Artalk.cz

Artalk byl založen v roce 2008. Od té doby přináší aktuální zprávy ze světa výtvarného umění. Informuje o probíhajících i chystaných výstavách, přednáškách, besedách, akcích týkajících se výtvarného umění i o tom, co se o umění píše v médiích. Zřizovatelem stránek Artalk.cz je občanské sdružení Artalk, jehož cílem je podpora rozvoje umělecké činnosti, poskytnutí prostoru pro prezentaci uměleckých děl a informování o dění ve výtvarném umění.

Markéta Adamcová

Narozena 1992, studuje atelier Malba 2 Vladimíra Skrepla na Akademii výtvarných umění. Před nástupem na akademii navštěvovala na Scholastice ateliér Roberta Šalandy a posléze Michala Pěchoučka.V té době pracovala (a chvíli i žila) v Divusu v Bubenské.

Marie Lukáčová a Dominik Forman

Marie Lukáčová: Narozena na přelomu let 1991 a 1992, v roce 2015 dostudovala bakalářský program v ateliéru Malířství 1 na brněnské FaVU VUT. V současné době navštěvuje Ateliér bez vedoucího a magisterský program na pražské UMPRUM v ateliéru Supermédií. Momentálně pracuje na svých i cizích videoprojektech, obdivuje kočky a je členkou aktivistické skupiny SocSol. Dominik Forman: Narozen 1989, výtvarný umělec a pedagog. Vystudoval Pedagogickou fakultu UK v Praze, obory český jazyk, literatura a výtvarná výchova (bakalářské studium), výtvarná výchova pro ZŠ, SŠ, ZUŠ (magisterské studium). Je rovněž absolventem FaVU VUT v Brně, Ateliér malby 1 u vedoucího Vasila Artamonova (2015). Ve své tvorbě se věnuje malbě. Od roku 2013 je členem skupiny P.O.L.E. a od roku 2014 šéfredaktorem časopisu Solidarita.

Andrea Průchová a Dominik Gajarský

Andrea Průchová je teoretičkou vizuální kultury, badatelkou a pedagožkou. Vyučuje na Karlově Univerzitě, Prague College a Scholastice. V oblasti výzkumu spolupracuje s Národním filmovým archivem a Ústavem pro studium totalitních režimů, založila a vede Platformu pro studium vizuální kultury Fresh Eye. Je držitelkou Fulbrightova stipendia, stipendia Georg Eckert Institute a stipendií Hlávkovy nadace Nadání. Do českého jazyka přeložila výbor esejí Způsoby vidění Johna Bergera a spolupodílela se na překladu Teorie obrazu W. J. T. Mitchella. Dominik Gajarský je absolvent AVU v Praze (Ateliér nových médií II/škola Anny Daučíkové). V roce 2014 byl jedním z finalistů ceny Leinemann Foundation Award. Svou tvorbu pravidelně představuje na samostatných i skupinových výstavách a přehlídkách v Česku i v zahraničí, např. na Close-Up cinema v Londýně, na PAF v New Yorku, v Českém centru v Berlíně či v Národní galerii v Praze. Spolupracuje se Studiem Hrdinů, organizuje cenu pro české umělce nad 35 let a vyučuje filmový seminář. Vedle vizuálního umění je také aktivním hudebníkem.

Sabína Ahmadová

Narodená 1989, vyštudovala fotografický dizajn a ďalej študuje teóriu interaktívnych médií na Masarykovej univerzite v Brne. V umeleckej tvorbe sa venuje umeniu nových medií a konceptuálnemu umeniu. Vo svojej teoretickej činnosti sa hlavne zameriava na problematiku temporality a site specific.

Klára Peloušková a Anna Remešová

Klára Peloušková (*1991) absolvovala dějiny umění a teorii interaktivních médií na Filozofické fakultě MU v Brně a ve studiu pokračuje na Katedře teorie a dějin umění VŠUP v Praze. V letech 2013–2014 byla koordinátorkou rezidenčního programu studios das weisse haus při organizaci pro současné umění das weisse haus ve Vídni. Působí jako kritička a kurátorka, od ledna 2016 je šéfredaktorkou Artalk.cz. Je laureátkou Ceny Věry Jirousové pro mladé kritiky výtvarného umění do 28 let. Anna Remešová (* 1990) je členkou redakce Artalku, koordinuje projekt UMA Audioguide, společně s Alžbětou Bačíkovou vede galerii etc. a je studentkou v Ateliéru bez vedoucího. Věnuje se především institucionálním podmínkám umělecké scény a současnému umění v regionu východní Evropy.

Alžběta Bačíková

Narozena 1988. Od roku 2015 je doktorandkou na FaVU VUT v Brně, kde se prakticky i teoreticky věnuje dokumentárním přístupům v pohyblivém obraze v současném umění. Ve vlastní umělecké tvorbě nejčastěji pracuje s médiem videa. V roce 2014 na FaVU absolvovala Ateliér malířství 2 Luďka Rathouského a Jiřího Franty. V letech 2013 – 2014 se podílela na kurátorském vedení Galerie 209 v Brně, v současnosti vede společně s Annou Remešovou galerii etc. Žije a pracuje v Praze.

Michaela Banzetová

Narozena 1986, vystudovala Dějiny umění a Management v kultuře na Masarykově univerzitě v Brně. Během studií spolupracovala se soukromou galerii v Notting Hillu v západním Londýně, mezinárodním trhem s uměním se zabývá dlouhodobě. Tématem její doktorandské práce na Fakultě výtvarných umění VUT jsou marketingové strategie obchodu s uměním se zaměřením na současnou výtvarnou scénu. Zajímá se o vizuální kulturu, umělecký trh, sběratelství, prezentaci a propagaci umění. Pracuje jako tisková mluvčí v Moravské galerii v Brně.

Lenka Bardová

Narozena 1989, vystudovala estetiku na FF JČU v Českých Budějovicích. V současné době studuje humanitní studia zaměřená na teorii a interpretaci populární kultury a literární teorii. Od roku 2011 navštěvuje Dům umění v Českých Budějovicích jako praktikantka edukačních programů, které jsou určené pro mateřské, základní, střední školy a gymnázia. Od roku 2013 pracuje jako lektorka v Alšově jihočeské galerii. Publikuje v tištěných (Ateliér, Semtam) i elektronických (Artalk) médiích. Věnuje se současnému umění, problematice definice umění, především institucionalistickým teoriím.

Anežka Bartlová

Narozena 1988, vystudovala Dějiny umění na FF UK a Teorii a dějiny umění na UMPRUM. Je editorkou knihy Manuál monumentu (UMPRUM, 2016). Podílela se na běhu INI Gallery a Ceny Věry Jirousové. Od roku 2016 je redaktorkou časopisu art+antiques, od roku 2018 je součástí redakce časopis Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny. Zajímá se o kritiku umění, paměť a její performování ve veřejném prostoru a sleduje aktuální dění na výtvarné scéně. V roce 2014 získala Cenu Věry Jirousové pro začínající kritiky umění. Publikuje v časopisech art+antiques, Flash Art CZ/SK, A2, na webové platformě a2larm a Artalk.

Milena Bartlová

narozena 1958, profesorka dějin umění, působí na Fakultě humanitních studií UK a na UMPRUM v Praze. Předtím pracovala jako administrativní pracovnice a posléze kurátorka v Národní galerii v Praze, 1998-2010 v Semináři dějin umění Filosofické fakulty MU v Brně. Věnuje se dějinám umění středověku zejména ve střední Evropě, dějinám a metodologii oboru dějiny umění, vizuálním studiím a muzeologii. Kromě odborných monografií a příspěvků do vědeckých časopisů, katalogů a sborníků píše také kulturně-politickou publicistiku. Komentáře z rubriky In_margine za roky 2010-2012 vyšly v knížce Obrazy + události (VŠUP: Praha 2012). Autorka je kandidátkou Zelených v parlamentních volbách na podzim 2017 v Praze.

Barbora Bartůňková

Narozena 1987, vystudovala obor francouzský jazyk a filmová věda na University College London, kde následně dokončila magisterské studium v oboru dějiny umění. V letech 2013-2014 absolvovala kurátorskou stáž v Royal Academy of Arts a pracuje v londýnské galerii Annely Juda Fine Art. Zajímá se především o moderní a současné výtvarné umění, fotografii a film.

Barbora Belzová

Narozena 1992, absolvovala bakalářské studium v ateliéru Interaktivní média u Pavla Kopřivy, nyní studuje druhým rokem Kurátorská studia (vše na FUD UJEP). Zabývá se především kurátorstvím současného umění.

Katalin Benedek

Katalin Vera Benedek (*1990) je historička umění z Budapešti. Její akademický výzkum je zaměřen na radikální levicové umělecké směry v 50. a 60. letech a jejich mezinárodní vztahy k CEE, historii umění LGBT komunity v Maďarsku v kontextu doby státního socialismu atd. Od roku 2015 žije a pracuje v Berlíně.

Vladimír Beskid

Od roku 1987 kurátorsky pripravil viac ako 80 kolektívnych a individuálnych výstav domácich a zahraničných výtvarníkov, predovšetkým v Košiciach, Trnave, Bratislave, Poprade, Banskej Bystrici, Žiline a v zahraničí: Berlín, Mníchov, Viedeň, Praha, Brno, Ostrava, Budapešť, Miskolc, Krakov, Przemysl, Oradea a pod. Umelecký riaditeľ Košice - EHMK 2013, n.o.

Pavel Besta

Narozen 1984, vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Po jejím absolvování pracoval jako redaktor a později i jako šéfredaktor časopisu AKTA HISTORY revue. Vzhledem k tomu, že je synem pražského výtvarníka, obrážel výstavy už jako nemluvně. Proti své vůli tak záhy přičichnul k nezdravě svobodomyslnému ovzduší, jemuž později zcela propadl. V roce 2007 založil internetové stránky e-kultura.cz, jimž dělá šéfredaktora. Vedle toho publikuje články v Literárních a Lidových novinách.

Ateliér bez vedoucího

je studentskou iniciativou, která se zaměřuje na zkoumání a aplikování alternativních způsobů uměleckého vzdělávání napříč vysokými školami, s důrazem na mezioborovou spolupráci. Ateliér funguje od roku 2015 a jeho cílem je vytvořit prostor, kde je umožněna přímá reciprocita mezi studenty, přičemž je akcentováno sdílení vědomostí či odkrývání a problematizování možných způsobů jejich recepce a produkce. Představuje tak alternativu k zažitému modelu uměleckého vzdělávání, který centralizuje autoritu a rozhodovací moc v osobě vedoucího ateliéru. Více na abv.451.cz.

Sim Binko

Absolvovala bakalářské studium dějin umění na FF UK v Praze, momentálně pokračuje ve studiu téhož oboru na Freie Universität v Berlíně. Věnuje se především vztahu mezi malbami starých mistrů a jimi inspirovanou tvorbou umělců pracujících s novými médii (fotografie a video).

Zdeněk Brdek

Narozen 1982. V Českých Budějovicích, kde žije a účastní se kulturního života, vystudoval na Jihočeské univerzitě nejprve učitelství češtiny a výtvarné výchovy, poté absolvoval ještě doktorské studium dějin novější české literatury. Kromě literárněvědných odborných statí uveřejňuje též příležitostně publicistické texty věnující se především literatuře a výtvarnému umění, a to v médiích tištěných (Tvar, jihočeská MF Dnes, Milk & Honey) i elektronických (Artalk, Kulturní noviny).

Markéta Březovská

Narozena 1982, architektka, urbanistka a autorka. Vystudovala architekturu a urbanismus na Fakultě architektury VUT v Brně a na Akademii výtvarných umění ve Vídni a interdisciplinární urban studies v Bauhausu Dessau. Dnes se věnuje výzkumu a výuce (historie a teorie architektury a urbanismu), příležitostně také psaní a kurátorství.

Antonín Brinda

Narozen 1990, je performer tvořící příležitostně v médiích divadla nebo instalace. Zajímá se také o teorii umění a organizaci uměleckých eventů. Po studiích v Brně a Praze (Sdružená uměnovědná studia FF MU, Filmová studia FF UK, Divadelní tvorba v netradičních prostorech-Performerství, DAMU) pokračuje ve svém vzdělávání v programu Live Art and Performance Studies ve finských Helsinkách. Zde zkoumá oblasti jako body art, long durational performance nebo urban art. Je spoluzakladatelem a organizátorem multižánrového festivalu Kůra v Kutné Hoře.

Jan Brož

Narozen 1988, výtvarný umělec. Absolvoval AVU v Praze a studoval také na Cooper Union v New Yorku. Samostatně vystavoval v Galerii Fait v Brně (SSSSSS, 2014), Centru pro současné umění Futura v Praze (Nezvaný host, 2012) nebo v Galerii Hit v Bratislavě (Svatozář, 2011). V roce 2013 založil s Michalem Landou grafické studio Parallel Practice jako výstup stejnojmenné doktorské teze na UMPRUM.

Petr Brožka

Narozen 1974, vystudoval ateliér Konceptuálních tendencí na FaVU VUT v Brně. V roce 2010 byl přijat tamtéž na doktorandské studium s tématem „Výstavní koncepce a subvenční strategie nonartefaktálního umění“. Od roku 2009 působí na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. V letech 2011–2013 kurátorsky vedl českobudějovickou Galerii D9.

Dusan Brozman

Narodený 1961, vyštudoval dejiny umenia na univerzite v Zurichu. Kurátorské projekty zahŕňajú umelcov ako Pawel Althamer, Jaroslav a Michal Blažek, Anna Daučíková, Stano, Filko, Milan a Štěpán Grygar, Vladimír Havrilla, Július Koller, Jiří Kovanda, Eva Kmentová, KW, Markéta Othová, Josef Šíma, Emöke Vargová a iní. Publikácie o Andrejovi Bělocvětovovi, Martinovi Mainerovi a Jiřím Sopkovi. Učí teoretické predmety na Fakultě umění a designu v Plzni.

Vilma Brzezinová

Narozena 1990 v Brně je absolventkou Akademie výtvarných umění v Praze a Střední školy umění a designu v Brně. Příležitostně se věnuje psaní.

Ondřej Buddeus

Narozen 1984, studoval překladatelství, němčinu a norštinu na FF UK v Praze. V doktorské práci se věnoval výzkumu fikčních světů v básnických textech. Autor, překladatel, organizátor a dramaturg literárních a mlutižánrových akcí, editor, redakor a příležitostný kritik. Autorské texty publikoval v ČR a zahraničí, na literárních scénách i v galerijním prostředí. Jako autor spolupracoval s řadou umělkyň/umělců z různých oborů, trvale se zajímá o možnosti a výskyt literárních technik v umělecké praxi, zkoumá podmínky literární a knižní tvorby ve světle nových médií. Byla mu udělena Cena Jiřího Ortena (2013) a Magnesia Litera (dětská kniha, s Davidem Böhmem, 2015). Působil jako šéfredaktor časopisu pro současnou poezii Psí víno, v pražském divadle Alfred ve dvoře, v současnosti (2017) vede České literární centrum.

Denisa Bytelová

Narozena 1983, dlouhodobě spolupracuje s galerií Sam83, přispívá do periodik A2, Fotograf, Ateliér, Pižmo, zpracovává hesla pro databázi Artlist. Od roku 2012 pracuje pro Artarchiv a databázi Abart, od roku 2013 vyučuje teoretické předměty na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara.

Barbora Čápová

Narozena 1987, bakalářský titul získala na Univerzitě Hradec Králové, obor grafika a multimédia (Pavla Sceranková, Dušan Záhoranský), v současné době studuje magisterské studium na univerzitě Jana Evangelisty Purkyně, ateliér Performance pod vedením Jiřího Kovandy. V praktické činnosti se věnuje zejména prostorové a konceptuální tvorbě. Pravidelně přispívá do odborných periodik (Ateliér, Humanart…), především jako recenzent.

Viktor Čech

Narozen 1980, působí v oblasti kritiky, kurátorství a teorie současného umění. Vedle publikování v řadě periodik (Flash Art, Ateliér aj.), se věnuje kurátorským projektům reflektujícím aktuální uměleckou problematiku. Jako kurátor se podílel na provozu několika galerií (mj. Karlin Studios či I.D.A. ). Jako teoretik a historik umění se zaměřuje na problematiku umění posledních dvaceti let a na mezioborovou problematiku vztahu současného tance a současného vizuálního umění (projekt Mysl je sval aj.).

Andra Chitimus

Andra Chitimus se zabývá zvukem na poli umění i výzkumu. Studovala sound art, umění instalace a performance v Paříži. V roce 2010 zahájila fotografický projekt Feral N0is3, dokumentující experimentální hudební scénu v Paříži. Na Pigalle Paris Radio má hudební relaci s názvem Healing Music a píše pro novozélandský hudební magazín The Attic Magazine. Žije střídavě v Amsterdamu, Bukurešti a Paříži.

Alžběta Cibulková

Narozena 1991, absolvovala bakalářské studium Dějin evropské kultury na Karlově univerzitě a magisterské studium v oboru Dějiny a teorie moderního a současného umění na UMPRUM v Praze. V jejím zájmu je především malba, kresba, animace a pohyblivý obraz. Příležitostně se věnuje také kurátorství výstav.

René Crha

Narozen 1990, absolvoval bakalářské studium Dějin umění na Filozofické fakultě MU, kde pokračuje v navazujícím magisterském studiu. Věnuje se zejména umění 20. a 21. století, především zobrazivému expresivnímu malířství, fotografii a architektuře. V současné době intenzivně pracuje na monografii Martina Johna.

Jáchym Daniel

Narozen 1992, je studentem Fakulty architektury VUT v Brně. Architektura je sice těžištěm jeho zájmů, ale nejraději objevuje její pojítka s nejširším okolím.

Jiří David

Narozen 1956, vystudoval AVU Praha (1983-1987). Vizuální umělec zabývající se malbou, instalacemi, fotografií, videoartem, tvorbou objektů, kritikou. V roce 1987 spoluzaložil s umělci své generace skupinu Tvrdohlaví, v pozdějších letech skupinu Reality. V druhé polovině 90. let působil jako pedagog na AVU v Praze, kde vedl atelier Vizuální komunikace. Od roku 2002 do současnosti vede ateliér pod Intermediální konfrontace na UMPRUM. Od roku 2010 je souběžně pedagogem FVU v Bánské Bystrici. Roku 2012 byl jmenován profesorem pro obor výtvarná výchova. Vystavuje a je zastoupen ve sbírkách v zahraničí i doma.

Pavlína Doubravová

Narozena 1986, vystudovala dějiny umění na Filozofické fakultě JČU v Českých Budějovicích. V současnosti spolupracuje s Alšovou jihočeskou galerií jako lektorka edukačních programů. Kromě současného umění se zajímá především o meziválečné a poválečné umění a o českou reflexi anglosaské fotorealistické a hyperrealistické malby.

Martin Drábek

Narozen 1976, je historik umění, vystudoval na Filozofické fakultě UP v Olomouci. Působí jako pedagog dějin umění na SUŠ Ostrava. Zajímá se zejména o vizuální umění 20. a 21. století. Ve svých textech se také věnuje metodologické problematice kritického psaní o umění. Upřednostňuje interdisciplinární přístup a hledání nových možností interpretace.

Kristýna Drápalová

Narozena 1991, studuje dějiny umění na FF UK, občasně publikuje v různých periodicích (LN, Respekt, MF Dnes). Toho času studijně v Berlíně.

Lucie Drdová

Narozena 1982, vystudovala dějiny umění a německou literaturu na Masarykově univerzitě v Brně, kde pokračuje v doktorském studiu. V roce 2007 studovala na vídeňském Institutu kulturního managementu a kulturní vědy. V letech 2007–2008 absolvovala stáž v Muzeu moderního umění ve Vídni. V letech 2008–2010 pracovala jako ředitelka berlínské pobočky a jako kurátorka pražské Galerie Jiří Švestka. Od roku 2010 do 2012 se podílela na organizaci Ceny Jindřicha Chalupeckého a působila jako odborný asistent na Akademii výtvarných umění v Praze. V červnu 2012 založila komerční galerii Drdova Gallery v Praze.

Natálie Drtinová

Narozena 1993, vystudovala program Liberal Arts and Sciences na University College Utrecht se zaměřením na antropologii, dějiny umění a muzejní studia. Jeden semestr strávila na Universidad Iberoamericana v Mexico City, kde také působila v Casa Luis Barragán jako průvodkyně a část výzkumného týmu. V současné době studuje obor Teorie a dějiny moderního a současného umění na UMPRUM a Genderová studia na FHS UK. Zajímá se převážně o konceptuální umění a genderovou a rasovou tematiku jak obecně, tak ve spojení s nedávným a současným uměním.

Petr Dub

Narozen 1976, v roce 2012 zakončil doktorské studium na FaVU VUT v Brně autorskou publikací s názvem Vybrané postkonceptuální přístupy v současné české malbě. Ve vlastní umělecké tvorbě se věnuje především zkoumání kapacity současné malby, objektu, instalace a jejich vzájemných přesahů. Autorova diplomová práce s názvem UNFRAMED byla vybrána pro evropskou přehlídku Start Point a cyklus TRANSFORMERS mezi díla finalistů mezinárodní ceny The Sovereign European Art Prize pořádané Královskou nadací v Londýně pod záštitou aukční síně Christie‘s. V roce 2011 byl Petr Dub nominován na cenu Essl Art Award Cee a zařazen do cyklu Start Up organizovaného Galerií hlavního města Prahy. Více na www.petrdub.cz.

Tomáš Fassati

Narozen 1952, studoval fotografii a teorii vizuální komunikace na FAMU (1972-1977) a společenské vědy na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (1992-1998). 1980-1990 založil a vedl Galerii F v Banské Bystrici, roku 1990 založil Muzeum umění a designu v Benešově u Prahy s laboratořemi praktické vizuální komunikace a ergonomie, které vede dodnes. Pedagogicky působil na Institutu tvůrčí fotografie Slezské univerzity a od roku 2002 na pražské UMPRUM. Zabývá se obecnou teorií a psychologií praktické vizuální komunikace a ergonomií architektury i designu. V minulosti se také věnoval taxonomií umění.

František Fekete

Narozen v roce 1993 v Košicích, v současné době žije v Praze. Vystudoval bakalářské studium v ateliéru Intermédia pod vedením doc. Mileny Dopitové na FDU v Plzni. Se studii pokračuje v Centru audiovizuálních studií na FAMU v Praze. Působí jako kurátor v galerii 35m2 a příležitostně na dalších platformách. Jako autor anotací přispívá pro artlist.cz. Věnuje se tvorbě vizuálního umění.

Miloš Ferko

Miloš Ferko sa narodil roku 1974 v Spišskej Novej Vsi. Spoločne s Ondrejom Hercom napísal Dejiny slovenskej literárnej fantastiky do roku 2000. Text neskôr prepracoval a rozšíril do podoby publikácie Dejiny slovenskej literárnej fantastiky. Autor poloautobiografického románu Šťastie za dverami, osternových psychodramatických poviedok Tisíc toliarov za Olgu Stadnicku a dvoch rozprávkových kníh. Preložil knihu poviedok Viktora Pelevina, knihu rozprávok Eduarda Uspenského a niekoľko poviedok autorov poľskej fantastiky. Údajne ho, podľa vzoru Buster Quijote, napísali knihy. V každom prípade, čo o ňom nenájdete na nete, je pravda.

Marcel Fišer

Narozen 1969, od roku 2010 ředitel GAVU Cheb, 1996-2009 působil v Galerii Klatovy / Klenová, 2000 - 2009 jako ředitel. Studoval dějiny umění na FF UK v Praze, zabývá se moderním a současným uměním. Od 2014 působí jako místopředseda Uměleckohistorické společnosti.

Marta Fišerová

Narozena 1987, vizuální umělkyně a kurátorka. Absolvovala na brněnské Fakultě výtvarných umění VUT. Je zakladatelkou Galerie Klubovna a v současné době pracuje v Domě umění města Brna, kde vede galerii G99.

Martin Flašar

Narozen 1979, je odborný asistent Ústavu hudební vědy FF MU. Mezi jeho specializace patří soudobá hudba a média, multimédia a elektroakustická hudba. Jeho disertace „Le Corbusier, E. Varèse, I. Xenakis: Poème électronique (1958)“ získala 1. místo v soutěži o nejlepší magisterskou a doktorskou interdisciplinární práci (UP Olomouc, 2011) a její knižní podoba byla nominována na Cenu F. X. Šaldy za r. 2012. Je spoluautorem řady monografií (např. Sound exchange: experimentelle Musikkulturen in Mitteleuropa, 2012; Zvukem do hlavy, 2012; Umění a nová média, 2011, Mosty a propasti mezi vědou a uměním, Tomáš Halama 2010 nebo Electronic Music Today, 2014.). Je bývalým členem komise pro klasickou hudbu MK ČR, spolupracovníkem ČRo 3, odborných časopisů a novin. V letech 2004-11 byl redaktorem Opus musicum, momentálně je redaktorem časopisu Musicologica Brunensia.

Dominik Forman

Narozen 1989, výtvarný umělec a pedagog. Vystudoval Pedagogickou fakultu UK v Praze, obory český jazyk, literatura a výtvarná výchova (bakalářské studium), výtvarná výchova pro ZŠ, SŠ, ZUŠ (magisterské studium). Je rovněž absolventem FaVU VUT v Brně, Ateliér malby 1 u vedoucího Vasila Artamonova (2015). Ve své tvorbě se věnuje malbě. Od roku 2013 je členem skupiny P.O.L.E. a od roku 2014 šéfredaktorem časopisu Solidarita.

Karin Grohmannová František Novotný

Narozeni 1987, absolvovali obor Architektura a urbanismus na Fakultě architektury ČVUT v Praze, kde v současnosti studují v rámci doktorského programu: Karin obor Urbanismus a územní plánování, František obor Architektura, stavitelství a technologie. Oba pracují v pražských architektonických kancelářích; František se navíc věnuje krajinářské tvorbě a Karin spolupracuje na kulturní činnosti Centra pro středoevropskou architekturu.

Vendula Fremlová

Narozena 1979, působí jako kurátorka a teoretička současného umění. V letech 2009–2013 řídila obecně prospěšnou společnost Lidé výtvarnému umění – výtvarné umění lidem spravující Galerii Emila Filly v Ústí nad Labem. V roce 2013 spoluzakládala ústeckou outdoorovou galerii Deska, jejíž program též profilovala. Od roku 2007 působí jako odborná asistentka na Katedře dějin a teorie umění Fakulty umění a designu UJEP v Ústí nad Labem.

Michal Fridrich

Narozen 1984. Zakladatel tvůrčí platformy Chernobyl Kolektiv. Kreativec, grafik, dj, producent mash-upů.

Dávid Gabera

Narodený 1992 v Košiciach, vyštudoval bakalársky obor dejiny umenia na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V súčasnosti študuje dejiny a teóriu moderného a súčasného umenia na UMPRUM v Prahe, kde zároveň pôsobí v Ateliéri fotografie. Zaoberá sa teóriou fotografie, filmom, moderným a súčasným umením.

Ján Gajdušek

Narozen 1987, studuje obor dějiny umění na FF UK a současně pracuje v uměleckém oddělení Musea Kampa, zajímá se o současné umění, architekturu a české sklo.

Lucia Gavulová

Narodená v roku 1980 v Bratislave, kde žije a pracuje. Absolvovala Vedu o výtvarnom umení na katedre Dejín umenia Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. Od roku 2004 pravidelne publikuje v magazínoch o súčasnom umení, pôsobila ako šéfredaktorka časopisu Vlna. Ako nezávislá kurátorka realizovala niekoľko výstav v Bratislave aj v Prahe. V rokoch 2008 až 2014 koncepčne i organizačne zabezpečovala projekty pre Nadáciu – Centrum súčasného umenia (OPEN Gallery, Aukcia súčasného slovenského umenia, BLAF – Bratislava Art Festival). Od roku 2014 pracuje ako kurátorka Zbierky moderného a súčasného umenia v Slovenskej národnej galérii.

Jakub Gawkowski

Jakub Gawkowski (*1993) je umělecký kritik a publicista, žije ve Varšavě a pravidelně přispívá do periodik Magazyn SZUM a KrytykaPoliticzna.pl. Zabývá se propojením uměleckých praktik a sociopolitického aktivismu a historií výstav v poválečné Evropě. V současné době studuje dějiny umění na varšavské univerzitě.

Damas Gruska

Okrem prednášania na Univerzite Komenského (hlavne neštandardnej a neklasickej logiky) sa venuje kultúrnej publicistike. Založil a 4 roky viedol kultúrny mesačník/revue K&S.

Iveta Hajdáková

Narozena 1982, absolvovala doktorské studium antropologie na Fakultě humanitních studií UK v Praze. V rámci studia získala Fulbright-Masarykovo stipendia na výzkumný pobyt na Columbia University v New Yorku, USA. Věnuje se ekonomické antropologii a výzkumu gastronomie a pohostinství. V současné době žije v Londýně, kde pracuje jako výzkumnice a konzultantka pro inovace. Kromě odborných textů publikovala také populární články (např. Nový prostor, Labyrint revue, VICE).

Václav Hájek

Narozen 1974, studoval dějiny umění na FF UK, vyučuje teorii umění a vizuální kultury na Fakultě humanitních studií UK, publikuje na blogu Malý teoretik a v různých jiných médiích. Věnuje se především vztahům mezi masovou vizuální kulturou a historií umění.

Dominika Halvová

Narozena 1989, absolvovala bakalářský stupeň Estetiky na Filozofické fakultě MU a pokračuje ve studiu Estetiky a kulturních studií a Dějin umění tamtéž. Zajímá se o malbu a současné kurátorské přístupy. V rámci teoretické činnosti se věnuje fenoménům esteticismu a dekadence.

Emma Hanzlíková

Emma Hanzlíková (*1990) vystudovala sinologii na FFUK a teorii umění na UMPRUM. Část studií strávila v Pekingu a Chang-čou. Specializuje se na asijské umění, které studovala na SOAS v Londýně. V současné době pracuje jako kurátorka nově vznikající kulturní instituce 8smička v Humpolci.

Jiří Havlíček

Vizuální umělec a kurátor. Spoluvede ateliér Text Forma Funkce na Fakultě umění Ostravské univerzity. Pravidelně spolupracuje s Artyčok.tv a Polansky Gallery.

Katarína Hládeková

Katarína Hládeková (1984, Košice) začala svoje štúdium na Technickej univerzite v Košiciach v Ateliéri grafiky a experimentálnej tvorby (Rudolf Sikora), kde absolvovala bakalárske štúdium. V roku 2008 pokračovala magisterským štúdiom na Fakulte výtvarných umení v Brne v Ateliéri maľby 3 (Petr Kvíčala). Dva roky strávila ako externá doktorandka u Jiřího Kovandy (UJEP) a v súčasnosti pokračuje vo svojom doktorandskom štúdiu na Fakulte výtvarných umění v Brne. Ústredným motívom jej dizertačnej práce, ako aj všetkých jej diel, je model, a to nielen po formálnej, ale aj obsahovej stránke.

Ludvík Hlaváček

Narozen 1940, vystudoval dějiny umění na FF UK, pracoval v památkové péči, v ÚTDU ČSAV, v podniku České dráhy, byl redaktorem Výtvarného umění, samizdatu Někdo Něco, ředitelem SCSU Praha. Dnes působí jako ředitel Nadace pro současné umění a jako pedagog FUD UJEP. Zajímá se o záhady současného umění a světa.

Petra Hlaváčková

Narozena 1981, je historička umění, kurátorka a dokumentaristka. Věnuje se feministické teorii dějin umění, architektuře a kritické prostorové praxi. Stála u založení 4AM Fóra pro architekturu a média, kde kurátorovala výstavy Compact City, Zabij svého Fuchse nebo Psychoanalýza jednoho prostoru a iniciovala vznik laboratoře zaměřené na pohyb ve vztahu k architektuře a veřejnému prostoru Move the City. Publikuje v českých a zahraničních periodikách. V současné době studuje film na Akademii výtvarných umění ve Vídni.

Adam Hnojil

Narozen 1976, studoval dějiny umění na Filozofické fakultě UK v Praze. V letech 2004–2014 působil v Národním památkovém ústavu v Praze. Spolupracoval s četnými institucemi a přispíval do řady odborných časopisů (Art+Antiques, Umění, Zprávy památkové péče atd.). Působí jako kritik a kurátor umění. Kromě univerzální specializace na umění 19.–21. století se zajímá o sochařství.

Alexandra Hollá

Narodená v roku 1989, historička umenia. Absolvovala magisterské štúdium na FF UK v Bratislave, odbor dejiny umenia. V súčasnosti študuje na Rudolfínskej akadémii v Prahe, ktorá je zameraná na teóriu umenia, znalectvo, aukcie, marketing a umelecké remeslá. Vyučuje dejiny výtvarnej kultúry, divadla, filmu a televízie na strednej umeleckej škole.

Ondřej Horák

Narozen 1976, autor výstavních a popularizačních projektů. Autor projektu Benzinka (2006-10, s M. Sybolovou), spoluautor mezinárodního projektu Cargo (2007-10), iniciátor přednáškového cyklu a sborníku Místa počinu (Školská 28, 2010). Autor debatních pořadů Křeslo pro hosta (MeetFactory 2010-11), pořadu Nažive! (SNG, 2012) či autor námětu projektu Nejošklivější architektura (2015-16). Externí lektor v NG v Praze (2005-09), vedoucí Lektorského centra GASK (2009-11). Autor prezentačních projektů Obrazy pro nevidomé, Obrazy u seniorů (2011),Věznice: místo pro umění (2011-12) a soutěže Máš umělecké střevo? (od 2010). Autor doprovodných programů Ceny Jindřicha Chalupeckého (2011-15), spolupracovník galerie tranzitdisplay (od 2012). Je autorem rubriky Na oprátce v časopise A2 (od 2012) a publikace "Proč obrazy nepotřebují názvy" (2014, společně s J. Frantou).

Klára Hudáková

Narodená 1993, absolvovala bakalárke štúdium Dejín umenia na Filozofickej fakulte MU, v rámci ktorého strávila semester na Wroclawskej univerzite v Poľsku. V štúdiu pokračuje na magisterskom odbore Teórie a dejín moderného a súčasného umenia na UMPRUM. Tiež pôsobí ako stážistka a pomocná sila vo výskumnej skupine Ladislava Kesnera na Národnom ústave duševního zdraví v Klecanech. Zaujíma sa o povojnové výtvarné umenie, súčasné konceptuálne umenie, fotografiu, spôsoby prepájania psychológie s umením a hudbu.

Rado Ištok

Narozen 1989, vystudoval dějiny umění na Univerzitě Karlově. Absolvoval dvouletý pobyt na Kodaňské univerzitě v Dánsku a svá studia pokračuje kurátorským programem na Stockholmské univerzitě ve Švédsku. Přispívá do časopisů Art+Antiques, A2 a na Artalk.cz.

Jan Ivanega

Narozen 1986. Vystudoval historii a dějiny umění na Filozofické fakultě JU. Externí doktorand Semináře dějin umění Filozofické fakulty MU. Spolupracuje s Ústavem dějin umění AV ČR, Filozofickou fakultou JU a Alšovou jihočeskou galerií. Zabývá se uměním baroka a dlouhého 19. století.

Zuzana Jakalová

Zuzana Jakalová (*1986) je kurátorka a kulturní manažerka, v současnosti pracuje jako kurátorka v galerii tranzitdisplay a studuje doktorandský program na FaVU v Brně. Vystudovala Studium humanitní vzdělanosti na FHS UK v Praze a Teorii interaktivních médií na MU v Brně, absolvovala stáž u Renate Lorenz na Akademie der bildenden Künste ve Vídni. Ve své práci se věnuje tématům selhání, trapnosti či neúspěchu, teoreticky se věnovala ekofeminismu a etice péče jako strategiím současného umění. Její práce je silně ovlivněna feministickými východisky. Dříve pracovala jako kurátorka rezidenčního programu MeetFactory, a kurátorsky a koordinačne zastřešovala také Prostor pro aktuální umění Prádelna Bohnice.

Filip Jakš

Narozen 1986, vystudoval dějiny křesťanského umění na KTF UK (2005-2013). Specializuje se na současné umění s problematikou jazyka a sdělnosti či obecně filosofické kontexty v umění. Spolupracuje např. s Alešem Čermákem a Jiřím Skálou. Kromě občasných kurátorských aktivit, či přispívání pro časopisy A2 a Ateliér je i hudebním redaktorem časopisu H_aluze. Učí na SUŠTŘ dějiny umění a výstavnictví a je i aktivním hudebníkem (Asstma, Postižená Oblast, noAR+IS+).

Vít Jakubíček

Narozen 1987, vystudoval Seminář dějin umění na Filozofické fakultě MU v Brně. V současnosti je kurátorem sbírky sochařství a designu Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně. Je doktorandem na Fakultě multimediálních komunikací UTB ve Zlíně. Externě vyučuje na Fakultě multimediálních komunikací, Fakultě managementu a ekonomie Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a Fakultě výtvarných umění VUT v Brně. Dlouhodobě se věnuje především dějinám umění a designu 20. století, zejména ve vztahu ke Zlínu a firmě Baťa.

Zuzana Janečková

je absolventkou Fakulty humanitny vied, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Katedra výtvarej tvorby, odbor slovenský jazyk – výtvarná výchova (1998—2004), Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, odbor Socha, objekt, inštalácia a odbor Intermédia a multimédia (2006—2008) a Fakulty výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně (2009—2012). Je aktívna umelkyňa. V súčasnosti pracuje ako kurátorka v Galerii mladých TIC Brno.

Hana Janečková

Hana Janečková je kurátorka, teoretička a umělkyně žijící v Londýně a někdy v Praze. Vystudovala vizuální umění na Chelsea College of Art&Design (2011), historii a filozofii na King’s College London a učí na University of the Arts London. Její výzkum se zabývá afektivitou, technologií a tělem v pozdním kapitalismu z perspektiv feministického a queer umění. Z vybraných nedávných aktivit lze zmínit Speak, Body (FAHAC University of Leeds, 2017), Hotel Ozone, kurátorskou komisi programu pro Cinema6 v Arcadia Missa, spolupráci s FAMU, Flat Time House, Feminist Library London a projekt New Feminism pro Artycok.TV. Byla spoluzakladatelkou a redaktorkou Artycok.TV London (2010- 2015). Občas píše pro Frieze, Springerin, Romboid, Unlimited Imprint, A2 a jiné a je také aktivistkou za práva migrantů pro NELMA a členkou organizace Momentum.

Václav Janoščík

Narozen 1985, pedagog, teoretik a kurátor. V současnosti působí jako odborný asistent na Akademii výtvarných umění a Katedře fotografie FAMU, ale přednáší i na dalších vysokých školách (UMPRUM, FF UK). Zaměřuje se na filosofii, teorii médií a umění a další oblasti, k jeho hlavnímu profesnímu zájmu patří interdisciplinarita či dialog a kritický potenciál umění i teorie. Podílel se na přípravě několika knih, například Objekt (2015) nebo Reinventing Horizons (2016), které prezentují problémy současné filosofie, jakými jsou objektově orientované přístupy, nový materialismus, akcelerace, budoucnost i technologie ve vztahu k umění.

Mária Janušová

Narodená 1989, absolvovala odbor dejiny umenia na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Medzi rokmi 2014 až 2016 pracovala ako asistentka v Krokus Galérii. V roku 2015 získala so svojím kurátorským projektom Novodobý romantizmus Štipendium Radislava Matuštíka, ktoré udeľuje Galéria mesta Bratislavy. Od februára 2017 pôsobí ako kurátorka v Nitrianskej galérii.

Petr Janyška

Celý život se zabývá jazykem a kulturou, léta překládal (hlavně z francouzštiny, polštiny), byl novinářem (Respekt, TV Respektování, Lidové noviny), následně diplomatem (velvyslancem ve Francii a později v Unesco), psal o kulturní a politické Francii a Polsku, učil na univerzitě, v současnosti se soustřeďuje na kulturu. Dnes je ředitelem Českého centra ve Varšavě, pracuje na tom, aby se umělci a tvůrci obou zemí víc poznávali a setkávali a aby se do Polska dostalo to nejzajímavější z českého umění.

Edith Jeřábková

Narozena 1970, působí jako kurátorka a kritička; studovala Dějiny umění na FF UP v Olomouci; 2006–2009 kurátorka sbírky a zástupce ředitele Galerie Klatovy/Klenová; 2010–2012 členka týmu Vědecko-výzkumného pracoviště Akademie výtvarných umění v Praze a kurátorka Fotograf Gallery v Praze (od 2011 hlavní kurátor); od 2011 působí na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze jako vedoucí Ateliéru sochařství (s Dominikem Langem); od roku 2012 je členkou kurátorského sdružení Are | are-events.org z.s. Zabývá se interpretací témat současného umění prostřednictvím výstav a jeho reflexí v kritických textech pro odborné časopisy, publikace a katalogy. Sleduje transformativní procesy v českém umění posledních třiceti let.

Tereza Jindrová

Narozena 1988 v Praze, vystudovala dějiny umění na FF UK a teorii designu a nových médií na VŠUP. Pracuje jako externí lektorka pro veřejnost a střední školy ve Sbírce moderního a současného umění Národní galerie, je výtvarnou redaktorkou časopisu A2 a od roku 2016 vede doprovodné aktivity Společnosti Jindřicha Chalupeckého a Ceny Jindřicha Chalupeckého. Dlouhodobě spolupracuje s webovou televizí Artyčok.TV a s ČRo Vltava. Roku 2012 založila školní galerii Nika - malá galerie VŠUP a od roku 2014 kurátorsky pravidelně spolupracuje s galerií Entrance. Přispívá do periodik Art+Antiques, Fotograf, Labyrint Revue, Flash Art a artalk.cz. V roce 2013 získala Cenu Věry Jirousové pro začínající kritiky do 26 let.

Tomáš Jirsa

Narozen 1983, komparatista, teoretik a překladatel; zabývá se vztahem vizualních umění a moderní světové literatury, teorií médií, tématem afektivity a estetikou videoklipu. Působí jako výzkumný pracovník na FF UP v Olomouci. V roce 2012 absolvoval doktorské studium na Ústavu české literatury a komparatistiky FF UK v Praze, kde do roku 2016 vyučoval. Během postgraduálního studia absolvoval stipendijní pobyty na University of California, Los Angeles a Université Sorbonne-Paris a v letech 2015 a 2017 obdržel výzkumné stipendium v Mezinárodním centru pro výzkum kulturních technik a filozofii médií ve Výmaru (IKKM). Vydal odborné knihy Fyziognomie psaní: V záhybech literárního ornamentu (2012) a Tváří v tvář beztvarosti: Afektivní a vizuální figury v moderní literatuře (2016). Vedle překladů z oblasti francouzské filozofie, estetiky a filmové historie se věnuje také překladům filmů pro tuzemské festivaly.

Markéta Jonášová

Narozena 1991, studovala teorii a dějiny umění v Praze, umění a kulturnictví dědictví v Maastrichtu a historii výstavnictví v Londýně. Zabývá se současnou museologií výtvarného umění. Publikovala recenze v A2 a Art+Antiques.

Lenore Jurkyová

Narozena 1991, absolvovala Seminář estetiky na Filosofické fakultě MU. V navazujícím magisterském studiu pokračuje na Katedře teorie a dějin umění VŠUP v Praze. Zde působí také jako teoretička v Ateliéru módní tvorby Pavla Ivančice. V minulosti působila jako koordinátorka dobrovolníků v Moravské galerii a kurátorka Galerie 209 na FaVU VUT v Brně. Momentálně se věnuje zejména kurátorské praxi, zajímá se o středoevropské současné umění a teorii módní tvorby.

Julie Kačerovská

Narozena 1985, absolvovala magisterské studium v Ateliéru papír a kniha (2004-2010) Fakulty výtvarných umění VUT v Brně a doktorské studium (2010-2013) na FaVU VUT v Brně s dizertační prací Kniha – objekt ve veřejném prostoru. Věnuje se organizaci výstav a přednášek o knižní kultuře, zejména o autorské knize. V současné době působí externě na Fakultě umění Ostravské univerzity.

Šimon Kadlčák

Narozen 1990, vizuální umělec v současné době studující v magisterském programu v ateliéru Intermédia na FaVU VUT v Brně. Dlouhodobě se podílí na vydávání brněnské verze ArtMap a působí jako spolukurátor galerie Umakart. Přednostně se věnuje malbě, kresbě a práci s textem, kde hledá spojitosti mezi hermetickými naukami a abstraktními tendencemi.

Ladislav Kesner

Je vedoucím Centra pro dějiny obrazu a vizuální kulturu při Semináři dějin umění FF MU v Brně. V Národním ústavu duševního zdraví v Klecanech vede výzkumnou skupinu Obraz, mysl, mozek.

Karolina Ketmanová

Narozena 1986, bakalářské studium absolvovala na Teorii interaktivních médií na Masarykově univerzitě v Brně a posléze také na katedře fotografie na FAMU. Ve studiu pokračuje na magisterském oboru Teorie a dějiny moderního a současného umění na UMPRUM. Pravidelně píše recenze výstav pro Rádio Wave.

Marie Klimešová

Narozena 1952, vystudovala dějiny umění na FFUK. Absolvovala roční studium na Université de Poitiers. Řadu let pracovala jako kurátorka v Galerii hl. města Prahy a v Národní galerii. Realizovala desítky velkých monografických i syntetických výstav zaměřených především na nové zhodnocení českého umění druhé poloviny 20. století (Ohniska znovuzrození, Roky ve dnech, Zbyněk Sekal, Běla Kolářová ad.). Všechny výstavní projekty byly spojeny s publikacemi, ať už v podobě katalogu anebo knihy. V současné době působí jako pedagog Ústavu pro dějiny umění FFUK (od 2003).

Barbora Klímová

Narozena 1977, studovala Fakultu výtvarných umění VUT v Brně (1998–2004), účasnila se postgraduálního studio programu na Hoger Insitute voor Schone Kunsten, Antwerp (2004–2006), doktorát získala na Vysoké škole výtvarných umení v Bratislave. Od roku 2011 vede ateliér Environment na FaVU, VUT v Brně. Svými projekty zkoumá různé aspekty lokálně vymezené kulturní historie. V roce 2006 jí byla udělena Cena Jindřicha Chalupeckého. V roce 2013 publikovala knihu Navzájem. Umělci a společenství na Moravě 70.–80. let 20. století, tranzit.cz.

Martina Knapová

Narozena 1991 je studentkou dějin umění Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. V rámci studia se zabývá převážně uměním přelomu 19. a 20. století a současnými trendy. V minulosti organizovala monografické výstavy fotografií pro veřejnost i soukromé účely a dokončila stáž v Centru pro současné umění Futura. Mezi její výhledové cíle patří absolvování zahraniční stáže v Metropolitním muzeu v New Yorku.

Tomáš Knoflíček

Narozen 1973, absolvoval Katedru dějin umění FF UP v Olomouci (2001). Od roku 2004 působí na Fakultě umění Ostravské univerzity v Ostravě. Vedle výzkumu českého středověkého umění se věnuje problematice umění ve veřejném prostoru a interdisciplinaritě v umění, zejména vztahem obrazu a zvuku. Jako člen audiovizuálního projektu Gurun Gurun pravidelně vystupuje a vydává hudbu na zvukových nosičích (londýnsko-tokijský label experimentální hudby Home Normal či domácí Ressonus). Je spoluorganizátorem ostravského festivalu umění ve veřejném prostoru Kukačka a kurátorem ostravské Galerie Lauby.

Ľubica Kobová

Autorka vyštudovala filozofiu a estetiku na Univerzite Komenského v Bratislave, rodové štúdiá na Central European University v Budapešti, pôsobí ako feministická a politická teoretička.

Ivana Komanická

Ivana Komanická je teoretička umenia a kurátorka. Jej teoretické zázemie v radikálnej filozofii z Middlesex University v Londýne, kde študovala modernú európsku filozofiu ju nasmerovalo aj k politickému obratu v súčasnom umení. Na Fakulte umení v Košiciach učí súčasnú estetiku, zameriava sa na post-komunistickú situáciu a možnosti odporu voči neoliberalizmu. Pre Európsky kultúrny kongres vo Vroclavi pripravila výstavu o zmenách sociálneho postavenia, ktoré prináša východoeurópskym umelcom neoliberalizmus pod názvom See you there (2011).

Barbora Komarová

Narodená v roku 1990. Bakalársky titul z dejín výtvarného umenia získala na UK v Bratislave. V ďalšom štúdiu pokračovala na Université Rennes 2 vo Francúzsku, kde sa špecializovala na teóriu súčasného umenia a kurátorstvo. Roku 2016 vyhrala Štipendium Radislava Matuštíka udeľované každoročne Galériou mesta Bratislavy mladým kurátorom. Momentálne pracuje v Gandy gallery v Bratislave. Okrem toho sa venuje hlavne kurátorstvu a organizovaniu rôznych projektov spojených so súčasným vizuálnym umením.

Martina Kopecká

Narozena 1985, vyštudovala Pedagogickú fakultu na Trnavskej univerzite a následne odbor výtvarné umění–konceptuální tendence na FaVU VUT v Brne. Pôsobila ako učiteľka odborných predmetov. Je spolupracovníčkou online platformy pre súčasné umenie Artyčok.tv (od 2013), prispievateľkou do časopisu Vlna (o súčasnej kultúre a umení) a Artalk.cz.

Kristýna Kopřivová

Narozena 1987, vystudovala Fakultu humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze. V roce 2010 absolvovala stáž v oblasti kulturních studií a politické filosofie na University of Greenwich London a v roce 2012 v Izraeli na Beit Berl, Hamidrasha, School of Art and Education a stipendium DAAD v Berlíně. Přispívala do několika výtvarných periodik a spolupracuje s Českým Rozhlasem. V současné době studuje obor Kurátorská studia a teorie umění na Fakultě umění a designu UJEP. Pro Artalk.cz přispívá od října 2012.

Jana Kořínková

Narozena 1981, vystudovala dějiny umění a anglický jazyk a literaturu na FF MU v Brně. V současné době dokončuje disertaci na FaVU VUT tamtéž. Věnuje se umění veřejného prostoru z období socialismu, zejména jeho institucionálnímu pozadí. S Artalkem spolupracuje od roku 2009, má na starosti primárně komunikaci s českými i zahraničními galeriemi.

Lujza Kotočová

Narodená 1995, od roku 2013 študuje Dějiny křesťanského umění na KTF UK v Prahe. V rámci štúdia sa sústredí na české a slovenské umenie druhej polovice 20. storočia, najmä na konceptuálne umenie a minimalizmus. Zaujíma sa taktiež o vzťah súčasného umenia a sakrálneho priestoru.

Karina Kottová

Karina Kottová (*1984) je kurátorka a teoretička současného umění. Od roku 2015 je ředitelkou Společnosti Jindřicha Chalupeckého, působí také jako kurátorka neziskové organizace INI Project, kterou spoluzaložila v roce 2011. V letech 2012 – 2015 byla kurátorkou pražského centra pro současné umění MeetFactory, předtím působila v Centru současného umění DOX a Museu Kampa. Iniciovala vznik platformy UMA: You Make Art, spoluutvářela projekty Cena Věry Jirousové pro kritiky vizuálního umění a Prádelna Bohnice. Publikuje například v časopisech A2, Art+Antiques, Flash Art nebo na serveru Artalk.cz. Je absolventkou doktorského programu Teorie a dějiny umění na FF MU, Fulbright-Masaryk výzkumného pobytu, Curatorial Program for Research ad.

Ján Kralovič

narodený 1984, vyštudoval Dejiny umenia a kultúry na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave. V roku 2012 ukončil doktorandské štúdium na FF TU obhajobou dizertačnej práce s témou umenia akcie v mestskom priestore v 60-90. rokoch na Slovensku. Od roku 2012 pôsobí ako vedecko-výskumný pracovník na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, kde prednáša dejiny slovenského umenia 20. storočia. Venuje sa problematike súčasného umenia, jeho teoretickej reflexií a intermediálnym presahom. Prispieva do viacerých odborných periodík (Flash Art, Jazdec, Ostium ai).

Jen Kratochvil

Narozen 1986, vystudoval estetiku na Filozofické fakultě MU v Brně, poté teorii umění na UMPRUM v Praze. Věnuje se kurátorství a umělecké kritice. Pravidelně spolupracuje s Artalk.cz a A2.

Hana Křenková

Narozena 1973 v Praze, je historička umění a kurátorka. V letech 1999-2001 absolvovala dvouleté externí pomaturitní studium Památkové péče při NPÚ a v letech 2001-2007 vystudovala dějiny umění na FF UK, kde je zároveň externí doktorandkou. Od roku 2010 žije převážně v severní Itálii. Podílí se na italsko-švýcarském projektu Risma, což je časopis koncipovaný jako umělecký multipl, jehož jednotlivá čísla jsou věnována vždy jednomu současnému umělci. Je autorkou kurátorského projektu CZ’ECO DELL’ARTE VISUALE CONTEMPORANEA, jehož cílem je představovat současné umělce z České republiky v Itálii.

Zuzana Krišková

Narozena roku 1989, vystudovala bakalářský obor dějiny umění a kultury na KTF UK. V současné době pokračuje v magisterském studiu v oboru dějiny umění na FF UK. Zajímá se především o moderní a současné umění.

Matěj Kruntorád

narozen roku 1986, absolvent dějin umění na Filosofické fakultě MU. Na stejném pracovišti pokračuje v doktorské studiu. Mezi jeho odborné zájmy patří umění středověku, teorie restaurování a památkové péče a oficiální umění 2. poloviny 20. století v Československu. Na artalk píše nepravidelně od roku 2009 a přispívá zejména do rubriky media monitoring.

Tomáš Kubart

Narozen 1986, je interním doktorandem oboru Teorie a dějiny divadla, filmu a audiovizuální kultury na Filozofické fakultě MU v Brně. Od roku 2011 pravidelně přispívá na Artalk, v letech 2008–2013 psal pro Rozrazil Online a Kulturní noviny, spolupracoval s nakladatelstvím Větrné mlýny. Od prosince 2015 píše pro německý magazín Jitte. Zabývá se průniky výtvarného a divadelního umění, různými formami happeningu, performance, scores či eventů a současnou českou i světovou scénografií, malbou a konceptuálním uměním.

Lenka Kukurová

Narozena 1978, je kurátorka, umelecká kritička a aktivistka. Ukončila magisterské štúdium vedy o výtvarnom umení v Bratislave a doktorské štúdium dejín umenia v Prahe. Pracovala v niekoľkých neziskových organizáciách zameraných na ekológiu a ľudské práva. Venuje sa skúmaniu politického umenia a umeleckého aktivizmu. Organizovala niekoľko rozsiahlych skupinových výstav zameraných na aktuálne spoločenské témy: problém násilia na ženách (2005), kritika praxe odoberania detí z rómskych rodín (2008), propagácia cyklistickej dopravy (2010). Získala štipendijný pobyt v Galérii súčasného umenia v Lipsku (2013), zároveň pôsobí ako spolukurátorka pražskej Galerie Artwall a publikuje v českých a slovenských umeleckých časopisoch (Profil, Jazdec, Vlna, Flashart).

Marika Kupková

Narozena 1973. Absolvovala studium teorie a historie filmu a audiovizuálních studií na FF MU v Brně. Spolupracovala na výzkumném a výstavním projektu Moravské galerie v Brně Český filmový plakát 20. století. Podílí se na dramaturgii přednáškových a kurátorských aktivit občanského sdružení SPKH, které tematizují umění ve veřejném prostoru. V současnosti pracuje jako kurátorka v Galerii TIC. Pravidelně přednáší v rámci oboru Teorie interaktivním médií na Filozofické fakultě MU v Brně, dokončuje disertaci na KFS FF UK v Praze.

Anna Kvášová

Narozena 1990, vystudovala Dějiny umění na FF MU v Brně. Zajímá se zejména o historii a kulturu 20. století, v průběhu studia se zabývala estetikou Třetí Říše v plakátové propagandě, obrazem postsocialistického Ruska v díle Sergeje Lukjaněnka či industriální hudbou v kontextu reflexe západní společnosti.

Radim Labuda

Radim Labuda (1976) vystudoval Akademii výtvarných umění v ateliérech konceptuální tvorby Miloše Šejna a nových médií Michaela Bielického. V současnosti studuje v doktorském programu UMPRUM pod vedením Davida Kořínka a Mileny Bartlové. S podporou slovenského Fondu na podporu umění realizuje svůj project "a post-practice artist".

Zuzana Labudová

Narodená v roku 1974 v Košiciach. Je absolventkou dejín umenia na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, kde potom neskôr ukončila aj doktorandské štúdium. Je zamestnaná na Pamiatkovom úrade SR, KPÚ Košice a externe pedagogicky pôsobí na Fakulte umení Technickej univerzity v Košiciach. Špecializuje sa na dejiny architektúry 19. storočia, dejiny a teóriu dizajnu, robí kurátorskú činnosť a publikuje články a štúdie.

Katarína Lacková

Narodená v roku 1989 v Banskej Bystrici. Je absolventkou odboru dejiny umenia. Bakalársky titul získala v Bratislave na Univerzite Komenského a magisterský na Masarykovej univerzite v Brne. V súčasnosti je zamestnankyňou Pamiatkového úradu SR v Bratislave na referáte výtvarných a umelecko-remeselných pamiatok.

Radim Langer

Narozen 1985, výtvarný umělec, teoretik, spisovatel a polyglot. Absolvoval VŠUP v Praze. Od roku 2011 provozuje neziskový výstavní prostor etc. galerie v Praze, kde působí jako kurátor a dramaturg výstavního programu (společně s Markétou Vinglerovou a Martinem Prudilem). Od téže doby příležitostně publikoval kritiky, recenze a rozhovory v kulturním tisku (A2, Lidové noviny, Labyrint Revue, Fotograf, Ateliér, Artalk.cz). Mezi lety 2011-2014 zpracoval řadu uměleckých profilů na serveru Artlist.cz. Od roku 2015 působí jako asistent v ateliéru Nová média II na AVU v Praze (ateliér Anny Daučíkové). V roce 2016 nakladatelství Revolver Revue vydává jeho první prózu Manuály.

Marie Langerová

Narozena 1948, do roku 2011 působila v Ústavu pro českou literaturu AV ČR v Praze a věnovala se české poezii 20. století. Naposledy publikovala knihu Hnízda snění (2011), společně s Josefem Vojvodíkem vydala Symboly obludností. Mýty, jazyk a tabu české postavantgardy 40-60. let (2009) a Patos v českém umění, poezii a umělecko-estetickém myšlení čtyřicátých let 20. století (2014).

Ľuboš Lehocký

Narodený roku 1988 vo Vranove nad Topľou. Estetiku a slovenský jazyk a literatúru vyštudoval na FF UKF v Nitre. Žije v Bratislave, venuje sa organizácii, kurátorstvu a recenzovniu výstav súčasného umenia. Ako externý lektor pôsobí v Slovenskej národnej galérii a ako kurátor spolupracuje s galériou DOT.

Petra Lexová

Narozena 1989, vystudovala obor Dějiny umění na Filozofické fakultě a VV/OV na Pedagogické fakultě JCU v Českých Budějovicích. V letech 2012 - 2015 pracovala jako lektorka v Alšově jihočeské galerii se zaměřením na střední školy. V letech 2013 až 2015 pracovala jako programová koordinátorka a kurátorka v Galerii D9 v Českých Budějovicích a přispívala do MF Dnes Jižní Čechy. V součesné době pracuje jako kurátorka Alšovy jihočeské galerie.

Lukáš Likavčan

Lukáš Likavčan (*1991) je doktorand na Katedře environmentálních studií FSS MU a environmentální editor A2larmu. Vystudoval filosofii na Katedře filosofie FF MU, studoval též sociologii na Boğaziçi University v Istanbule a působil jako odborný výzkumník na Wirtschaftsuniversität Wien. Zabývá se materialistickou, post-marxistickou a post-strukturalistickou filosofií, filosofií technologií a politickou ekonomií / ekologií.

Lenka Lindaurová

Narozena 1960, je výtvarná kritička a kurátorka, vedla umělecké časopisy Umělec a Art&Antiques, pět let byla ředitelkou Společnosti Jindřicha Chalupeckého pro oceňování mladých výtvarníků, natočila dva dokumenty o současném umění, publikuje v různých médiích a je autorkou knihy Mezera. Mladé umění v Česku 1990-2014.

Marie Lukáčová

Narozena na přelomu let 1991 a 1992, v roce 2015 dostudovala bakalářský program v ateliéru Malířství 1 na brněnské FaVU VUT. V současné době navštěvuje Ateliér bez vedoucího a magisterský program na pražské UMPRUM v ateliéru Supermédií. Momentálně pracuje na svých i cizích videoprojektech, obdivuje kočky a je členkou aktivistické skupiny SocSol.

Zuzana Macurová

Narozena 1984, vystudovala dějiny umění na Filozofické fakultě MU v Brně, kde aktuálně pokračuje v doktorském studiu. Specializuje se na umělecký mecenát v raném novověku. Zajímá se rovněž o současnou architekturu a fotografii. Od roku 2012 připravuje pro Artalk.cz rubriku Media monitoring.

Václav Magid

Václav Magid (*1979) vystudoval filosofii na FF UK, kde pokračuje v doktorském studiu na Katedře estetiky. Působí jako redaktor Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny a učí teorii umění na FaVU VUT v Brně.

Miroslav Maixner

Narozený 1977, vystudoval etnologii a archeologii na Masarykově univerzitě v Brně. Po několika letech v oboru vedl v letech 2012 až 2017 brněnské Kino Art spolu s mezinárodním festivalem krátkých filmů Brno16. Je jedním z kurátorů Galerie Art a členem sdružení Grau Kllktv, které galerii provozuje. Studuje doktorský program na FaVU VUT pod vedením Jana Zálešáka. Polem jeho zájmu jsou přesahy mezi současným uměním a společenskovědními obory (antropologie, sociologie). Je spoluautorem knihy Výtvarníci na VUT v Brně (s Pavlem Ondračkou, 2015). Mimo odborných textů publikoval i poezii v časopisech Welles, Psí víno, Tvar a v několika sbornících.

Zuzana L. Majlingová

(1977) vyštudovala Dejiny umenia a kultúry na Fakulte humanistiky Trnavskej univerzity v Trnave. Pracuje ako kurátorka výstav v Stredoslovenskej galérii v B. Bystrici, kde sa podieľa aj na príprave edukačných a sprievodných programov. Prispieva do časopisov Profil, Vlna, Enter a spolupracuje s rádiom Devín, ako kultúrna publicistka. Je predsedkyňou OZ Laputa.

Lukáš Makovický

Lukáš Makovický (*1985) je doktorant v odbore politológia na University of Lapland, vo fínskom Rovaniemi. Predtým vyšudoval M.A. odbor political science so zameraním na moderné politické myslenie na University of Ottawa. Zaujímajú ho dejiny politického myslenia, politická teológia, filozofická antropológia, Nietzsche, biopolitika a Negarestani, a vo voľnom čase sa snaží o poskytnutie amatérskych psychoanalytických služieb čím ďalej, tým mentálne nestabilnejšej prírode.

Dita Malečková

Narozena 1978, vystudovala filosofii na FF UK a o současné filosofii, vizuální kultuře a umění nových médií přednáší na Studiích nových médií tamtéž. Zajímá se především o propojení uměleckých a výpočetních technik, archeologii médií a experimentální design.

Susan Maly

Narozena 1987. Vystudovala Výtvarnou výchovu a Galerijní pedagogiku na Pedagogické fakultě MU, kde v současnosti pokračuje v doktorské formě studia. Pracovala jako lektorka v Galerii TIC a OFF/FORMAT v Brně. Zapojila se do projektu Speciální výtvarná výchova zaměřeného na výtvarnou činnost se znevýhodněnými skupinami. Nyní se zabývá možnostmi interdisciplinarity v rámci galerijní pedagogiky.

Vojtěch Märc

Vojtěch Märc (*1990) je historik umění. Studuje na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze.

Tereza Hrušková a Markéta Jonášová

Tereza Hrušková: Narozená 1991, absolventka bakalářského studia Dějin umění na Karlově univerzitě. V současné době studuje Dějiny umění a teorii na Vysoké škole umělecko-průmyslové. Jedna z kurátorek malé galerie NIKA a spolupořadatelka menších festivalů a výstav. Pořizuje rozhovory s umělci pro UMA: YouMakeArt. Ve volném čase ji baví prolézat a fotografovat rozpadlé industriální stavby. Markéta Jonášová: Narozena 1991, studovala teorii a dějiny umění v Praze, umění a kulturnictví dědictví v Maastrichtu a historii výstavnictví v Londýně. Zabývá se úlohou textu na výstavách současného umění a britskou uměleckou scénou 80. let. Publikovala recenze v A2 a Art+Antiques.

Lucie Rosenfeldová a Matěj Pavlík

Lucie Rosenfeldová (*1986) a Matěj Pavlík (*1991) studují na UMPRUM v Praze - Lucie v Ateliéru sochařství, Matěj v Ateliéru fotografie. Oba jsou členy Ateliéru bez vedoucího.

Eliška Mazalanová

narodená 1985, absolvovala Katedru dejín výtvarného umenia na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a v súčasnosti pokračuje v doktorandskom štúdiu v Ústave pro dějiny umění na Filozofickej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe, kde sa zaoberá novými umeleckými stratégiami práce s divákom 50. a 60. rokov. Zaoberá sa tiež súčasným umením a dizajnom, so Slovenským centrom dizajnu spolupracovala na projekte múzea dizajnu a v súčasnosti pracuje ako kurátorka Považskej galérie umenia v Žiline.

Martin Mazanec

Kurátor, dramaturg, teoretik, vystudoval Filozofickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, obor Sociologie (1999–2004) a Filmová věda (1999–2006). V roce 2012 dokončil postgraduální studium na FAMU, Katedra střihu. Od roku 2007 je kmenovým dramaturgem PAFu, od roku 2009 se soustředí na kurátorskou činnost v oblasti prezentace pohyblivého obrazu v galerijním a filmovém systému (Ateliér Josefa Sudka, KGVU Zlín, LFŠ, Febiofest, Aye Aye, Galerie Mladých Brno ad.). Je členem řešitelského týmu výzkumného projektu MEDIABAZE.CZ (FAMU, Centrum Audiovisuálních studií).

Zuzana Medzihorská

Zuzana Medzihorská je absolventkou Fakulty humanitných vied, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Katedra výtvarnej tvorby, odbor francúzsky jazyk a literatúra – výtvarná výchova (2002 - 2007) a Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, odbor Intermédiá a multimédiá, Ateliér priestorových komunikácií + (2010 - 2013). Vo svojej tvorbe sa venuje najmä participatívnemu umeniu. V súčasnosti pracuje ako PR manažérka v Stredoslovenskej galérii v Banskej Bystrici.

Peter Megyeši

Narodený 1985, vyštudoval dejiny a teóriu umenia na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave (2011). Absolvoval študijné pobyty na FF UK v Prahe (2010/2011) a na FF MU v Brne (2013). Doktorandské štúdium ukončil na Katedre dejín a teórie umenia TU v Trnave dizertačnou prácou venovanou významovým vrstvám stredovekej ikonografie sv. Krištofa (2014). Zaujíma sa najmä o umenie obdobia stredoveku, súčasné umenie a problematiku interpretácie. Od roku 2014 pôsobí na Katedre teórie a dejín umenia Fakulty umení Technickej univerzity v Košiciach.

Boris Meszároš

Narodený v 1989. V roku 2011 absolvoval bakalárske štúdium Animácie výtvarného umenia v Trnave a v roku 2014 absolvoval magisterské štúdium Dějin umění na Masarykovej univerzite. V súčasnej dobe sa zaoberá happeningom, performance a konceptuálnym umením.

Zdeňka Míchalová

narozena 1984, vystudovala dějiny umění na Filosofické fakultě MU, kde pokračuje v doktorském studiu. Věnuje se umění pozdního středověku a renesance v prostředí měst a zabývá se popularizací dějin umění. Je též absolventkou oborů český jazyk a výtvarná výchova na Pedagogické fakultě MU. Na Artalk.cz píše od roku 2011 do rubriky media monitoring.

Pavlína Míčová

Narozena 1973, absolvovala studium teorie a historie filmu a audiovizuálních studií a estetiky na FF MU v Brně. Zajímá se o dějiny českého filmu do roku 1945, videoart a umění pohyblivého obrazu. Kurátorsky spolupracovala na sekci Imagina pro MFF KV. Pravidelně přednáší v rámci oboru Teorie interaktivních médií na FF MU v Brně. Je doktorandkou na FTVS UK v Praze.

Iva Mladičová

Narozena 1965, roku 1989 absolvovala Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, roku 2006 dějiny umění na Filozofické fakultě UK v Praze. V letech 2007–2010 pracovala v Národní galerii v Praze na přípravě monografie a retrospektivy Jana Kotíka. V současné době pracuje jako nezávislá historička umění a kurátorka v Praze, od roku 2012 také jako externí kurátorka broumovské Galerie Dům a od roku 2013 jako odborná asistentka na ústecké Univerzitě J. E. Purkyně.

Marianna Mlynárčiková

Marianna Mlynárčiková (1971) vyštudovala učiteľstvo výtvarnej výchovy a filozofie na Fakulte humanitných a prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Na VŠVU v Bratislave absolvovala v multimediálnom ateliéri V. Popoviča a A. Daučíkovej. Od roku 2004 tvorí autorskú dvojicu s Nórou Ružičkovou, s ktorou pripravili viacero výstav. Žije a pracuje v Banskej Bystrici a v Salak Phet, Thajsko.

Ivana Molnárová

Narozená 1989, studuje dějiny umění na FF MU v Brně, ve své diplomové práci se zaměřuje na období pozdní antiky. Bakalářský titul obdržela v Bratislavě, v bakalářské práci zkoumala založení a fungování bratislavské Galerie Cypriána Majerníka v padesátých letech minulého století. Kromě toho má titul bakaláře práv z Trnavské univerzity, kde se v bakalářské práci zabývala kulturními památkami a jejich ochranou. V souvislosti s výzkumem na diplomové práci absolvovala studijní pobyt na Princeton University a v Metropolitan Museum of Art.

Ivana Moncoľová

Študovala Dejiny umenia a kultúry na Trnavskej univerzite. Doktorandské štúdium zavŕšila v roku 2016 na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave na tému „premeny umeleckého autorstva“. Texty o umení publikuje od roku 1998 v odborných ako aj v masových médiách. Kurátorsky pripravila niekoľko výstav súčasných autorov. Medzi ostatné patria Jana Farmanová – V znamení panny, Galéria mesta Bratislavy (2015), Ako čítať temnotu | výstava, ktorá vrhá tieň (Róna, Gerboc, Váchal) v Nitrianskej galérii (2016). Je editorkou niekoľkých monografických katalógov a autorkou odborných štúdií venovaných súčasnému umeniu. Venuje sa poradenstvu v investíciách do umenia.

Jozef Mrva

Narozen 1988, vystudoval grafický design na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara v Plzni, magisterské studium pak absolvoval na Fakultě výtvarných umění VUT v Brně v ateliéru Intermédia pod vedením Václava Stratila. Nyní zde pokračuje v doktorském studiu a zajímá se o internetové umění. Působí jako umělec, teoretik, grafik a muzikant.

Pavol Múdry

Narodený 1994 v Trenčíne, študuje odbor Dejín umenia na Masarykovej Univerzite v Brne, venuje sa súčasnej umeleckej scéne a problematike jej vnímania v súčasnej spoločnosti.

Tomáš Murár

Narozen 1990, student dějin umění na FF UK, zaměřuje se především na metodologii a teorii dějin umění. Mezi jeho další sféry zájmu patří americké umění, současná galerijní praxe či umělecká kritika.

Mária Mušková

Narodená 1993, študovala na Fakulte architektúry VUT v Brne a na School of Architecture, University of Brighton, UK. Pracovala v oblasti architektúry a scénografie v ateliéri SHSH Architecture+Scenography v Bruseli.

Kamil Nábělek

Narozen 1964, studoval dějiny umění, estetiku a filosofii na FF UK. Pracoval v Národní galerii v Praze, vyučoval na VŠUP, nyní působí na TUL v Liberci. Zabývá se moderním a současným uměním. Zajímají ho teoretické a metodologické otázky umění.

Gergely Nagy

Narozen 1969, je novinář, redaktor a spisovatel. Bezmála 10 let pracoval v největším maďarském zpravodajském týdeníku HVG, nyní je šéfredaktorem artPortalu, webového magazínu pro současné umění, umělecký trh a kulturní politiku. Je pravidelným přispěvatelem tranzit.hu a 0m2. Jako spisovatel publikoval čtyři knihy, poslední z nich, román Simon and Simon, vyšla v červnu 2016. Žije a pracuje v Budapešti.

Barbora Németh

Narodená v roku 1986 v Bratislave. Je absolventkou ateliéru dramaturgia a scenáristika filmovej a televíznej fakulty Vysokej školy múzických umení. Pracovala ako redaktorka v denníku SME. V súčastnosti pracuje ako projektová manažérka v Literárnom informačnom centre a a externe ako redaktorka Rádia_FM

Filip Németh

Narodil sa v roku 1985. Je absolventom Filmovej a televíznej fakulty VŠMU, odbor Filmová a televízna dramaturgia a scenáristika. V súčasnosti pôsobí ako scenárista a copywriter.

Pavel Netopil

Narozen 1958, vystudoval v 90. letech dějiny umění na Filozofické fakultě MU v Brně, působil jako historik umění a kurátor sbírek v Galerii výtvarného umění v Ostravě a v Moravské galerii v Brně. Přispíval do řady kulturních periodik i odborných časopisů, působí jako učitel, kurátor dnes převážně současného umění a výtvarný kritik.

Eva Neumannová

Narozena 1953 v Praze, studia na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy, obor dějiny umění-estetika (1974-1979), doktorát z dějin umění a filosofie 1988, pracovala v Národní galerii v Praze (1985- leden 2004) ve Sbírce kresby a grafiky jako kurátorka kresby 20. století, v Institutu restaurátorských a konzervátorských technologií v Litomyšli jako kvestorka (2004) v Severočeské galerii výtvarného umění v Litoměřicích jako vedoucí odborného oddělení (2005-2008), od 2009 vedoucí kurátorka sbírek v Galerii umění Karlovy Vary.

Alexandra Niczová

Alexandra Niczová narodená 1984, vyštudovala Katedru dejín výtvarného umenia na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Po absolvovaní vysokoškolského štúdia pracovala ako manažérka Výstavného a informačného bodu Slovenského centra dizajnu Satelit. Od roku 2011 pracuje na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave ako grantová a projektová manažérka. Zaujíma sa o súčasné výtvarné umenie a dizajn. Príležitostne sa venuje kurátorstvu výstav.

Ari Nielsson

Narozen 1994, vystudoval Glasgow School of Art. Působí jako umělec a spisovatel, publikoval v časopise Undercurrents Journal a je autorem doprovodných textů k výstavám v SWG3 Gallery, Glasgow Project Rooms a 1 Royal Terrace. Mezi lety 2014 a 2016 byl kurátorem a organizátorem PARAPHERNALIA events v The Poetry Club v Glasgow. Postoupil do užšího výběru v soutěži Frieze Writers' Prize 2015. Žije a pracuje v Londýně.

Tereza Nováková

Narozena 1985, vystudovala Dějiny křesťanského umění na Katolické teologické fakultě UK v Praze a Kurátorská studia na Fakultě umění a designu UJEP v Ústí nad Labem. Je kurátorkou a teoretičkou současného umění. Působí dnes převážně v Ústí nad Labem (aktivity Kompot, Na Kalvárii, Armaturka), pracuje v Galerii Emila Filly. Ve své práci se zabývá způsobem a možnostmi vystavování v nezávislých galeriích a v galerijních institucích. Hlavním tématem je proměna významovosti uměleckého díla v různém prostředí.

Michal Novotný

Narozen 1985, studoval dějiny umění a filosofickou antropologii na UK v Praze. Pracoval na plný úvazek jako novinář, nezávislý kurátor a umělecký kritik. Jako kurátor se účastnil pobytů ve Villa Arson v Nice a Independent Curators International v New Yorku. Dopisovatel do periodik A2, Artalk.cz a Atelier. Od roku 2011 je manažerem a kurátorem v Centru pro současné umění Futura v Praze.

Lumír Nykl

Narozen 1991, studuje dějiny umění na FF UK. Psal pro hudební magazín Full Moon, na jehož webu nyní píše sloupek Hash & Tag zejména o vztazích současné klubové hudby a internetové kultury, což je i jeho hlavním zájmem.

Muzeum umění Olomouc

Patří k nejvýznamnějším institucím svého druhu v České republice, a to nejen z hlediska počtu spravovaných sbírkových předmětů (cca 185 000), ale také po stránce odborného záběru a výstavního programu. Výtvarnou kulturu od nejstarších dob po současnost představuje ve třech objektech: Arcidiecézní muzeum Olomouc (16 výstavních sálů a 300 uměleckých skvostů z 11. až 18. století, trezorové poklady olomouckých arcibiskupů, národní kulturní památka Přemyslovský hrad), Muzeum moderního umění (výtvarná kultura 20. a 21. století v 5 výstavních sálech, dlouhodobé tematické expozice moderního umění, krátkodobé výstavy významných současných umělců z ČR i zahraničí) a Arcidiecézní muzeum Kroměříž (Správa, ochrana a prezentace sbírek Arcibiskupského zámku v Kroměříži, které se řadí k nejhodnotnějším kolekcím svého druhu ve světovém měřítku).

Boris Ondreička

Boris Ondreička (*1969) je kurátor (TBA21, Vídeň), umělec, autor a zpěvák. V současnosti kurátoruje probíhající projekt Otázka vůle pro Nadaci otevřené společnosti v Bratislavě.

Jana Oravcová

Je historička umenia, kurátorka a umelecká kritička. Vyštudovala Vedu o výtvarnom umení na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Pôsobila v Slovenskej národnej galérii, Sorosovom centre súčasného umenia / Nadácii - Centrum súčasného umenia, na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (Centrum výskumu - Sekcia vizuálnych a kultúrnych štúdií). V súčasnosti pracuje ako redaktorka časopisu Designum. Je autorkou publikácii Ekonómie tela v umeleckohistorických a teoretických diskurzoch (2011) a Mocné ženy alebo ženy moci? Vizuálna kultúra, reprezentácia, ideológia (2014).

Martina Pachmanová

Martina Pachmanová (1970) je historička umění, kurátorka a umělecká kritička. Působí na Katedře teorie a dějin umění na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze.

Michaela Pašteková

Narodená 1982, vyštudovala estetiku na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. V roku 2011 obhájila dizertačnú prácu na Katedre teórie a dejín umenia VŠVU v Bratislave, kde v súčasnosti vedie semináre a prednášky zamerané na teóriu fotografie. Zaoberá sa tiež vplyvom nových médií a sociálnych sietí na estetiku a hodnotenie fotografického obrazu. Popri publikačnej činnosti sa príležitostne venuje aj kurátorským projektom.

Jiří Pátek

Narozen 1970, kurátor, vedoucí Oddělení fotografie a nových médií Moravské galerie v Brně. Vystudoval obory dějiny umění a etnologie na FF MU Brno (2001). Roku 2001 nastoupil jako asistent kurátora sbírky fotografie a nových médií Moravské galerie v Brně. Od roku 2006 je kurátorem a vedoucím této sbírky. Zaměřen na fotografii a teorii fotografie po druhé polovině 20. století. Autor výstav Příjemné závislosti. Inscenovaná fotografie 70. let 20. století (2009) a Element F. Fotografie a umění ve druhé polovině 20. století. (2012). Spolupracoval při přípravě řady větších i menších výstav a odborných publikací. Publikuje v časopisech Fotograf, Imago, Camera Austria, Host, Atelier, Art+Antiques ad. Příležitostná přednášková činnost pro FI MU Brno, FAMU Praha, ITF Opava. Vedl kurs Fotografie: podoby a role moderního média pro Sdružená uměnovědná studia na FF MU Brno (2008, 2010, 2011, 2012). Žije v Brně.

Klára Peloušková

Narozena 1991, absolvovala dějiny umění a teorii interaktivních médií na Filozofické fakultě MU v Brně a ve studiu pokračuje na Katedře teorie a dějin umění VŠUP v Praze. V letech 2013–2014 byla koordinátorkou rezidenčního programu studios das weisse haus při organizaci pro současné umění das weisse haus ve Vídni. Působí jako kritička a kurátorka, od ledna 2016 je šéfredaktorkou Artalk.cz. Je laureátkou Ceny Věry Jirousové pro mladé kritiky výtvarného umění do 28 let.

Lukáš Pilka

Narozen 1986, studoval Dějiny umění na FF UK a Mediální studia na FSV UK. V současné době působí jako artdirector ve studiu BlueGhost a zároveň studuje Dějiny a teorii umění na UMPRUM. Zabývá se grafickým designem a jeho přesahy do volného umění.

Jana Písaříková

Narozena 1984. Kurátorka, teoretička umění, autorka krátkých novel a básní. Studuje v doktorském studiu na Fakultě výtvarných umění při VUT v Brně. Ve svém výzkumu se věnuje archivování a historické reflexi efemérních děl (performance art, umění pohyblivého obrazu). Společně s Andreou Vatulíkovou založila v roce 2010 asociaci Expanded performance. Kurátorství se věnuje od roku 2009 (Skříň Metthaw Barneyho, Galerie města Bratislavy, 2009; Bylo-Nebylo, Open Gallery Bratislava 2013, Alotrium, Galerie u Dobrého pastýře společně s Tomášem Hodboděm, dále kurátor v Galerii Aula FaVU VUT, dlouhodobá spolupráce s Galerií města Blanska). Od roku 2014 působí jako associate researcher v Rewind Archive, Dundee ve Skotsku.

Ľudmila Kasaj Poláčková

Narodená 1983, absolvovala Katedru dejín umenia a kultúry na Filozofickej fakulty v Trnave (2007). Počas štúdií pravidelne prispievala do periodík a časopisov. Pracovala ako kurátor v Galérii umenia Ernesta Zmetáka V Nových Zámkoch (2007-2012). Krátko pôsobila ako riaditeľka Galérie Jána Koniarka v Trnave (2012). Ako kurátorka sa zaujíma hlavne o interpretáciu súčasnej maľby a možnosti závesného obrazu, nie sú jej však ani cudzie súčasné postkonceptuálne formy umenia. Blízko má aj ku kultúrnemu fundraisingu a PR. Momentálne na materskej dovolenke. Má dvoch synov Vincenta a Vavrinca.

Sylva Poláková

Narozena 1981, je filmová historička a teoretička. Ve své publikační a lektorské činnosti dlouhodobě sleduje vztahy mezi filmem, výtvarným uměním a architekturou převážně v českém prostředí posledních dvou dekád. Publikuje v časopisech (Cinepur, A2, Flash Art ad.), spolupracuje s festivaly (PAF, MFDF Jihlava), působila v distribuční společnosti Artcam a je členkou výzkumné platformy mediabaze.cz

Veronika Polnická

Narozena 1986, studentka oboru Dějiny umění na Filozofické fakultě JU v Českých Budějovicích. Od roku 2012 členka redakční rady studentských novin MINISTRY OF “SILLY“ TALKS . Externě spolupracuje s AJG.

Jiří Pometlo

Narozen 1974, přednáší dějiny umění a estetiku na Katedře výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Ostravské univerzity a na Katedře architektury Fakulty stavební Vysové školy báňské - Technické univerzity Ostrava.

Tomáš Pospiszyl

Narozen 1967, studoval dějiny umění na FF UK a kurátorská studia na Bard College v New Yorku. Jako kurátor, badatel a publicista se zabývá uměním 20. a 21. století. Publikoval několik knih, od antologií teoretických textů, přes monografie až po studie na pomezí dějin umění a vizuálních studií. Vyučuje na FAMU a AVU v Praze.

Lýdia Pribišová

Lýdia Pribišová, PhD. (1980, Bratislava), je kurátorkou a teoretičkou umenia, žije v Bratislave. Od roku 2006 je redaktorkou, od roku 2014 managing editor časopisu Flash Art Czech & Slovak Edition. Od roku 2013 je projektovou koordinátorkou tranzit.sk (www.tranzit.org). V roku 2012 založia OZ Pilot. V období 2013 spolupracovala s Kunsthalle Bratislava, kurátorovala tu sériu diskusií s názvom Lupa. Je členkou slovenskej sekcie AICA, kurátorského boardu Viafarini v Miláne a kurátorského boardu White House Biennial v Aténách. V rokoch 2007 a 2011 spolukurátorovala slovenskú sekciu na Prague Biennale. V roku 2007 spoluzaložila galériu nemateriálneho umenia www.evolutiondelart.net. Pravidelne prispieva do časopisov Flash Art, Artribune, Luxflux a Vlna. V roku 2013 obhájila doktorát na Univerzite La Sapienza v Ríme, témou jej dizertačnej práce bolo rímske Quadriennale. Za tento výskum bola ocenená v roku 2010 Nadáciou Lemmermann.

Zuzana Friday Přikrylová

narozena 1989, píše o hudbě převážně na volné noze od roku 2006. Její texty se objevily např. v HIS Voice, Tamto revue, Metropolis, Gagarin records fanzinu nebo na Denikreferendum.cz, Freemusic.cz, Rave.cz a Createdigitalmusic.com. Střídavě se věnuje všemu, co s hudbou souvisí, ať už se jedná o spoluorganizaci různých hudebních akcí a festivalu NewNew!, rozhlasu (pořad na Rádiu R, spolupráce na Parasol Elektroniczny), spolupráci na různorodých projektech s hudebníky i umělci (Ateliér Banka Luka, Yap Xap) nebo DJingu.

Jiří Ptáček

Narozen 1975, působí jako kritik a kurátor. Od roku 1998 publikuje v periodickém tisku a v odborných časopisech. V letech 2003 až 2006 působil jako šéfredaktor časopisu Umělec. V letech 2007 až 2008 byl kurátorem Galerie NoD v Praze. V letech 2009 až 2011 působil jako umělecký vedoucí a asistent v Ateliéru video na FaVU v Brně. V roce 2011 připravil celoroční výstavní program pro Galerii mladých v Brně s názvem Galerie Mládí. Od roku 2012 je kurátorem Fotograf Gallery v Praze a od roku 2015 také jedním z kurátorů Galerie Měsíc ve dne v Českých Budějovicích. V roce 2015 za činnost v oblasti umělecké kritiky získal Cenu Věry Jirousové.

Martina Raclavská

Narozena 1989, absolvovala bakalářské studium v oboru Dějiny umění na Ostravské univerzitě, v současnosti studuje Kurátorská studia na FUD UJEP v Ústí nad Labem. Působila jako PR a produkční v ostravském multižánrovém centru Cooltour, v kurátorském tandemu s Martinou Johnovou rok vedla Malou galerii v Ústí nad Labem s konceptem Proč přemýšlet o budoucnosti?

Tomáš Rajlich

Narozen 1940, byl v roce 1967 zakládajícím členem Klubu konkretistů, po sovětské okupaci emigroval do Nizozemí. V mezinárodním kontextu je řazen mezi reprezentanty tzv. fundamentální malby. Jeho obrazy jsou zastoupeny mimo jiné ve sbírkách MoMA, Centre Pompidou nebo Stedelijk Museum Amsterdam. Od roku 2010 žije v Praze.

Michal Rehúš

narodený 1982, je redaktor magazínu experimentálnej a nekonvenčnej tvorby Kloaka. Venuje sa literárnej kritike a tvorbe básní. V roku 2011 mu vyšla debutová zbierka poézie Program dekomunikácie (Vlna/Drewo a srd).

Anna Remešová

narozena 1990. Členka redakce Artalku, koordinuje projekt UMA Audioguide, společně s Alžbětou Bačíkovou vede galerii etc. a je studentkou v Ateliéru bez vedoucího. Věnuje se především institucionálním podmínkám umělecké scény a současnému umění v regionu východní Evropy.

Vladislava Říhová

Narozena 1978, vystudovala dějiny umění na FF Univerzity Palackého v Olomouci. Specializuje se na stavebně-historický průzkum a archivní výzkum pro oblast restaurování. V současné době působí jako pedagožka na Fakultě restaurování Univerzity Pardubice a vede projekt NAKI Restaurování mozaik tzv. české mozaikářské školy ze skla a kamene.

Barbora Ropková

Narozena 1985, vystudovala dějiny umění na Karlově univerzitě v Praze. V současné době na tomtéž místě dokončuje doktorské studium, v jehož rámci se zabývá různorodými projevy současné expresivní malby. Zajímá se zejména o moderní a současné umění, kterému se věnuje na stránkách Flash Artu nebo serveru Artalk. V seriálu o zahraničních muzejních institucích sleduje možnosti získávání finančních zdrojů, vztah veřejného a soukromého sektoru, výstavní a akviziční strategii. V roce 2015 publikovala svou první monografickou studii o Současné expresivní malbě v Čechách a jejím zahraničním kontextu (Případová studie Martin Krajc).

Hana Rousová

Narozena 1944, vystudovala dějiny umění na FFUK. 22 let pracovala jako kurátorka v Galerii hlavního města Prahy, 3 roky jako odborná náměstkyně ředitele a hlavní kurátorka Sbírky moderního a současného umění Národní galerie. Věnuje se umění 20. až 40. let, výsledky svých průzkumů zveřejňuje především formou výstav a k nim vydaných publikací (z nejrozsáhlejších např. 1988 Linie, barva, tvar; 1994 Mezery v historii; 2011 Konec avantgardy?), participuje na zahraničních projektech (např. Wille zur Form, Vídeň; Europa, Europa, Bonn), jistou sumou jejího uvažování o zkoumaném období, mimo jiné dlouhodobého zájmu o vztahy mezi volným a užitým uměním, je kniha A(bs)trakce, Čechy mezi centry modernity 1918–1950 (2015). Je nositelkou cen UHS a F. X. Šaldy.

Tereza Hrušková

Narozená 1991, absolventka bakalářského studia Dějin umění na Karlově univerzitě. V současné době studuje Dějiny umění a teorii na Vysoké škole umělecko-průmyslové. Jedna z kurátorek malé galerie NIKA a spolupořadatelka menších festivalů a výstav. Pořizuje rozhovory s umělci pro UMA: YouMakeArt. Ve volném čase ji baví prolézat a fotografovat rozpadlé industriální stavby.

Zdeněk Ryneš

Narozen 1989, studoval na Fakultě výtvarných umění VUT v Brně v ateliérech klasické grafiky pod vedením Margity Titlové-Ylovsky a Svätopluka Mikyty. Následně absolvoval ateliér Environmentu Barbory Klímové. Během studií se zabýval tématem deníků ve smyslu osobních archivů. V současnosti ho zajímá formální stránka pohyblivého obrazu.

Hana Šauerová

V letech 2003–2007 studovala Seminář dějin umění na Masarykově univerzitě, aktuálně pokračuje ve studiu na Univerzitě Karlově v Praze. V letech 2007–2014 působila ve svobodném povolání v Berlíně. Zajímá se především o současné a nedávné umění a umění středověku. O současném umění píše a publikuje pravidelně od roku 2012. Od května 2015 pracuje jako kurátorka v Galerii Milana Knížáka.

Radka Schmelzová

Narozena 1959, vystudovala obor dějiny umění a péče o kulturní dědictví na Ostravské univerzitě v Ostravě a teorii a historii designu a nových médií na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze, pracovala jako asistent kurátora v Národní galerii v Praze, v Národním památkovém ústavu, ve čtrnáctideníku pro současné umění Ateliér. V současnosti přednáší teorii výtvarného umění na KALD DAMU v programu Divadlo v netradičních prostorech. Zabývá se současným umění s přesahem ke krajině a kulturnímu dědictví.

Norbert Schmidt

Architekt, redaktor revue Salve a vedoucí Centra teologie a umění při KTF UK.

Pavlína Schneider

Narozena 1983, vystudovala obor Historie-muzeologie na FPF Slezské univerzity v Opavě a souběžně bakalářský studijní program Dějiny umění se zaměřením na památkovou péči a technické památky na FF OU v Ostravě. Od dokončení studií v roce 2009 pracuje jako odborná muzejní pracovnice v Praze. Ve volném čase se zajímá o současné umění a výstavní problematiku, prostřednictvím recenzí a zpráv (především časopis Ateliér) udržuje mj. kontakt s děním v ostravském regionu s cílem upozornit na zajímavé projekty či začínající autory.

Silvie Šeborová

Narozena 1981, vystudovala dějiny umění na Filozofické fakultě MU v Brně. V letech 2005-2010 působila v lektorském oddělení Moravské galerie v Brně, v roce 2008 založila Artalk.cz, který v současné době vede. Spolupracovala s nakladatelstvím Computer Press, přispívala do řady odborných časopisů (Art+Antiques, Flash Art atd.). Působí jako kritička a kurátorka umění, zajímá se zvláště o současné umění a možnosti jeho prezentace.

Petra Šebová

Narozena 1992, aktuálne študuje na fakulte architektúry VUT v Brne, jeden rok štúdia strávila na University of Brighton v UK. Interdisciplinárne presahy neurazia a rada sa im venuje.

Michal Šedík

Narodený 1975, vyštudoval učiteľstvo filozofie a výtvarnej výchovy na Fakulte humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (2001). Doktorandské štúdium v odbore Systematická filozofia absolvoval na Filozofickom ústave Slovenskej Akadémie vied v Bratislave obhájením dizertačnej práce venovanej premenám ontológie umeleckého diela (2007). Napísal vysokoškolskú učebnicu Filozofia umenia: Analytická tradícia. (B. Bystrica : Belianum, 2014). V rokoch 2002 – 2008 pôsobil ako odborný asistent na Katedre výtvarnej tvorby Fakulty humanitných vied a od roku 2009 pôsobí ako odborný asistent na Katedre filozofie Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Mariana Serranová

Kurátorka a kritička se zaměřením na současné výtvarné umění, fotografii a performance, spolupracovala s řadou pražských galerií a jiných uměleckých platforem – galerií Futura, galerií Jelení, festivalem 4+4 dny v pohybu, Prague Biennale, agenturou Are aj. Jako nezávislá kurátorka spolupracovala se zahraničními partnery jako Hablarenarte Madrid, Delfina Foundation Londýn, Autocenter Berlín či Národní galerií Makedonie. Publikuje v katalozích a médiích se zaměřením na současné umění - Fotograf, Umělec, Art+Antiques, Flashart CZ/SK, A2, Revue Labyrint aj. Je dramaturgyní Festivalu Fotograf.

Barbora Ševčíková

Narozena 1989, vystudovala Katedru teorie a dějin umění na UMPRUM.

Piotr Sikora

Narozen 1986, vystudoval dějiny umění na Jagellonské univerzitě v Krakově, studoval také na Universita degli Studi di Pavia v Itálii. Působí jako kurátor, kritik a autor textů do výstavních katalogů. Je členem polské sekce AICA. Mezi lety 2013 a 2015 byl kurátorem ShowOFF Section v rámci festivalu fotografie Photomonth v Krakově. Jako kurátor realizoval výstavy Český papež v MeetFactory a Intermarium v Centru pro současné umění Futura v Praze. V roce 2015 získal stipendium polského Ministerstva kultury a národního dědictví. Je vášnivým hráčem bike póla. Žije v Krakově a v Praze.

Eva Skopalová

Narozena 1991, vystudovala bakalářský obor dějiny umění na FF UK, kde nyní ve studiu pokračuje, zároveň studuje teorii a dějiny umění na UMPRUM, spolupracuje se skupinou Q rators. Zabývá se problematikou času ve výtvarném umění, a to zejména v souvislosti teorií anachronismu.

Petra Skřiváčková

Narozena 1986, absolvovala interaktivní média a souběžně kulturní management na Masarykově univerzitě. V roce 2012 působila jako stážistka na University of Copenhagen, obor Visual Culture. Spolupracuje na produkci a komunikaci kulturních událostí a konferencí (př. International network for contemporary performing arts meeting, TEDxBrno, Forum 2000, AKT.4, Brněnský Lunapark). Je spoluautorkou výstavy Multimedialis – Muž/Žena/Média a podílí se na přípravě odborného časopisu pro nová média TIM Ezin. Aktuálně se v rámci svého doktorského studia věnuje historiografii festivalů umění nových médií a metodám výzkumu společensko-kulturních dopadů festivalů obecně. V praxi se zabývá komunikací a vztahy s veřejností nejen kulturních institucí.

Jan Skřivánek

Narozen 1977, je absolventem dějin umění a historie na Masarykově univerzitě v Brně a Mediálních studií na Univerzitě Karlově v Praze. Od konce roku 2006 vede časopis Art+Antiques. Před tím jako externista přispíval do týdeníku Euro, do Mf Dnes a do dalších médií. Je členem občanského sdružení Artalk. V září 2012 byl na tři roky jmenován do grantové komise hlavního města Prahy pro oblast kultury a umění. Od roku 2013 je členem dramaturgické rady Českých center a poradní a akviziční komise Sbírky moderního a současného umění Národní galerie v Praze.

Eva Slunečková

Narozena 1989, absolvovala dějiny umění na Filosofické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, v magisterském studiu pokračuje na UMPRUM v oboru Dějin a teorie moderního a současného umění. Publikovala texty v časopisech Art+Antiques, Hospodářských novinách nebo na Artalk.cz. Do nedávna byla součástí kurátorského týmu Galerie KIV v Praze nebo editovala publikaci Co to je, Design a výzkum (CZECHDESIGN, 2016). Věnuje se kurátorství, zajímá se o zprostředkování umění divákovi, videoart, repetitivní strategie v současném umění a o design.

Matěj Smrkovský

Narozen 1985 v Praze. Ukončuje studia na AVU v ateliéru Tomáše Vaňka. Kromě vlastní tvorby se věnuje provozu výstavního prostoru Vzájemnost v Praze Dejvicích.

Sláva Sobotovičová

Narozena 1973, je vizuální umělkyně. Pochází ze Slovenska, ale již delší dobu žije v Praze. Po studiích na VŠVU v Bratislavě a AVU v Praze se začala věnovat téměř výhradně médiu videa. Od roku 2007 pracuje pro videoarchiv Vědecko-výzkumného pracoviště AVU, kde buduje sbírku českého videoartu.

Kateřina Sochací

Narozena 1993, vystudovala Užitou malbu na Střední uměleckoprůmyslové škole v Praze a poté navštěvovala ateliér Roberta Šalandy na Scholastice. V současnosti studuje obor Arts management na VŠE v Praze.

Jitka Šosová

Narozena 1986, vystudovala dějiny umění na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy, v současné době je studentkou navazujícího teoretického studia na UMPRUM. Působí v lektorském oddělení Sbírky moderního a současného umění Národní galerie a v galerii K4. Publikuje v tištěných (Art&Antiques, Atelier) i elektronických médiích (Artalk, Film a video).

Eva Špačková

Vystudovala architekturu na VUT v Brně a doktorský program na FAST VŠB-TU v Ostravě. Je členkou České komory architektů. Souběžně s architektonickou praxí ve vlastní architektonické kanceláři v současnosti vyučuje na katedře architektury Fakulty stavební VŠB-TU v Ostravě. Zaměřuje se na architekturu 2. poloviny 20. století a výtvarné dílo jako součást architektury. Publikuje, přednáší, spolupořádá výstavy, konference, přednášky, exkurze a workshopy. Spolupracuje se Společností Petra Parléře při pořádání a hodnocení architektonických soutěží O cenu Petra Parléře.

Maja Štefančíková

študuje na Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. V rokoch 2009 - 10 bola spolutvorkyňa relácie o výtvarnom umení Hore bez a od roku 2011 je stálou spolupracovníčkou online platformy pre súčasné umenie Artyčok.tv.

Tereza Stejskalová

Kurátorka a kritička. V letech 2011-2015 působila jako výtvarná redaktorka kulturního čtrnáctideníku A2. V současnosti pracuje jako kurátorka tranzit.cz. Je spoluautorkou knihy rozhovorů Kdo je to umělec? (AVU, 2015) a držitelkou Ceny Věry Jirousové pro výtvarné kritiky.

Jan Štěpánek

Narozen 1983, vystudoval výtvarnou kulturu na Západočeské univerzitě v Plzni. Mezi lety 2009–2010 působil jako asistent ředitele Moravské galerie v Brně, kdy také začal spolupracovat s Artalk.cz. V letech 2011–2012 měl na starosti obchod a marketing v pražském Rudolfinu. V současné době je doktorandem na UDU FF UK v Praze a kurátorem na volné noze. Zabývá se hlavně uměním 17.–19. století a na svém kontě má několik výstav a publikací.

Alena Štěrbová

Narozena 1990, absolventka bakalářského oboru Estetika JU v současné době studuje magisterský program Teorie a dějiny moderního a současného umění na UMPRUM. Věnuje se teorii a historii designu.

Michal Štofa

narodený 1982, je absolventom Dejín umenia a kultúry, Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave. Počas štúdii a po ich ukončení pôsobil ako kurátor v Galérii Jána Koniarka v Trnave, neskôr rovnako ako kurátor vo Východoslovenskej galérii v Košiciach. Počas podujatia Košice - Európske hlavné mesto kultúry 2013 pôsobil v n.o. Košice 2013 ako dramaturg pre vizuálne umenie. V súčasnosti pôsobí ako dramaturg pre vizuálne umenie v príspevkovej organizácii K13 – Košické kultúrne centrá, ktorá spravuje aj Kunsthalle/Halu umenia Košice a Kasárne/Kulturpark. Vo svojej práci sa zameriava na mapovanie a prezentovanie aktuálnych tendencií v súčasnom vizuálnom umení.

Michal Stolárik

Narodený 1988, vyštudoval odbor Dejiny umenia na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Pracoval ako koordinátor Ceny Oskára Čepana v Nadácii-Centrum súčasného umenia a pôsobil v galériach HIT a ZAHORIAN&co. Je kurátor a kritik súčasného umenia. Prispieva do odborných médii (Flash Art, Jazdec, Hentak.sk, a.i.).

Jana Strbačková

Narozena 1987. Vystudovala estetiku na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, kde dále pokračovala v magisterském studiu teorie a dějin umění. V centru jejího zájmu je současné výtvarné umění.

Lucia Štrbáková

Narodená 1984, študovala Dejiny a teóriu výtvarného umenia na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity. V roku 2013 sa stala v rámci kurátorského tandemu L² (Lucia Miklošková, Lucia Štrbáková) víťazkou Štipendia Radislava Matuštíka, udeľovaného Galériou mesta Bratislavy. Spolupracuje s Artalk.cz a príležitostne publikuje v odborných printových periodikách (Vlna, Ateliér, Jazdec).

Kateřina Štroblová

Narozena 1984, vystudovala obory dějiny umění a kulturologie na Karlově univerzitě v Praze. V současné době dokončuje doktorské studium. Působí jako kurátorka a teoretička současného umění. Je zakladatelkou a kurátorkou Galerie Luxfer v České Skalici. Jejím nejnovějším projektem je odborný časopis Theo, zaměřený na dějiny a teorii výtvarného umění. Zajímá se především o současné umění v Čechách a střední Evropě.

Marek Svoboda

Narozen 1993, student architektury na FA VUT v Brně. Již na základní škole vyhrál soutěž ve stavění lega. Zajímá se o vše zajímavé, většinou vycházející či asymptoticky směřující k architektuře.

Hana Svobodová

Narozena 1987, vystudovala Výtvarnou výchovu a Vizuální tvorbu a Sdružená uměnovědná studia (MU v Brně), studovala také VIzuální komunikaci v dánském Koldingu. Působila jako lektorka v Galerii TIC, OFF/FORMAT a Wannieck Gallery v Brně. Nyní se teoreticky zabývá protestem a aktivismem na poli umění.

Lenka Sýkorová

Narozena 1977, vystudovala dějiny umění na FFUK v Praze. V roce 2012 obhájila doktorandské studium oboru Vizuální komunikace na FUD UJEP v Ústí nad Labem. V roce 2004 založila nezávislou galerii Altán Klamovka v Praze 5, kterou dosud kurátorsky vede. Od roku 2009 do roku 2011 přednášela současné umění na FaVU VUT v Brně. Od roku 2009 přednáší na FUD UJEP v Ústí nad Labem. V letech 2005, 2006, 2007, 2010 a 2011 spolukurátovala jednodenní přehlídku videoartu Videokemp. Autorka projektu Czech Action Galleries. Více na doméně actiongalleries.info nebo v knize Konečně spolu. Česká nezávislá galerijní scéna 1990-2011, která byla vydaná v roce 2011. Publikuje v odborných publikacích a periodikách (Flash Art, Artalk.cz, Font atd.). Působí jako teoretička a kurátorka umění se zaměření na současné výtvarné umění.

Miroslava Urbanová

Študuje odbor dejiny umenia na Universität Wien. Pôsobí ako nezávislá kurátorka, interná kurátorka a asistentka v galérii Loft8 vo Viedni. Je členkou umeleckého kolektívu Frustracija.

Lucie Váchová

Narozena 1975, je historička umění. Dějiny umění absolvovala na Filozofické fakultě UK v Praze a od roku 2011 pracuje ve čtrnáctideníku pro současné umění Ateliér. Vedle umělecké kritiky se příležitostně věnuje také kurátorství.

Lukáš Václavík

Narozen 1986, vystudoval Srovnávací uměnovědná studia a Management v kultuře na ÚHV FF MU a od roku 2014 pokračuje v doktorském studiu na Semináři dějin umění FF MU. Ve své disertační práci se zaměřuje na knižní ilustraci a umění 19. a poč. 20. století. Pracuje ve Vile Tugendhat a Vile Stiassni v Brně, publikoval v magazínu Musicologica či ve sbornících Forum Brunense.

Martin Vaněk

Narozen 1982, vystudoval dějiny umění a český jazyk a literaturu na FF MU v Brně. Působil jako kurátor výtvarného umění v Muzeu Jindřichohradecka, jako kurátor sbírky starého umění v Alšově jihočeské galerii a také v metodickém centru při Moravské galerii. Dlouhodobě se zabývá především středověkým uměním a způsoby jeho prezentace. Je autorem expozice barokního umění v bývalém augustiniánském klášteře v Borovanech nebo nové stálé expozice v AJG s názvem Meziprůzkumy. Sbírka AJG 1300 – 2016 (spoluautorem je Hynek Látal). Příležitostně přednáší na Semináři dějin umění FF MU, působí jako externí kurátor AJG a věnuje se také výtvarné a literární kritice.

Petr Vaňous

Narozen 1975 v Kutné Hoře, historik umění, nezávislý kurátor a kritik. Absolvoval obor Dějiny a teorie výtvarných umění na FF UP v Olomouci (1993-99), působil jako redaktor časopisu Ateliér, Art & antiques, Revue art a kulturního týdeníku A2. Od r. 2006 pravidelně spolupracuje s redakcí Revolver revue. Patří mezi zakládající členy Archivu výtvarného umění. Od roku 2011 působí jako odborný asistent na pražské AVU. Věnuje se vztahu tradičních výtvarných médií (především malířství) k novým vizuálním trendům a monitoringu malby a kresby v podmínkách postmediální společnosti. Je autorem několika publikací o současném umění a řady kurátorských projektů a výstav (např. Resetting. Jiné cesty k věcnosti, Fundamenty & Sedimenty nebo Motýlí efekt?).

Vendula Vašátková

Narozena 1982, absolvovala FF UK ,obor Dějiny umění, kde po rigorózní zkoušce pokračuje v doktorských studiích, v jejichž rámci se věnuje tvorbě výtvarnic první poloviny 20. století. Má za sebou odbornou stáž na Universidad Complutense v Madridu a v posledních dvou letech také v New Yorku, kde střídavě působí. Vedle přispívání do odborných periodik se zabývá kurátorskými projekty reagujícími zejména na problematiku propojení české a mezinárodní umělecké scény.

Andrea Vatulikova

narozena 1984, vystudovala Management v kultuře a Teorii interaktivních médií na Filozofické fakultě MU v Brně. V současné době je doktorandkou na brněnské FaVU a nezávislou novinářkou. Píše zejména výtvarné kritiky (Atelier, Artalk) a literární recenze (Host, iLiteratura), publikuje také eseje a rozhovory (Literární noviny atd.) a básně (Tvar, A2). Knižně debutovala v roce 2010 sbírkou básní Ona je ten tragický typ… V současné době se také zabývá umělecko-kurátorskou činností.

Romana Veselá

Narozena 1985, vystudovala Kurátorská studia na Fakultě umění a designu UJEP v Ústí nad Labem, kde nyní pokračuje v doktorském studiu. Je teoretička a kurátorka současného umění a zaměřuje se především na možnosti prezentace umění ve významově zatíženém prostředí a na umění ve veřejném prostoru. V současné době působí na Fakultě umění a designu UJEP v Ústí nad Labem a je ředitelkou kulturní fabriky Armaturka.

Karel Veselý

Od roku 2008 se živí jako hudební publicista. Píše pro ČRo – Radio Wave, Full Moon, A2, Aktuálně.cz a další. Je autorem knihy Hudba ohně (2010) o dějinách "černošské hudby" a románu Bombafunk (2017). Dále se podílel na publikacích Kmeny, Made in Japan, Planeta Nippon nebo Fordlandia.

Markéta Vinglerová

Markéta Vinglerová (*1977) - historička umění, kurátorka, působí v Uměleckoprůmyslovém museu v Praze. Absolvovala obor Dějiny umění na FF UK v Praze a je v současnosti doktorandkou na Katedře teorie a dějin umění na UMPRUM, kde 2011 - 2016 působila jako odborný asistent v Ateliéru textilní tvorby. V letech 2007-2016 vedla etc. galerii, neziskový prostor zaměřený na současné umění.

Martina Vítková

Narozena 1968, vystudovala teorii a dějiny výtvarného umění na Univerzitě Palackého v Olomouci. Pracovala mj. v Galerii moderního umění v Hradci Králové a na Univerzitě Hradec Králové. Spolupracuje s Galerií města Pardubic, Klubem konkretistů KK3, Uskupením Tesla, které se zabývá propojením mezi uměním a vědou a vystavuje na Fakultě chemicko-technologické v Pardubicích.

Alena Vodáková

Narozena 1989, je studentkou magisterského programu oboru Dějiny umění na FF MU v Brně, kde také obdržela bakalářský titul. Mimo jiné se především zajímá o středověké židovské umění. Studijně pobývala v Barceloně, Florencii a izraelské Haifě. V současné době je na studijním pobytu na Humboldt Universität v Berlíně.

Miloš Vojtěchovský

Miloš Vojtěchovský (*1955) je kurátor, zvukový umělec a teoretik, působí na FAMU v Centru audiovizuálních studií.

Martin Vrba

Narozen 1987. Vystudoval filozofii na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity, v současnosti se věnuje spekulativním realismu a ontologii umění v rámci Teorie interaktivních médií tamtéž. Současně se snaží aplikovat afirmacionismus Alaina Badiou v umělecké praxi v rámci ateliéru Intermédií pod vedením Pavla Sterce. Je spoluorganizátorem brněnské iniciativy Generace Z a občasným přispěvatelem do periodik jako je A2, A2larm, ERA21, SmartCities nebo Deník Referendum.

Alena Vrbanová

PhDr. Alena Vrbanová, PhD. (1960) historička a teoretička vizuálneho umenia. Vyštudovala Vedu o výtvarnom umení na FF UK v Bratislave. 2012 doktorát z estetiky na Ústave literárnej a umeleckej komunikácie FF UKF v Nitre. Dizertačná práca: Alternatívna slovenská grafika. Modely interpretácie vizuálneho diela. V rokoch l992 - l995 a 1999 – 2007 bola riaditeľkou Štátnej galérie v Banskej Bystrici. Od roku 2003 pôsobí vo vysokom školstve: 2003 – FVU AU v Banskej Bystrici, Katedra teórie a dejín umenia. 2007 – 2008 FU TU Košice, Katedra výtvarných umení a intermédií. 2013 – 2014 Katedra Teórie a dejín umenia VŠVU v Bratislave. Kurátorstvo výstav (výber): Barbakan´92, Juraj Bartusz (1992, 1996), Ivan Csudai (1993, 2006), Rudolf Sikora (1994, 2001), Otis Laubert (1994, 2013), Ľubo Stacho (1994, 2000, 2014, 2016), trienále Súčasná slovenská grafika 12.-16. (1993 – 2005), Bratrstvo (1994), Peter Meluzin (1997), slovenský pavilón na 23. Bienále grafiky v Ljublani (1999), Podoby súčasnej slovenskej grafiky, Halle (2000), Artotéka umenia 90. rokov (2001), Peter Kalmus, Public/Subject (2001), Concave/Convexe (2002), Stanislav Filko: Sonda 1971 - 1984 (2003), Digitálna a elektronická grafika. SK (2004), Alternatívna slovenská grafika (1997, 2011), Martin Derner (2010, 2014, 2016), Marek Kvetan (2005, 2015), Stála expozícia Slovenská grafika 20. storočia (2006), Nové teritóriá modelácie priestoru (2014), Copy (20) Ride (2017). Autorsky participovala na odborných a vedeckých publikáciách (výber): Slovník svetového a slovenského umenia 2. polovice 20. storočia (1999), Dejiny slovenského výtvarného umenia – 20. storočie (2000), Stanislav Balko (2003), Ľubo Stacho (2004), Slovenská grafika 20. storočia (2006), Miroslav Nicz (2009), Štefan Balázs (2010), Transmediálny priestor grafiky (2011), Re_Vízia (2013), Zbierka GCM (2014), Alternatívna slovenská grafika (2017).

Adam Vrbka

Narozen 1989, student Katedry dějin umění a teorie na UMPRUM, stážista v MeetFactory, kurátor a provozovatel galerie Horní konírna v Mikulově. Dlouhodobě spolupracuje se společností pro Mikulovské výtvarné sympozium.

Jan Wollner

Narozen 1986, historik umění, působí na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze, kde přednáší dějiny poválečného umění.

Tereza Záchová

Narozena 1985. Je absolventkou bakalářského oboru ZHV – specializace estetika na Filozofické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně a též magisterských oborů Kurátorská studia na Fakultě umění a designu a Výtvarná kultura na Pedagogické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, absolvovala studijní stáž na Taideteollinen korkeakoulu (TAIK) v Helsinkách ve Finsku. V roce 2011 založila nezávislou galerii ve veřejném prostoru v Ústí nad Labem s názvem Buňka. Galerie je stále činná a poskytuje site-specific platformu pro začínající i etablované současné umělce. Spolupracuje s vedením galerie 35m2, s Lucií Mičíkovou založila v Táboře nezávislý postpunkový prostor v rámci projektu Cesta žije. V současné době působí v Praze.

Jan Zálešák

Narozen 1979, absolvoval doktorské studium teorie výtvarné výchovy na MU. V letech 2008 až 2010 působil jako kurátor brněnské Galerie mladých; je autorem několika výstavních projektů (Re-romantic, 2009; Horká linka, 2010; Moving Image, 2010; Vzpomínky na budoucnost II, 2013). Od roku 2011 působí na brněnské Fakultě výtvarných umění. Od roku 2005 publikuje výtvarnou kritiku oborových časopisech (A2, Artalk.cz, Art+Antiques, Ateliér, Flashart CZ/SK); je autorem publikací Umění spolupráce (2011) a Minulá budoucnost (2013).

Josef Záruba-Pfeffermann

Vystudoval dějiny umění na FF UK (disertační práce z umění středověku ""Sváteční Kristus"", 2008), a zároveň na Hudební fakultě AMU. Absolvoval studijní pobyty na ""Universität der Künste Berlin"", ""Freie Universität Berlin"". V roce 2011 získal Fulbrightovo stipendium, je členem rady Pražských židovských studii (PJS) při FF UK. Přednáší na UDU FF UK, dějiny hudby pro USAC College v Praze, a českou kulturu na AVU. Příležitostně pracuje jako konzultant v oblasti umění.

Matouš Karel Zavadil

Narozen 1976, je nezávislý vizuální umělec a kritik, přednáší na FHS UK.

Ladislav Zikmund-Lender

narozen 1985, historik umění, architektury a designu. Je autorem monografií řady památek a celků moderní architektury a urbanismu (budova muzea v Hradci Králové, Trmalova vila ve Strašnicích, židovské památky Hradce Králové, vilová čtvrť Ořechovka nebo tvorba architektů Rejchlových v Hradci Králové). Kromě toho se zabývá gender studies v dějinách umění.

Dana Zikmundová

Narozena 1985, vystudovala ateliér Přírodní materiály a Kurátorská studia na Fakultě umění a designu UJEP v Ústí nad Labem. Výtvarnému umění se nyní věnuje více v rovině teoretické (realizacemi výstav a recenzemi) než praktické a svou pozornost zaměřuje na vztah současného umění a společnosti, především v Liberci, kde žije. Od roku 2012 spolupracuje s Asociací užité grafiky a grafického designu. V současnosti působí jako šéfkurátorka galerie Pro design a produkční v kulturní fabrice Armaturka v Ústí nad Labem.