Narozen 1987, vystudoval Seminář dějin umění na Filozofické fakultě MU v Brně. V současnosti je kurátorem sbírky sochařství a designu Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně. Je doktorandem na Fakultě multimediálních komunikací UTB ve Zlíně. Externě vyučuje na Fakultě multimediálních komunikací, Fakultě managementu a ekonomie Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a Fakultě výtvarných umění VUT v Brně. Dlouhodobě se věnuje především dějinám umění a designu 20. století, zejména ve vztahu ke Zlínu a firmě Baťa.

Články autora