user photo

(1977) vyštudovala Dejiny umenia a kultúry na Fakulte humanistiky Trnavskej univerzity v Trnave. Pracuje ako kurátorka výstav v Stredoslovenskej galérii v B. Bystrici, kde sa podieľa aj na príprave edukačných a sprievodných programov. Prispieva do časopisov Profil, Vlna, Enter a spolupracuje s rádiom Devín, ako kultúrna publicistka. Je predsedkyňou OZ Laputa.

Články autora