user photo

Narozen 1980, působí v oblasti kritiky, kurátorství a teorie současného umění. Vedle publikování v řadě periodik (Flash Art, Ateliér aj.), se věnuje kurátorským projektům reflektujícím aktuální uměleckou problematiku. Jako kurátor se podílel na provozu několika galerií (mj. Karlin Studios či I.D.A. ). Jako teoretik a historik umění se zaměřuje na problematiku umění posledních dvaceti let a na mezioborovou problematiku vztahu současného tance a současného vizuálního umění (projekt Mysl je sval aj.).

Články autora

Pár poznámek o švábech a jiné havěti…

Dragana Sapanjoš vystavila ve Futuře dvě stě obráceně postavených skleniček a do každé z nich uvěznila jednoho švába, česká perfomerka Karíma Al-Mukhtarová je všechny propustila na svobodu. Následující text se zabývá nejen počiny obou umělkyň, ale je především vhledem do historie a kontextu užití živého zvířete v umění.

svaby4