Artalk.cz

Rado Ištok

Narozen 1989, vystudoval dějiny umění na Univerzitě Karlově. Absolvoval dvouletý pobyt na Kodaňské univerzitě v Dánsku a svá studia pokračuje kurátorským programem na Stockholmské univerzitě ve Švédsku. Přispívá do časopisů Art+Antiques, A2 a na Artalk.cz.

Jan Ivanega

Narozen 1986, vystudoval historii a dějiny umění na Filozofické fakultě JU. Externí doktorand Semináře dějin umění Filozofické fakulty MU. Spolupracuje s Ústavem dějin umění AV ČR, Filozofickou fakultou JU a Alšovou jihočeskou galerií. Zabývá se uměním baroka a dlouhého 19. století.