Artalk.cz

Jáchym Daniel

Narozen 1992, je studentem Fakulty architektury VUT v Brně. Architektura je sice těžištěm jeho zájmů, ale nejraději objevuje její pojítka s nejširším okolím.

Jiří David

Narozen 1956, vystudoval AVU Praha (1983-1987). Vizuální umělec zabývající se malbou, instalacemi, fotografií, videoartem, tvorbou objektů, kritikou. V roce 1987 spoluzaložil s umělci své generace skupinu Tvrdohlaví, v pozdějších letech skupinu Reality. V druhé polovině 90. let působil jako pedagog na AVU v Praze, kde vedl atelier Vizuální komunikace. Od roku 2002 do současnosti vede ateliér pod Intermediální konfrontace na UMPRUM. Od roku 2010 je souběžně pedagogem FVU v Bánské Bystrici. Roku 2012 byl jmenován profesorem pro obor výtvarná výchova. Vystavuje a je zastoupen ve sbírkách v zahraničí i doma.

Patricia Domínguez

Působí jako umělkyně. Pracuje s videem, instalací a kresbou, důležitou součástí její praxe je i psaní. Ve své práci sleduje vztahy afektů, práce a povinnosti, které vyvstávají v rámci pokračující digitalizace všech aspektů života a prekarizace (živo)bytí.

Pavlína Doubravová

Narozena 1986, vystudovala dějiny umění na Filozofické fakultě JČU v Českých Budějovicích. V současnosti spolupracuje s Alšovou jihočeskou galerií jako lektorka edukačních programů. Kromě současného umění se zajímá především o meziválečné a poválečné umění a o českou reflexi anglosaské fotorealistické a hyperrealistické malby.

Martin Drábek

Narozen 1976, je historik umění, vystudoval na Filozofické fakultě UP v Olomouci. Působí jako pedagog dějin umění na SUŠ Ostrava. Zajímá se zejména o vizuální umění 20. a 21. století. Ve svých textech se také věnuje metodologické problematice kritického psaní o umění. Upřednostňuje interdisciplinární přístup a hledání nových možností interpretace.

Kristýna Drápalová

Narozena 1991, studuje dějiny umění na FF UK, občasně publikuje v různých periodicích (LN, Respekt, MF Dnes). Toho času studijně v Berlíně.

Lucie Drdová

Narozena 1982, vystudovala dějiny umění a německou literaturu na Masarykově univerzitě v Brně, kde pokračuje v doktorském studiu. V roce 2007 studovala na vídeňském Institutu kulturního managementu a kulturní vědy. V letech 2007–2008 absolvovala stáž v Muzeu moderního umění ve Vídni. V letech 2008–2010 pracovala jako ředitelka berlínské pobočky a jako kurátorka pražské Galerie Jiří Švestka. Od roku 2010 do 2012 se podílela na organizaci Ceny Jindřicha Chalupeckého a působila jako odborný asistent na Akademii výtvarných umění v Praze. V červnu 2012 založila komerční galerii Drdova Gallery v Praze.

Natálie Drtinová

Narozena 1993, vystudovala program Liberal Arts and Sciences na University College Utrecht se zaměřením na antropologii, dějiny umění a muzejní studia. Jeden semestr strávila na Universidad Iberoamericana v Mexico City, kde také působila v Casa Luis Barragán jako průvodkyně a část výzkumného týmu. V současné době studuje obor Teorie a dějiny moderního a současného umění na UMPRUM a Genderová studia na FHS UK. Zajímá se převážně o konceptuální umění a genderovou a rasovou tematiku jak obecně, tak ve spojení s nedávným a současným uměním.

Petr Dub

Narozen 1976, v roce 2012 zakončil doktorské studium na FaVU VUT v Brně autorskou publikací s názvem Vybrané postkonceptuální přístupy v současné české malbě. Ve vlastní umělecké tvorbě se věnuje především zkoumání kapacity současné malby, objektu, instalace a jejich vzájemných přesahů. Autorova diplomová práce s názvem UNFRAMED byla vybrána pro evropskou přehlídku Start Point a cyklus TRANSFORMERS mezi díla finalistů mezinárodní ceny The Sovereign European Art Prize pořádané Královskou nadací v Londýně pod záštitou aukční síně Christie‘s. V roce 2011 byl Petr Dub nominován na cenu Essl Art Award Cee a zařazen do cyklu Start Up organizovaného Galerií hlavního města Prahy. Více na www.petrdub.cz.