user photo

Narozena roku 1989, vystudovala bakalářský obor dějiny umění a kultury na KTF UK. V současné době pokračuje v magisterském studiu v oboru dějiny umění na FF UK. Zajímá se především o moderní a současné umění.

Články autora