Narozena 1978, vystudovala dějiny umění na FF Univerzity Palackého v Olomouci. Specializuje se na stavebně-historický průzkum a archivní výzkum pro oblast restaurování. V současné době působí jako pedagožka na Fakultě restaurování Univerzity Pardubice a vede projekt NAKI Restaurování mozaik tzv. české mozaikářské školy ze skla a kamene.

Články autora