Artalk.cz

Andrea Průchová a Dominik Gajarský

Andrea Průchová je teoretičkou vizuální kultury, badatelkou a pedagožkou. Vyučuje na Karlově Univerzitě, Prague College a Scholastice. V oblasti výzkumu spolupracuje s Národním filmovým archivem a Ústavem pro studium totalitních režimů, založila a vede Platformu pro studium vizuální kultury Fresh Eye. Je držitelkou Fulbrightova stipendia, stipendia Georg Eckert Institute a stipendií Hlávkovy nadace Nadání. Do českého jazyka přeložila výbor esejí Způsoby vidění Johna Bergera a spolupodílela se na překladu Teorie obrazu W. J. T. Mitchella. Dominik Gajarský je absolvent AVU v Praze (Ateliér nových médií II/škola Anny Daučíkové). V roce 2014 byl jedním z finalistů ceny Leinemann Foundation Award. Svou tvorbu pravidelně představuje na samostatných i skupinových výstavách a přehlídkách v Česku i v zahraničí, např. na Close-Up cinema v Londýně, na PAF v New Yorku, v Českém centru v Berlíně či v Národní galerii v Praze. Spolupracuje se Studiem Hrdinů, organizuje cenu pro české umělce nad 35 let a vyučuje filmový seminář. Vedle vizuálního umění je také aktivním hudebníkem.

Dávid Gabera

Narodený 1992 v Košiciach, vyštudoval bakalársky obor dejiny umenia na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V súčasnosti študuje dejiny a teóriu moderného a súčasného umenia na UMPRUM v Prahe, kde zároveň pôsobí v Ateliéri fotografie. Zaoberá sa teóriou fotografie, filmom, moderným a súčasným umením.

Ján Gajdušek

Narozen 1987, studuje obor dějiny umění na FF UK a současně pracuje v uměleckém oddělení Musea Kampa, zajímá se o současné umění, architekturu a české sklo.

Lucia Gavulová

Narodená 1980 v Bratislave, kde žije a pracuje. Absolvovala Vedu o výtvarnom umení na katedre Dejín umenia Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. Od roku 2004 pravidelne publikuje v magazínoch o súčasnom umení, pôsobila ako šéfredaktorka časopisu Vlna. Ako nezávislá kurátorka realizovala niekoľko výstav v Bratislave aj v Prahe. V rokoch 2008 až 2014 koncepčne i organizačne zabezpečovala projekty pre Nadáciu – Centrum súčasného umenia (OPEN Gallery, Aukcia súčasného slovenského umenia, BLAF – Bratislava Art Festival). Od roku 2014 pracuje ako kurátorka Zbierky moderného a súčasného umenia v Slovenskej národnej galérii.

Jakub Gawkowski

Narozen 1993, je umělecký kritik a publicista. Žije ve Varšavě a pravidelně přispívá do periodik Magazyn SZUM a KrytykaPoliticzna.pl. Zabývá se propojením uměleckých praktik a sociopolitického aktivismu a historií výstav v poválečné Evropě. V současné době studuje dějiny umění na varšavské univerzitě.

Isabela Grosseová

Narozena 1976, působí jako umělkyně. Vystudovala Akademii výtvarných umění v Praze a postgraduální institut pro vizuální umění, HISK v Gentu v Belgii. Po dobu šesti let se věnovala profesionálně architektuře, nejprve jako člen ateliéru Ing. Arch. Josefa Pleskota v Praze a později také v ateliéru Vito Acconciho v New Yorku. V současnosti je doktorandkou na Akademii výtvarných umění v Praze, a její dizertační práce má název Gravitace umělecké kompetence.

Damas Gruska

Okrem prednášania na Univerzite Komenského (hlavne neštandardnej a neklasickej logiky) sa venuje kultúrnej publicistike. Založil a 4 roky viedol kultúrny mesačník/revue K&S.