user photo

Narozen 1982. V Českých Budějovicích, kde žije a účastní se kulturního života, vystudoval na Jihočeské univerzitě nejprve učitelství češtiny a výtvarné výchovy, poté absolvoval ještě doktorské studium dějin novější české literatury. Kromě literárněvědných odborných statí uveřejňuje též příležitostně publicistické texty věnující se především literatuře a výtvarnému umění, a to v médiích tištěných (Tvar, jihočeská MF Dnes, Milk & Honey) i elektronických (Artalk, Kulturní noviny).

Články autora