Narozena 1979, působí jako kurátorka a teoretička současného umění. V letech 2009–2013 řídila obecně prospěšnou společnost Lidé výtvarnému umění – výtvarné umění lidem spravující Galerii Emila Filly v Ústí nad Labem. V roce 2013 spoluzakládala ústeckou outdoorovou galerii Deska, jejíž program též profilovala. Od roku 2007 působí jako odborná asistentka na Katedře dějin a teorie umění Fakulty umění a designu UJEP v Ústí nad Labem.

Články autora