user photo

Narozena 1987. Vystudovala Výtvarnou výchovu a Galerijní pedagogiku na Pedagogické fakultě MU, kde v současnosti pokračuje v doktorské formě studia. Pracovala jako lektorka v Galerii TIC a OFF/FORMAT v Brně. Zapojila se do projektu Speciální výtvarná výchova zaměřeného na výtvarnou činnost se znevýhodněnými skupinami. Nyní se zabývá možnostmi interdisciplinarity v rámci galerijní pedagogiky.

Články autora