user photo

Zuzana Medzihorská je absolventkou Fakulty humanitných vied, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Katedra výtvarnej tvorby, odbor francúzsky jazyk a literatúra – výtvarná výchova (2002 - 2007) a Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, odbor Intermédiá a multimédiá, Ateliér priestorových komunikácií + (2010 - 2013). Vo svojej tvorbe sa venuje najmä participatívnemu umeniu. V súčasnosti pracuje ako PR manažérka v Stredoslovenskej galérii v Banskej Bystrici.

Články autora