Artalk.cz

Iveta Hajdáková

Narozena 1982, absolvovala doktorské studium antropologie na Fakultě humanitních studií UK v Praze. V rámci studia získala Fulbright-Masarykovo stipendia na výzkumný pobyt na Columbia University v New Yorku, USA. Věnuje se ekonomické antropologii a výzkumu gastronomie a pohostinství. V současné době žije v Londýně, kde pracuje jako výzkumnice a konzultantka pro inovace. Kromě odborných textů publikovala také populární články (např. Nový prostor, Labyrint revue, VICE).

Václav Hájek

Narozen 1974, studoval dějiny umění na FF UK, vyučuje teorii umění a vizuální kultury na Fakultě humanitních studií UK, publikuje na blogu Malý teoretik a v různých jiných médiích. Věnuje se především vztahům mezi masovou vizuální kulturou a historií umění.

Dominika Halvová

Narozena 1989, absolvovala bakalářský stupeň Estetiky na Filozofické fakultě MU a pokračuje ve studiu Estetiky a kulturních studií a Dějin umění tamtéž. Zajímá se o malbu a současné kurátorské přístupy. V rámci teoretické činnosti se věnuje fenoménům esteticismu a dekadence.

Emma Hanzlíková

Emma Hanzlíková (*1990) vystudovala sinologii na FFUK a teorii umění na UMPRUM. Část studií strávila v Pekingu a Chang-čou. Specializuje se na asijské umění, které studovala na SOAS v Londýně. V současné době pracuje jako kurátorka nově vznikající kulturní instituce 8smička v Humpolci.

Jiří Havlíček

Vizuální umělec a kurátor. Spoluvede ateliér Text Forma Funkce na Fakultě umění Ostravské univerzity. Pravidelně spolupracuje s Artyčok.tv a Polansky Gallery.

Katarína Hládeková

Katarína Hládeková (1984, Košice) začala svoje štúdium na Technickej univerzite v Košiciach v Ateliéri grafiky a experimentálnej tvorby (Rudolf Sikora), kde absolvovala bakalárske štúdium. V roku 2008 pokračovala magisterským štúdiom na Fakulte výtvarných umení v Brne v Ateliéri maľby 3 (Petr Kvíčala). Dva roky strávila ako externá doktorandka u Jiřího Kovandy (UJEP) a v súčasnosti pokračuje vo svojom doktorandskom štúdiu na Fakulte výtvarných umění v Brne. Ústredným motívom jej dizertačnej práce, ako aj všetkých jej diel, je model, a to nielen po formálnej, ale aj obsahovej stránke.

Ludvík Hlaváček

Narozen 1940, vystudoval dějiny umění na FF UK, pracoval v památkové péči, v ÚTDU ČSAV, v podniku České dráhy, byl redaktorem Výtvarného umění, samizdatu Někdo Něco, ředitelem SCSU Praha. Dnes působí jako ředitel Nadace pro současné umění a jako pedagog FUD UJEP. Zajímá se o záhady současného umění a světa.

Petra Hlaváčková

Narozena 1981, je historička umění, kurátorka a dokumentaristka. Věnuje se feministické teorii dějin umění, architektuře a kritické prostorové praxi. Stála u založení 4AM Fóra pro architekturu a média, kde kurátorovala výstavy Compact City, Zabij svého Fuchse nebo Psychoanalýza jednoho prostoru a iniciovala vznik laboratoře zaměřené na pohyb ve vztahu k architektuře a veřejnému prostoru Move the City. Publikuje v českých a zahraničních periodikách. V současné době studuje film na Akademii výtvarných umění ve Vídni.

Adam Hnojil

Narozen 1976, studoval dějiny umění na Filozofické fakultě UK v Praze. V letech 2004–2014 působil v Národním památkovém ústavu v Praze. Spolupracoval s četnými institucemi a přispíval do řady odborných časopisů (Art+Antiques, Umění, Zprávy památkové péče atd.). Působí jako kritik a kurátor umění. Kromě univerzální specializace na umění 19.–21. století se zajímá o sochařství.

Alexandra Hollá

Narodená v roku 1989, historička umenia. Absolvovala magisterské štúdium na FF UK v Bratislave, odbor dejiny umenia. V súčasnosti študuje na Rudolfínskej akadémii v Prahe, ktorá je zameraná na teóriu umenia, znalectvo, aukcie, marketing a umelecké remeslá. Vyučuje dejiny výtvarnej kultúry, divadla, filmu a televízie na strednej umeleckej škole.

Ondřej Horák

Narozen 1976, autor výstavních a popularizačních projektů. Autor projektu Benzinka (2006-10, s M. Sybolovou), spoluautor mezinárodního projektu Cargo (2007-10), iniciátor přednáškového cyklu a sborníku Místa počinu (Školská 28, 2010). Autor debatních pořadů Křeslo pro hosta (MeetFactory 2010-11), pořadu Nažive! (SNG, 2012) či autor námětu projektu Nejošklivější architektura (2015-16). Externí lektor v NG v Praze (2005-09), vedoucí Lektorského centra GASK (2009-11). Autor prezentačních projektů Obrazy pro nevidomé, Obrazy u seniorů (2011),Věznice: místo pro umění (2011-12) a soutěže Máš umělecké střevo? (od 2010). Autor doprovodných programů Ceny Jindřicha Chalupeckého (2011-15), spolupracovník galerie tranzitdisplay (od 2012). Je autorem rubriky Na oprátce v časopise A2 (od 2012) a publikace "Proč obrazy nepotřebují názvy" (2014, společně s J. Frantou).

Tereza Rudolf Hrušková

Narozená 1991, absolventka bakalářského studia Dějin umění na Karlově univerzitě. V současné době studuje Dějiny umění a teorii na Vysoké škole umělecko-průmyslové. Jedna z kurátorek malé galerie NIKA a spolupořadatelka menších festivalů a výstav. Pořizuje rozhovory s umělci pro UMA Audioguide. Ve volném čase ji baví prolézat a fotografovat rozpadlé industriální stavby.

Lada Hubatová-Vacková

Lada Hubatová-Vacková (1969), přednáší dějiny a teorii moderního umění a designu na UMPRUM, v současné době se zabývá tématem Aranžérství výkladních skříní v meziválečné době.

Klára Hudáková

Narodená 1993, absolvovala bakalárke štúdium Dejín umenia na Filozofickej fakulte MU, v rámci ktorého strávila semester na Wroclawskej univerzite v Poľsku. V štúdiu pokračuje na magisterskom odbore Teórie a dejín moderného a súčasného umenia na UMPRUM. Tiež pôsobí ako stážistka a pomocná sila vo výskumnej skupine Ladislava Kesnera na Národnom ústave duševního zdraví v Klecanech. Zaujíma sa o povojnové výtvarné umenie, súčasné konceptuálne umenie, fotografiu, spôsoby prepájania psychológie s umením a hudbu.