 v Praze, vystudovala dějiny umění na FF UK a teorii designu a nových médií na VŠUP. Pracuje jako kurátorka a dramaturgyně programů pro veřejnost ve Společnosti Jindřicha Chalupeckého. V minulosti působila jako externí lektorka pro veřejnost a střední školy ve Sbírce moderního a současného umění Národní galerie v Praze a jako výtvarná redaktorka časopisu A2. Dlouhodobě spolupracuje s webovou televizí Artyčok.TV a s ČRo Vltava. Roku 2012 založila školní galerii "Nika - malá galerie VŠUP" a od roku 2015 je součástí dramaturgického a kurátorského týmu pražské galerie Entrance. Přispívá do periodik Art+Antiques, Fotograf, Flash Art a artalk.cz. V roce 2013 získala Cenu Věry Jirousové pro začínající kritiky do 26 let.

Tomáš Jirsa

Narozen 1983, komparatista, teoretik a překladatel; zabývá se vztahem vizualních umění a moderní světové literatury, teorií médií, tématem afektivity a estetikou videoklipu. Působí jako výzkumný pracovník na FF UP v Olomouci. V roce 2012 absolvoval doktorské studium na Ústavu české literatury a komparatistiky FF UK v Praze, kde do roku 2016 vyučoval. Během postgraduálního studia absolvoval stipendijní pobyty na University of California, Los Angeles a Université Sorbonne-Paris a v letech 2015 a 2017 obdržel výzkumné stipendium v Mezinárodním centru pro výzkum kulturních technik a filozofii médií ve Výmaru (IKKM). Vydal odborné knihy Fyziognomie psaní: V záhybech literárního ornamentu (2012) a Tváří v tvář beztvarosti: Afektivní a vizuální figury v moderní literatuře (2016). Vedle překladů z oblasti francouzské filozofie, estetiky a filmové historie se věnuje také překladům filmů pro tuzemské festivaly.

Markéta Jonášová

Narozena 1991, dokončila magisterské studium na Univerzitě v Maastrichtu, kde absolvovala program Arts and Heritage: Policy, Management and Education. Svoji diplomovou práci na téma interpretačních strategií v muzeích současného umění rozvedla ve výzkumném projektu v rámci oboru MRes Exhibition Studies na Central Saint Martins, UAL v Londýně. Zajímá se o historii vystavování moderního a současného umění. Absolvovala kurátorskou stáž v Tate Britain a v současné době je kurátorkou etc. galerie.

Lenore Jurkyová

Narozena 1991, absolvovala Seminář estetiky na Filosofické fakultě MU. V navazujícím magisterském studiu pokračuje na Katedře teorie a dějin umění VŠUP v Praze. Zde působí také jako teoretička v Ateliéru módní tvorby Pavla Ivančice. V minulosti působila jako koordinátorka dobrovolníků v Moravské galerii a kurátorka Galerie 209 na FaVU VUT v Brně. Momentálně se věnuje zejména kurátorské praxi, zajímá se o středoevropské současné umění a teorii módní tvorby.

Tereza Hrušková a Markéta Jonášová

Tereza Hrušková: Narozena 1991, absolventka bakalářského studia Dějin umění na Karlově univerzitě. V současné době studuje Dějiny umění a teorii na Vysoké škole umělecko-průmyslové. Jedna z kurátorek malé galerie NIKA a spolupořadatelka menších festivalů a výstav. Pořizuje rozhovory s umělci pro UMA: YouMakeArt. Ve volném čase ji baví prolézat a fotografovat rozpadlé industriální stavby. Markéta Jonášová: Narozena 1991, studovala teorii a dějiny umění v Praze, umění a kulturnictví dědictví v Maastrichtu a historii výstavnictví v Londýně. Zabývá se úlohou textu na výstavách současného umění a britskou uměleckou scénou 80. let. Publikovala recenze v A2 a Art+Antiques.

Katarína Hládeková a Zuzana Janečková

Katarína Hládeková: Narodená 1984 v Košicicach, začala svoje štúdium na Technickej univerzite v Košiciach v Ateliéri grafiky a experimentálnej tvorby (Rudolf Sikora), kde absolvovala bakalárske štúdium. V roku 2008 pokračovala magisterským štúdiom na Fakulte výtvarných umení v Brne v Ateliéri maľby 3 (Petr Kvíčala). Dva roky strávila ako externá doktorandka u Jiřího Kovandy (UJEP) a v súčasnosti pokračuje vo svojom doktorandskom štúdiu na Fakulte výtvarných umění v Brne. Ústredným motívom jej dizertačnej práce, ako aj všetkých jej diel, je model, a to nielen po formálnej, ale aj obsahovej stránke. Zuzana Janečková: Narodená 1979, je absolventkou Fakulty humanitny vied, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Katedra výtvarej tvorby, odbor slovenský jazyk – výtvarná výchova (1998—2004), Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, odbor Socha, objekt, inštalácia a odbor Intermédia a multimédia (2006—2008) a Fakulty výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně (2009—2012). Je aktívna umelkyňa. V súčasnosti pracuje ako kurátorka v Galerii mladých TIC Brno.