user photo

Narodená v roku 1974 v Košiciach. Je absolventkou dejín umenia na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, kde potom neskôr ukončila aj doktorandské štúdium. Je zamestnaná na Pamiatkovom úrade SR, KPÚ Košice a externe pedagogicky pôsobí na Fakulte umení Technickej univerzity v Košiciach. Špecializuje sa na dejiny architektúry 19. storočia, dejiny a teóriu dizajnu, robí kurátorskú činnosť a publikuje články a štúdie.

Články autora